vzw Innovatief
88ef21d6-c196-4ec5-b4c9-141a64ac8f40
https://www.hetacv.be/vzw-innovatief
true
Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

All.Inclusive

Met het project All.Inclusive zet ACV Innovatief in op de bevordering van de inclusiviteit op de werkvloer.

Wat is het project All.Inclusive?

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben de handen in elkaar geslagen in het project All.Inclusive. Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van inclusie op de werkvloer en binnen ondernemingen. Dankzij hun jarenlange ervaring in het begeleiden van werknemers, werknemersafgevaardigden en werkvloeren op het gebied van inclusie en diversiteit, zijn de vakbonden (…) om te sleutelen aan een inclusief personeelsbeleid.

Het uitgangspunt van het project All.Inclusive is dat iedereen een gelijkwaardige plek verdient op de werkvloer, ongeacht je afkomst, gender, leeftijd, ziekte, opleidingsniveau,… Een traject start steeds bottom-up: via het identificeren van drempels die werknemers ervaren op de werkvloer of signalen die werknemersafgevaardigden oppikken. Om deze uitdagingen aan te pakken, richten we ons naar een aantal personeelsinstrumenten, meer bepaald het onthaal-, opleidings-, retentie- en inclusiebeleid.

In het traject dat we in de onderneming afleggen, kan je ons het beste als een procesbegeleider zien. Er wordt maatwerk geleverd door te vertrekken vanuit de concrete vraag, de ervaren nood of de gekregen feedback van de werkvloer. Vervolgens laten we ons aanbod daarbij aansluiten. Dit kan variëren van het uitwerken en analyseren van een personeelsbevraging, een vorming op maat, gericht adviezen formuleren, tot het opmaken, opvolgen en uitvoeren van een actieplan om te komen tot een inclusiever personeelsbeleid. 

De betrokkenheid van werknemers en hun vertegenwoordigers, vakbondssecretarissen, het sociaal overleg, relevante projectpartners,… is van cruciaal belang in dit proces. Indien nodig kan er worden samengewerkt met interne en externe diensten en organisaties om de impact nog te vergroten. Net door dit overlegmodel werken we allen aan inclusievere werkvloeren onder het mom “samen staan we sterker”.

 

Hoe ziet een modeltraject eruit?

Allinclusive