vzw Innovatief
88ef21d6-c196-4ec5-b4c9-141a64ac8f40
https://www.hetacv.be/vzw-innovatief
true
Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

GDPoweR

Het Europees project GDPoweR onderzoekt hoe persoonsgegevens van werknemers in de platformeconomie worden verzameld en gebruikt en hoe zij via GDPR-regels deze gegevens kunnen recupereren.

Wat is GDPoweR?

Het project GDPoweR onderzoekt de industriële relaties in de platformeconomie. Het is een internationale samenwerking van zeven onderzoeksinstellingen en sociale partnerorganisaties uit vijf EU-landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Polen, Spanje). Concreet focust het project op vervoerdiensten en maaltijdbezorging en onderzoekt het 3 onderwerpen:

  1. Hoe worden werknemersgegevens verzameld en gebruikt door digitale arbeidsplatforms? Wat is de impact hiervan op het welzijn van de werknemers en hun bereidheid om deel te nemen aan collectieve acties?
  2. Welke strategieën gebruiken de sociale partners om akkoorden te onderhandelen en te implementeren in de platformeconomie, zowel op bedrijfsniveau als sectoraal? Dit zijn akkoorden op het vlak van  verloning, arbeidsvoorwaarden en de verzameling en het gebruik van werknemersgegevens.
  3. Hoe worden onderhandelde akkoorden uitgevoerd, gemonitord en gehandhaafd?

 

Doelstellingen

GDPoweR heeft als doel om de ontwikkeling van industriële relaties in de platformeconomie te ondersteunen. GDPoweR streeft naar de volgende doelstellingen:

  1. Analyseren van de strategieën van platformwerkers, activisten, vakbonden en werkgeversorganisaties bij onderhandelingen over de verloning en arbeidsvoorwaarden van werknemers, inclusief de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens, en bij de monitoring en implementatie van onderhandelde akkoorden.
  2. Ontwikkeling en toepassing van een nieuwe methode voor gegevensverzameling, door gebruik te maken van het recht op toegang van gegevens, benaderd vanuit de burgerwetenschap. Deze moet het mogelijk maken de praktijken van gegevensverzameling en digitale monitoring van platforms te controleren.
  3. De evaluatie van de implementatie en/of uitdagingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in de lokale platformeconomie-bedrijven.
  4. De versterking van industriële relaties en sociale partnerschappen in de Europese platformeconomie door werknemers bewust te maken van de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, hen in staat te stellen hun gegevens te recupereren en uitwisseling te bevorderen tussen werknemers en activisten.
  5. Verspreiden van bevindingen en onderzoeksmethoden van het project om zo beleidsmakers en onderzoekers te informeren.

 

Methodes

GDPoweR bouwt voort op een methodologie die werd ontwikkeld en voor het eerst gebruikt door Hestia.Ai. Hierbij recupereren werknemers zelf hun persoonlijke gegevens via GDPR-verzoeken en geven deze door aan de onderzoekers. Vervolgens gaan onderzoekers en werknemers deze gezamenlijk analyseren en interpreteren.

Om dit mogelijk te maken organiseren we in elk deelnemend land ‘dataworkshops’ waar werknemers info krijgen over hoe ze hun gegevens kunnen recupereren en workshops waar onderzoekers samen met werknemers proberen de gerecupereerde gegevens te begrijpen. In focusgroepen gaan ze ook met werknemers in gesprek over hoe die zich voelen over de verzameling van hun gegevens.

Waar het kan, zullen de herstelde data ook worden gebruikt om de naleving van de onderhandelde akkoorden te monitoren.
Informatie over strategieën om akkoorden te onderhandelen en af te dwingen zal worden verzameld via onderzoek en focusgroepen met activisten en vertegenwoordigers van sociale partners. Tijdens een eendaags internationaal uitwisselingsevent kunnen activisten en vertegenwoordigers van sociale partners ervaringen en expertise uitwisselen. 

 

Activiteiten/mijlpalen

De projectresultaten omvatten:
- een internationaal uitwisselingsevent 
- vijf landenrapporten
- één vergelijkend rapport
- twee academische dossiers 
- een afsluitende conferentie

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.