Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Faillissement

Kom te weten hoe je als militant het beste werknemers begeleidt bij een faillissement.

Procedure bij een faillissement

Bij een faillissement moeten werknemers begeleid worden. Je leest hier alles wat je als militant moet weten over de procedures, overname van activa na faillissement en over het Fonds Sluiting ondernemingen (FSO).

  Overname van activa na faillissement

  Na een faillissement kunnen de activa overgenomen worden, je leest hier wat er in deze situatie mogelijk is.

  Fonds sluiting ondernemingen (FSO)

  Het Fonds sluiting ondernemingen (FSO) komt onder bepaalde voorwaarden tussen wanneer de werkgever na het faillissement, of sluiting van de onderneming zijn financiële verplichtingen niet kan nakomen (bv. het betalen van vergoedingen aan werknemers).

  Opgelet: de gevorderde bedragen zijn brutobedragen die onderworpen zijn aan de volgende inhoudingen: RSZ-bijdragen (13,07%), bedrijfsvoorheffing (26,75%), eventuele voorschotten, provisionele werkloosheidsuitkeringen, ...

  Het FSO komt ook tussen bij de betaling van je overbruggingsvergoeding (als je hier recht op hebt).

  Recente wijzigingen

  Het Sluitingsfonds volgt op vraag van minister Dermagne het akkoord van januari van de sociale partners om de rechten van door sluiting getroffen werknemers te versterken. Dat betekent dat het algemeen plafond voor de tussenkomst van het Sluitingsfonds wordt opgetrokken van 25.000 naar 30.500 euro. De specifieke plafonds van 6.750 euro (achterstallig loon, toelagen en vergoedingen) en 4.500 euro (vakantiegeld bedienden) worden afgeschaft. De referentieperiode voor de toekenning van de sluitingsvergoeding wordt voor arbeiders en bedienden geharmoniseerd op 18 maanden. Deze maatregelen gelden voor sluitingen met als wettelijke datum 1 juli 2022 of later.

  Meer over faillissement en herstructurering

  More Info

  Gebruik het contactformulier faillissement, of klik door naar de pagina's voor meer info over faillissement van je onderneming.