Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

EFI: Herstructurering

Als een onderneming wil herstructureren, moet de ondernemingsraad (OR) ingelicht en geraadpleegd worden. Lees hier welke verplichtingen er zijn.

Een onderneming kan onderhandelingen voeren over structuurwijzigingen zoals een fusie, overname, herstructurering of sluiting van de onderneming. Voor de uitvoering hiervan moet de ondernemingsraad (OR) zo snel mogelijk worden ingelicht en geraadpleegd worden over:

  • de weerslag op de tewerkstellingsvooruitzichten
  • de organisatie van het werk
  • de arbeidsvoorwaarden, ...

Info voor OR en militanten bij herstructurering

De OR:
  • Moet info ontvangen over de economische, financiële en technische factoren die aan de oorsprong liggen van de structuurwijzigingen en over de gevolgen op economische, sociaal en financieel vlak. 
  • Elk lid van de OR moet een schriftelijke samenvatting van eventuele cijfergegevens ontvangen. Deze informatie moet mondeling worden toegelicht en besproken door het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde. Hierop kan de OR opmerkingen, suggesties en adviezen formuleren. 
Militanten:

Moeten m.b.t. de sociale maatregelen alle faciliteiten krijgen om de nodige contacten te kunnen leggen. Zo kunnen zij de tewerkstelling, beroepsomscholing of sociale aanpassing van de afgedankte, overgeplaatste of gemuteerde werknemers beter opvolgen. 

Statuut onderneming in herstructurering

Een onderneming krijgt dit statuut als het voldoet aan een aantal economische en financiële voorwaarden.

  • het bedrijf moet collectief ontslag doorvoeren,
  • of in het jaar voorafgaand aan de aanvraag minstens 20 % werkloosheidsdagen gekend hebben
  • de onderneming moet een herstructureringsplan opstellen (dat voor de OR gelegd moet worden)

Let op: bij een herstructurering zijn vrijstellingen mogelijk, zoals de vervangingsplicht van werknemers met SWT (Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag – vroegere brugpensioen). Er bestaan ook vrijstellingen m.b.t. beroepsopleiding

Terug naar EFI

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.