Corona ouderschapsverlof

De tijdelijke regeling voor corona-ouderschapsverlof werd verlengd tot eind september 2020. Het corona-ouderschapsverlof komt bovenop het gewone ouderschapsverlof (OV). Het zal niet meetellen voor het krediet van alle andere vormen van specifieke loopbaanonderbreking. Het kan snel en flexibel worden opgenomen. Je moet wel het akkoord van je schoolbestuur krijgen. Het corona-OV wordt anders dan alle andere specifieke loopbaanonderbrekingen geen recht, maar slechts een gunst van je werkgever.

Voorwaarden

Iedereen die vandaag in aanmerking komt voor ouderschapsverlof met een uitkering van de RVA komt ook in aanmerking voor het corona-OV. In tegenstelling tot het gewone OV is corona-OV ook mogelijk voor een kind met een beperking dat ouder is dan 21 jaar. Er is geen leeftijdsgrens als een kind of volwassene met een handicap opgevangen wordt door zijn ouders en geniet van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling. Ook pleegouders kunnen gebruik maken van het corona-OV voor pleegkinderen onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden.
 
Modaliteiten

Het corona-OV kan enkel opgenomen worden in een deeltijdse regeling met een vermindering met 1/2de en 1/5de. Als je voltijds werkt, kan je het ouderschapsverlof halftijds opnemen of verminderen met 1/5de. Je kan het corona-ouderschapsverlof enkel halftijds opnemen als je minstens 75% werkt. Let op! Deze regel verschilt van de gewone regel. Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen met een periode van één kalendermaand. Vanaf 1 juli 2020 kan je ook voltijds corona-OV opnemen als je ouder bent van een kind met een beperking of alleen woont met één of meer kinderen ten laste.

Het corona-OV wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof, noch van loopbaanonderbreking voor medische bijstand of palliatieve zorgen. Het gaat dus om een bijkomend verlof. Als je je recht op het gewone OV al had gebruikt kan je zonder problemen het corona-OV opnemen. Of als je nu het corona-OV gebruikt, blijft je recht op het gewone ouderschapsverlof behouden. Ook een specifieke loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen) en je zorgkrediet kan worden omgezet naar corona-OV in hetzelfde volume. Desgevallend loopt je loopbaanonderbreking of zorgkrediet gewoon door na het corona-OV tot de voorziene einddatum. Je kan een specifieke loopbaanonderbreking of zorgkrediet ook schorsen als je toestemming krijgt om corona-OV te nemen in een ander volume. Ook in dat geval kan het zijn dat je specifieke loopbaanonderbreking of zorgkrediet doorloopt na het corona-OV tot de voorziene einddatum. De omgezette of opgeschorte periode van je verlofstelsel kan later worden opgenomen. Ook als de resterende duur niet voldoet aan de minimale duur. En deze maanden moeten niet aansluiten op het lopende verlofstelsel of op het corona-OV. Neem voor jou specifieke situatie contact op met het COV dienstbetoon.
 
Onderbrekingsuitkering van de RVA

Op aandringen van de vakbonden is er een verhoogde uitkering voor het corona-OV. De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer). Je hebt één maand de tijd om je aanvraag bij de RVA in orde te brengen. Meer informatie over de aanvraag vind je terug op de website van de RVA.
 
Link met andere verlofstelsels

Als je momenteel gebruik maakt van een ander verlofstelsel zal je dit moeten stopzetten vooraleer je kan starten met corona-OV. Hou er rekening mee dat je toestemming nodig hebt van je schoolbestuur om corona-OV te nemen. Voor een aantal verlofstelsels heb je bovendien ook het akkoord van het schoolbestuur nodig om dit vroegtijdig stop te zetten.
 
Voor militanten: lees het Werkschema Corona-OV (pdf) (inloggen)

     

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.