Pensioenleeftijd

©Shutterstock

Wanneer kan je met pensioen? Momenteel is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar. Vanaf 2025 wordt dat 66 jaar en vanaf 2030 67 jaar.

Wettelijke pensioenleeftijd

Momenteel is de wettelijke pensioenleeftijd 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen. Deze regel is sinds 2009 van kracht.  Onder regering Michel I is beslist om de pensioenleeftijd vanaf 2025 op te trekken naar 66 jaar en vanaf 2030 naar 67 jaar

Je pensioen gaat ten vroegste in op de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de pensioenleeftijd bereikt.

Vervroegd pensioen

Werknemers met een voldoende lange loopbaan kunnen hun pensioen vervroegd opnemen. In 2019 is dat mogelijk: 

  • in geval van een normale regeling: op 63-jarige leeftijd met 42 jaar loopbaan
  • In geval van een lange loopbaan:
    • op 60 jaar met een loopbaan van 44 jaar
    • op 61 jaar met en loopbaan van 43 jaar

Het vervroegd pensioen wordt berekend op basis van de op dat moment voltooide loopbaan. Als je op 60-jarige leeftijd een loopbaan hebt van 40 jaar, bedraagt je pensioen 40/45ste.

Loopbaan berekenen

De lengte van je loopbaan wordt niet enkel bepaald op basis van het aantal jaren dat je als werknemer gewerkt hebt.  Ook de tijd die je werkte als ambtenaar of zelfstandige tellen mee. Hetzelfde geldt voor loopbanen in het buitenland, voor zover die binnen de grenzen van internationale overeenkomsten vallen.

Voor een precieze berekening ga je naar mypension.be.  Dat is het online pensioenportaal waar je alle gepersonaliseerde informatie vindt over wettelijke en aanvullende pensioenen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.