Minimumloon

Het minimumloon is een belangrijke bescherming voor de werknemer. Dit wordt per sector vastgelegd. Daarnaast is er ook een gewaarborgd minimumloon.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Waarom bestaat een gewaarborgd minimumloon?

Het minimumloon is bindend. Dat betekent dat een werknemer in geen enkele sector of onderneming minder loon mag krijgen dan dit vastgestelde bedrag. De afspraken rond het minimumloon zijn in verschillende cao’s vastgelegd. Je leeftijd is een belangrijke factor in het bepalen van je minimumloon.

Meer betalen mag uiteraard wel. In een aantal paritaire comités of sectoren zijn extra afspraken over het minimumloon van de betrokken sector gemaakt. Meer info daarover vind je op de pagina sectorlonen

Het minimumloon is dus een belangrijke bescherming voor de werknemer. Voor een handig overzicht van de minimumlonen per sector kan je terecht op de website van de federale overheidsdienst Werk.

Gewaarborgd minimum gemiddeld maandinkomen

Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) of interprofessioneel minimumloon geldt voor alle sectoren en is vastgelegd in 2 collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) van de nationale arbeidsraad (NAR). Dit GGMMI geldt als absolute ondergrens.

Het interprofessioneel minimumloon per maand (bruto) bedraagt:

  • Vanaf 18 jaar: 1.625,72 euro
  • Vanaf 19 jaar met 6 maanden dienst (anciënniteit): 1.668,86 euro 
  • Vanaf 20 jaar met 12 maanden dienst (anciënniteit): 1.688,03 euro 
 

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.