Stopzetten van je interimcontract

©Shutterstock

Een interimcontract is een overeenkomst van bepaalde duur. Wat als je je contract eerder dan de voorziene einddatum wil stopzetten?

Contract van bepaalde duur

Je interimcontract beëindigen kan alleen als beide partijen, uitzendkantoor en uitzendkracht, het daarover eens zijn.

Een interimcontract is een overeenkomst voor bepaalde duur. In principe werk je tot het einde van de overeenkomst. Daarna betaalt het interimkantoor je loon voor de gewerkte periode. Op de proeftijd na is het niet mogelijk om een uitzendcontract eenzijdig voortijdig te beëindigen. 

Ga je niet meer werken en heb je een contract getekend, dan kan het interimkantoor je een vergoeding vragen. Die is gelijk aan het loon dat je zou krijgen voor de dagen die je niet hebt gewerkt. Omgekeerd is het uitzendkantoor verplicht het loon te betalen voor de volledige duur van het contract, ook al stelt het uitzendkantoor je niet verder te werk.

Getekende overeenkomst

Let wel, deze regels gelden alleen als beide partijen het contract hebben ondertekend. Is er geen getekend contract, dan zijn zowel jij als het interimkantoor vrij al dan niet te gaan werken of al dan niet werk aan te bieden.

Ben je al aan de slag voordat het interimkantoor je een contract aangeboden heeft? Dan gelden de regels die van toepassing zijn op een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Hierdoor heb je het recht om verder te blijven werken, totdat het uitzendkantoor de overeenkomst opzegt volgens de gewone opzegtermijnen. Doet het interimkantoor dat niet, dan kan je het in gebreke stellen en een verbrekingsvergoeding vragen.

Ontslagbrief

Na het einde van je contract, moet het uitzendkantoor je een C4 (ontslagbrief) afleveren en een tewerkstellingsattest. Als je in totaal minstens 65 dagen of 494 uren gewerkt hebt, heb je recht op een eindejaarspremie

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.
  • Militant? 
    • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer en de Checklist Uitzendarbeid.
    • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over uitzendarbeid!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.