Ontslag en opzegging

Zowel werkgever als werknemer kunnen een contract stopzetten. Afhankelijk van de reden, zijn er verschillende manieren van ontslag.

Wat is opzegging?

Als je een contract van onbepaalde duur hebt, dan kan zowel je werkgever als jijzelf dat stopzetten door opzegging. Dat is een melding waarin de andere partij ervan verwittigd wordt dat de overeenkomst zal stoppen. 

De normale uitvoering van de overeenkomst moet dan voorlopig worden voortgezet. De periode tussen de melding van opzegging en het effectief vertrek van de werknemer is de opzegtermijn.  De duur van de opzegtermijn hangt af van je anciënniteit of de periode dat je in de onderneming hebt gewerkt.  

Hoe moet de opzegging gebeuren?

De opzegging moet schriftelijk gebeuren. In de opzeg- of ontslagbrief moet de start en de duur van de opzegtermijn vermeld worden.  

  • Opzegging door de werkgever:  de werkgever moet je opzegging meedelen met een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot.
  • Opzegging door de werknemer:  als werknemer kan je de opzegging aan je werkgever meedelen met een aangetekend schrijven, een deurwaardersexploot of met een brief die aan de werkgever tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd. 

Bij aangetekende zending wordt de brief verondersteld om 3 werkdagen na de verzending de bestemmeling te bereiken. Je opzegtermijn gaat in op de eerstvolgende maandag. Concreet: je moet de aangetekende brief ten laatste op woensdag versturen om je opzegtermijn de maandag van de volgende week te kunnen laten starten.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.