Faillissement

©Shutterstock

Je bedrijf gaat failliet. Wat nu? Welke rechten heb je als werknemer?

 

Wat is een faillissement?

Een faillissement wordt uitgesproken als:

  • de schuldeisers geen geld meer ontvangen en ook niet langer bereid zijn nog uitstel van betaling te verlenen.
  • het bedrijf een 'geschokt krediet' heeft. Dat betekent dat derden, voornamelijk banken, de onderneming niet meer willen financieren.

Als aan die twee voorwaarden is voldaan, moet de onderneming binnen de maand naar de ondernemingsrechtbank stappen om de boeken neer te leggen.

Wat zijn je rechten als werknemer?

Werknemers informeren

Uiterlijk op dat moment moeten de werknemers of hun vertegenwoordigers hiervan op de hoogte worden gebracht. De ondernemingsraad moet voorheen al geïnformeerd en geconsulteerd zijn over de onderliggende economische en financiële toestand.

De ondernemingsrechtbank die het faillissement of de faling uitspreekt, stelt ook een curator en een rechter-commissaris aan.

Arbeidsovereenkomsten

De curator, die in de plaats treedt van de werkgever, beslist over het lot van de arbeidsovereenkomsten. De werknemers kunnen de curator vragen om deze beslissing binnen de 15 dagen te nemen. Deze termijn kan verlengd worden, mits akkoord van de werknemers. Hij zal onder meer beslissen om:

  • De arbeidsovereenkomsten te beëindigen
  • De arbeidsovereenkomsten te laten doorlopen, bijvoorbeeld om de kansen op een overname te verhogen. De curator moet hiervoor geen toestemming vragen van de ondernemingsrechtbank, maar moet de werknemersvertegenwoordiging hier wel over horen.
'Bevoorrecht schuldeiser'

De ex-werknemers worden bevoorrechte schuldeisers in de failliete boedel. In de meeste faillissementen zijn er echter geen of niet meer voldoende middelen voorhanden. Het Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers (FSO) komt dan tussen in plaats van het failliete bedrijf te betalen.

  • Zijn de arbeidsovereenkomsten stopgezet, dan heb je recht op een opzegvergoeding.  
  • Lopen de arbeidsovereenkomsten door, dan moet je je loon voor die periode ontvangen. Je ontvangt het via de curator.

 

Wat doen bij een faillissement?

Ben je werknemer van een bedrijf in faling, dan kan je als ACV-lid rekenen op professionele bijstand voor:

  • de schuldvordering tegen over je werkgever
  • je uitkeringsaanvraag om je werkloosheidsvergoeding bij de RVA

Ontslagen bij een faillissement of collectief ontslag én lid van het ACV? 

Ontdek hoe het ACV je bijstaat of ga meteen naar het contactformulier.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.