Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Verlof medische bijstand en tijdskrediet (motief zorg)

Als werknemer heb je het recht je loopbaan onderbreken om een zwaar ziek gezins- of familielid te verzorgen. Je kan hiervoor thematisch verlof of tijdskrediet opnemen.

Alles wat je moet weten over het verlof medische bijstand en tijdskrediet (motief zorg)

Mede onder druk van het ACV heb je als werknemer in de privésector het recht om tijd vrij te nemen om voor een ernstig ziek familielid te zorgen.  Ook bij de hospitalisatie van je minderjarig kind kan je verlof aanvragen.

Je ontdekt hier de voorwaarden, hoe je het kan aanvragen en wat de impact op je inkomen is.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zorgverlof? Hoe zit het precies met uitkeringen en premies? Bereken het nu met de rekentool! 

Advies nodig? Contacteer ons!

Je wil je minder gaan werken, maar weet niet precies wat je opties zijn, wat de financiële impact is van tijdskrediet of thematisch verlof en waar je op moet letten?  Je kan bij ons terecht!  Vul nu het formulier in. Check ook onze andere contactmogelijkheden!

Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?  

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Zorgverlof = Een ernstig zieke in de familie?
 • In PC202 heb je het recht om volledig of gedeeltelijk je arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. Dat kan op volgende manieren:
  • Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt, gedurende een maximumperiode van 12 maanden de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
  • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer die minstens ¾ de is tewerkgesteld, kan, per patiënt, gedurende een maximumperiode van 24 maanden zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Ook deze onderbrekingen kunnen telkens slechts worden genomen voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden.
 • Voor het nemen van zorgverlof is een uitkering van de RVA voorzien.
 • Wil je een zwaar ziek gezins- of familielied bijstaan? Neem dan best even contact op met je ACV PULS contactpersoon. Wij kunnen nagaan of je recht hebt op zorgverlof, de juiste documenten aanleveren en zorgen dat de je uitkeringen in orde komen.

Tijdskrediet Zorgmotief

 • Een belangrijke reden voor tijdskrediet is om de zorg voor een familielid op te nemen. Je spreekt dan van een zorgmotief. Het geeft je recht op een tijdskrediet van 51 maanden. Het zorgmotief kan om volgende redenen:
  • Zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid.
   • Onder gezinslid valt iedereen die op jouw adres woont.
   • Familieleden zijn bloedverwanten tot de tweede graad: ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Aanverwanten tot de 1ste graad ziet men eveneens als familieleden: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen.  Woon je wettelijk samen, dan worden ook de ouders en de kinderen van je partner met wie je wettelijk samenwoont als familieleden beschouwd.
  • zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind (jonger dan 18 jaar)
  • zorg voor een eigen kind met een handicap tot 21 jaar
  • zorg voor een eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar

Inkorting op motief zorg voor een kind

 • Per 1 januari 2023 zijn er enkele botte besparingsmaatregelen in het tijdskrediet ingegaan.
 • Drie inkortingen, enkel voor tijdskrediet voor ouders die het motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar gebruiken:
  • vooreerst wordt voor het voltijdse tijdskrediet, de leeftijd verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het voltijdse tijdskrediet zal vanaf 2023 dus aangevraagd moeten worden vooraleer het kind effectief 5 jaar is.
  • Ten tweede zal dit motief nog maar voor maximaal 48 in plaats van 51 maanden gebruikt kunnen worden.
  • Ten derde: vanaf 2024 zal een werknemer minstens 3 jaar in dienst moeten zijn bij de werkgever om van dit motief gebruik te kunnen maken, in plaats van de 2 jaar dienst die tot op vandaag geldt.

Deze tweede en derde maatregel gelden zowel voor het voltijdse tijdskrediet als voor de deeltijdse opnamevormen.

Vlaamse aanmoedigingspremie
 • Neem je tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor medische bijstand of mantelzorgverlof op? Dan kun je een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering die je van de Vlaamse overheid krijgt, bovenop de onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).
 • Je bent als werknemer zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van je aanmoedigingspremie.
 • De aanvraag en berekening van het bedrag gebeurt via de website van de Vlaamse Overheid.