Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Nieuwe regeling tijdskrediet vanaf 1 februari 2023

Uitstel nieuwe regeling

Je kon in het persbericht van 7 oktober al lezen dat de regering tijdskrediet onder vuur neemt.   De nieuwe regering zou ingaan in vanaf 1 januari 2023, maar dat liep wat vertraging op

Deeltijdse werknemers

Werknemers die deeltijds werken, zullen geen uitkeringen meer kunnen aanvragen voor een halftijds tijdskrediet met motief!  In de nieuwe regeling geldt de voorwaarde dat een werknemer minstens 1 jaar voltijds gewerkt moet hebben om recht te krijgen op een uitkering.

In tegenstelling tot wat eerder aangekondigd werd, zal een voltijds tijdskrediet mogelijk blijven, namelijk voor werknemers die 2 jaar minstens deeltijds bij hun werkgever werken. 

Dit leidt tot de bizarre situatie dat een werknemer die 75% werkt, wel een uitkering kan krijgen om volledig te stoppen met werken, maar niet langer om halftijds te gaan werken. Begrijpe wie kan. 

Neem je reeds tijdkrediet of thematisch verlof zoals ouderschapsverlof op?  Dan wordt bij een volgende aanvraag gekeken naar je tewerkstelling in het jaar voorafgaand aan het eerste tijdskrediet, of voorafgaand aan het ouderschapsverlof.

Met andere woorden: het opnemen van een deeltijds tijdskrediet of thematisch verlof, staat een nieuwe aanvraag nadien niet in de weg.

Motief zorg voor een kind

Neem je tijdkrediet met het motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar, dan moet je rekening houden met 3 inkortingen:

  • Voor het voltijdse tijdskrediet, de leeftijd verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het voltijdse tijdskrediet zal vanaf 2023 dus aangevraagd moeten worden vooraleer het kind effectief 5 jaar is.
  • Je zal dit motief nog maar voor maximaal 48 in plaats van 51 maanden kunnen gebruiken.  Deze knip geldt ook voor lopende tijdskredieten voor zover de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg van een kind zal hebben opgenomen. Voor werknemer die op 1 februari al minstens 30 maanden hebben opgenomen, geldt de inkorting enkel voor toekomstige aanvragen.
  • Vanaf 1 juni 2023 moet je als werknemer minstens 3 jaar in dienst zijn bij je werkgever om van dit motief gebruik te kunnen maken, in plaats van de 2 jaar dienst vandaag.  Dit was eerder aangekondigd voor 2024.  Dit werd dus vervroegd.

Deze tweede en derde maatregel gelden zowel voor het voltijdse tijdskrediet als voor de deeltijdse opnamevormen. 

Besparingen in de uitkeringen

Volgende verhoogde uitkeringen vallen weg:

  • De verhoogde uitkeringen voor  50-plussers in de thematische verloven.
  • De hogere uitkeringen voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit binnen het tijdskrediet.

Voor nieuwe aanvragen gelden voortaan de gewone, lagere uitkeringen.

Landingsbanen buiten schot

Deze besparingen hebben geen impact op de landingsbanen. Zo blijven deeltijdse werknemers die ten minste 75% werken, hun rechten behouden op de halftijdse landingsbaan.

Neem je tijdskrediet NU op!

Volgens wat nu op tafel ligt, zullen deze nieuwe regels van toepassing zijn op aanvragen bij de werkgever vanaf ten vroegste februari 2023.   Overweeg je tijdskrediet? Dan kan je je aanvraag best nog voor 1 februari 2023 bij je werkgever indienen!

Dien je je aanvraag later in dan zullen bovenstaande maatregelen gelden.  Je hebt dan wel nog het recht om je loopbaan te onderbreken, bijvoorbeeld voltijds tijdskrediet voor een kind van 7 jaar.  Maar:

  • Je zal in dit geval géén uitkering meer krijgen.
  • En zal bij opname je pensioenrechten verliezen.

ℹ️ Ontdek alles over je aanvraag op www.hetacv.be/tijdskrediet