Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

SWT (brugpensioen) is een regeling waardoor oudere werknemers na ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast de werkloosheidsuitkering.

Wat je moet weten over SWT

Wanneer heb je recht op SWT, het vroegere brugpensioen? Ontdek vanaf welke leeftijd je op SWT kan en de impact op je inkomen. We zetten hier ook de feiten over SWT op een rijtje. Het systeem staat regelmatig onder druk en wordt vaak aangevallen. Het ACV heeft het SWT-stelsel altijd verdedigd als één van de eindeloopbaanmaatregelen en blijft dat tot op vandaag doen. 

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

☝️ Goed nieuws!  Op 1 juli 2023 verhogen alweer een hele reeks sociale uitkeringen.  Ze komen er dankzij de aanhoudende druk van het ACV om ook voor 2023-2024 welvaartsverhogingen (boven index) te voorzien.  Ook de uitkeringen voor SWT gaan omhoog.

Check alle verhogingen van sociale uitkeringen op 1 juli 2023!

Je pensioen beter begrijpen om het beter te verdedigen

Het ACV strijdt voor een waardig pensioenstelsel.  Dat zorgt ervoor dat: 

 • gepensioneerden hun levensstandaard kunnen behouden
 • gepensioneerden beschermd zijn tegen armoede

Door hervormingsrondes voldoet ons wettelijk pensioen niet volledig aan dit dubbel doel. Ontdek hoe het zover is kunnen komen en vooral wat we eraan kunnen doen

Wat je nog moet weten over pensioenen

More Info

 • De Federale Pensioendienst (FPD) onderzoekt de pensioenaanvragen van werknemers in loondienst en betaalt ze uit. De dienst betaalt ook de Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) uit.
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 201-Zelfstandige kleinhandel

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 201, het paritair comité van de zelfstandige kleinhandel, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Voorwaarden voor SWT
 • Als je werkt in een onderneming met minder dan 5 werknemers, heb je niet automatisch recht op het Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT).
 • Als je werkt in een onderneming met 5 of meer werknemers:
  • Je hebt recht op SWT als je een beroepsloopbaan van 33 jaar hebt én 20 jaar gewerkt hebt in een nachtarbeidsregeling; of een zwaar beroep uitgeoefend hebt; of in de bouwsector gewerkt hebt en arbeidsongeschikt bent. 
   Je moet 60 jaar of ouder zijn op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst; en dit uiterlijk op 30 juni 2025. 
  • Je hebt recht op SWT als je een beroepsloopbaan van 40 jaar hebt.
   Je moet 60 jaar of ouder zijn op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst; en dit uiterlijk op 30 juni 2025. 

 • Verandert het aantal werknemers in je bedrijf doorheen het jaar en creëert dat verwarring? Spreek een vakbondsafgevaardigde aan of contacteer ons via retail@acv-csc.be.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 201.