Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Opleiding

Levenslang leren, permanente vorming: het wordt steeds belangrijker. De economie en arbeidsmarkt ontwikkelen erg snel, en bijblijven is de boodschap.

Ontdek alles over opleidingen!

Opleidingsmogelijkheden zijn er te over, maar soms heb je er de tijd of de middelen niet voor. Gelukkig bestaan er tal van regelingen en voordelenook als je werkzoekend bent of een andere weg wil inslaan.  

Lees hier alles over de mogelijkheden 馃憞 Kies daarna je sector en regio voor informatie op maat.

Word nu lid van het ACV!

Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?

 • Ga naar de militantensite www.acv-militanten.be! Je vind er de belangrijkste thema's, tools en publicaties voor militanten 馃憤
 • Log in op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles over sociale wetgeving. Met interessante modules over tijdskrediet, arbeidsovereenkomsten, interimwerk of het Vlaams opleidingsverlof! 

More Info

 • Nood aan loopbaanori毛ntering
 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer.

  PC 328.01 - Stads- en streekvervoer (Vlaamse gewest)

  De werkgever voorziet opleidingsmogelijkheden voor zijn personeelsleden. De opleidingen worden georganiseerd door vzw Opleidingscentrum. 

  Verplichte opleiding bij De Lijn

  Voor de verplichte opleidingen wordt een onderscheid gemaakt tussen twee personeelsgroepen:

  • werknemers die werken volgens een dienstregeling die over verschillende weken loopt en waarbij de wekelijkse arbeidsduur ongelijk is verdeeld
  • werknemers in ploegenarbeid en continuarbeid (hoofdzakelijk chauffeurs, sommige bedienden en technische diensten)

  Opleidingen van een volledige dag

  Als de opleidingen tijdens de werkuren vallen, wordt daarmee rekening gehouden in de diensttabellen om de diensten zo goed mogelijk uit te voeren (bv. door een opleiding in te plannen op een compensatiedag, en de compensatiedag later valt). 

  Alleen als er in de diensttabellen van de chauffeurs in een vaste rol wijzigingen worden aangebracht v贸贸r de aanplakking van de diensttabellen of ten laatste 30 kalenderdagen v贸贸r de dag van de gewijzigde dienst als de diensttabel wordt aangeplakt voor een periode langer dan een maand, dan heeft dat geen over-loon tot gevolg. Veranderingen die later worden aangebracht kunnen wel over-loon tot gevolg hebben.

  Voor enerzijds de reservechauffeurs en anderzijds de bedienden en het personeel van de technische diensten, tewerkgesteld volgens een dienstregeling waarvan sprake in dit hoofdstuk, zijn de bestaande overeenkomsten van toepassing, met als maximum de toepassing van de bovenstaande regel voor de vaste rol.
   
  Je rustdag kan verschoven worden zonder toekenning van over- loon als je een personeelslid in opleiding vervangt. De verschuiving gebeurt v贸贸r aanplakking van de dienstrollen of ten laatste 30 dagen voor de dag met de gewijzigde dienst. Als je rustdag verschuift, dan leg je in samenspraak met je chef een vervangende rustdag vast. Dat moet gebeuren v贸贸r de aanplakking van de dienstrollen of ten laatste 30 kalenderdagen voor de rustdag. 

  Een voorziene dienst kan ten allen tijde vervangen worden door een opleiding tijdens diezelfde dag. De uren worden aangepast aan het opleidingsprogramma. Dat heeft geen over-loon tot gevolg. De inhoud van een dienst kan gewijzigd worden voor een opleiding zonder dat dat aanleiding geeft tot over-loon als dat v贸贸r de aanplakking van de rol of uiterlijk 30 kalenderdagen voor de opleidingsdag voor het personeel in een vaste rol gebeurt.

  Voor een volledige opleidingsdag krijg je 7,8 uur uitbetaald. 

  Er kan maximaal 茅茅n rustdag per jaar verschoven worden voor een opleiding. 

  De opleidingsuren worden beschouwd als normale arbeidstijd en volgen de geldende regels rond arbeidsduur met inachtneming van de bovenstaande bepalingen.

  Opleiding na je werk

  Wanneer de opleiding geen volledige dag in beslag neemt (bv. 1,2 of 3 uur), kan de opleiding in een aantal gevallen aaneensluitend aan je werk plaatsvinden (vroege dienst, late dienst, gebroken dienst). Tijdens de uren van de opleiding word je je normale uurloon uitbetaald. 

  Dit geldt alleen als de doeltreffendheid van de opleiding niet in het gedrang komt doordat ze gecombineerd wordt met een normale dagtaak.
   
  Werknemers die werken volgens een vaste dienstregeling per week (grootste deel van de bedienden en de technische diensten):

  • De opleiding zal in de meeste gevallen georganiseerd worden tijdens de normale arbeidstijd. Deze werkwijze heeft geen invloed op je normale loon.

   Als je deeltijds werkt (deeltijds werk, deeltijdse loopbaanonderbreking, halftijds brugpensioen), zal de werktijdregeling aangepast worden aan het opleidingsprogramma, zolang de totale arbeidsduur gerespecteerd wordt. Dat heeft geen invloed op je normale loon
  • Wanneer de opleiding wordt georganiseerd buiten de normale arbeidstijd, kan je de opleidingstijd terugnemen als recuperatie. Dat is beperkt tot maximaal 茅茅n dag per jaar. Deze werkwijze geeft geen aanleiding tot overlonen.

  Niet-verplichte opleidingen bij De Lijn

  Je kan ook een vorming vormen als je je kennis wilt bijschaven. Het gaat dan om een vrijwillige bijscholing buiten de diensturen, die gericht is op je persoonlijke ontwikkeling of om vormingen voor herori毛ntatie. 

  Het volgen van de vorming is niet verplicht. De vorming in je vrije tijd en wordt niet betaald. Als je werkgever de vorming organiseert, dan betaalt hij de kosten van de vorming

  Scholing van kandidaat-personeelsleden tot chauffeur

  De scholing wordt betaald zoals je normale werkuren als je een arbeidsovereenkomst hebt bij De Lijn.

  Meer weten?

  button-contactformulier
  button-contacteer-ons

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op 鈥楢ccepteer alle cookies鈥 geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop 鈥楤eheer je voorkeuren鈥. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.