Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Vervoers- en andere kosten

Welke vervoerskosten krijg je als werknemer terugbetaald? En welke andere kosten verbonden aan je job moet je werkgever je terugbetalen?

📢 Het ACV komt op voor een eerlijke terugbetaling van je woonwerk-verkeer!

 • Al jaren stijgen de prijzen van het openbaar vervoer.  De terugbetalingen door de werkgever evolueerden niet mee. Het ACV blijft onder meer ijveren voor een verplichte 80/20-derdebetalersregeling voor alle vormen van openbaar vervoer.  Zo maken we kwalitatief en beter geïntegreerd openbaar vervoer kosteloos voor werknemers. 

 • Nog zo'n stokpaardje is de verplichte fietsvergoeding.  Mede dankzij de inspanningen van het ACV kwam er begin 2023 een algemene regeling. Elke werknemer in de privé kan vanaf mei 2023 daardoor een fietsvergoeding krijgen!

Hoe zit het met vervoerskosten?  Wat met andere kosten?

Twijfel niet en word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Handig: de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 328.01 - Stads- en streekvervoer (Vlaamse gewest)

Vervoerskosten (woon-werkverkeer)

Treinkaart

Als personeelslid heb je recht op een treinabonnement voor woon-werkverkeer. Personeel met een functieklasse 13 of hoger krijgen een kaart voor eerste klasse, de andere personeelsleden voor tweede. 

Ontstentenis van openbaar vervoer

Loontrekkenden (arbeiders) met rijprestaties, loontrekkenden (arbeiders) zonder rijprestaties en weddetrekkenden (bedienden) waarvan de opgelegde dienst voor 7 uur 's morgens of eindigt na 18 u ’s avonds krijgen een vergoeding wanneer de afstand tussen woon- en werkplaats minstens 5 kilometer is.

De vergoeding is gelijk aan een dagbedrag bepaald volgens de afstand. Dat dagbedrag is afgeleid van de maandelijkse werkgeversbijdrage voor de trajecttreinkaart, het maandbedrag gedeeld door 21,67 (het gemiddeld aantal arbeidsdagen per maand in een vijfdagenstelsel).

Elke dag waarop je recht hebt op ontstentenis openbaar vervoer krijg je dat dagbedrag toegekend. Bij afwezigheid (door vakantie of ziekte) kan je geen aanspraak maken op de vergoeding.

Opgelet: de vergoeding ontstentenis openbaar vervoer wordt voor een gesplitste dienst verhoogd met 75%.

Fietsvergoeding

Als je met de fiets naar het werk komt, dan heb je recht op een fietsvergoeding van € 0,21 per afgelegde kilometer. De vergoeding is vrijgesteld van belastingen. Je kan hem maximaal twee keer per dag krijgen, behalve wanneer je een gesplitste dienst hebt. De minimumgrens van het afgelegde traject met de fiets is één kilometer. De vergoeding geldt ook voor (speed)pedelecs.

De vergoeding wordt ook uitbetaald wanneer je de fiets combineert met de trein, de tram of de bus. Je mag echter maar één keer vergoed worden voor eenzelfde traject. Je hebt dus enkel recht op een fietsvergoeding voor het traject dat je effectief met de fiets tussen je woonplaats en het station of de bus- of tramhalte aflegt.

De  vergoeding  mag  nooit  gecumuleerd  worden  met  de  vergoeding  ontstentenis openbaar vervoer.

Als er op de plaats van de tewerkstelling douchefaciliteiten voorzien zijn, valt het gebruik daarvan buiten de arbeidstijd.

Uitzonderlijke verplaatsing met persoonlijk voertuig

Dienstverplaatsingen gebeuren in principe met het openbaar vervoer.

Om dienstredenen en met een toelating van de leidinggevende is voor dringende en uitzonderlijke verplaatsingen het gebruik van een persoonlijk voertuig toegelaten.

De tussenkomst bedraagt momenteel € 0,3468 per kilometer

Vergoeding van reis- en verblijfskosten voor toevallige dienstverplaatsingen (België)

 • reiskosten (openbaar vervoer):
  De reiskosten voor verplaatsingen per trein worden terugbetaald aan het tarief eerste klasse voor werknemers met een functieklasse 13 en hoger. Alle andere werknemers worden terugbetaald aan het tarief tweede klasse. Je moet wel een vervoersbewijs kunnen voorleggen.
 • verblijfskosten:
   Verplaatsing van 
 • > 8 uur
 • 5 >...> 8 uur waarin
  de tijdspanne van
  12 u tot 14 u volledig inbegrepen is
 Verplaatsing van 
 • 5 > ... > 8 uur

Afdelingshoofden
en hoger
 € 13,09  € 4,04
Personeelsleden met een
functie van baremaklasse 8
of hoger
(uitgezonderd directeurs en afdelingshoofden)
 € 9,92  € 4,04
Alle andere
personeelsleden
 € 6,71  € 4,04

Vergoeding voor werkkledij

De werkgever moet verplicht zorgen voor werk- en beschermingskledij. Hij moet ook zorgen voor het onderhoud en de herstelling ervan.

De directie is akkoord om de volgende kledingstukken voor ieder uniform-plichtig personeelslid beschikbaar te maken voor de uitoefening van zijn functie:

 • sjaal
 • muts
 • thermisch ondergoed (tweedelig)

Die kledingstukken kunnen worden besteld. De muts mag enkel gedragen worden buiten het voertuig.

Het assortiment van de chauffeur werd uitgebreid met een fleece ter vervanging van de pull.

Dotaties kledingfonds
Behoud van de huidige regeling: de aanpassing van de bedragen aan het indexcijfer van de confectieprijzen van Febeltex zal jaarlijks paritair worden bepaald.

Voor de chauffeur die in dienst komt na het afsluiten van onderhavige cao en die gehouden is tot het dragen van een uniform, wordt na de scholing de halve jaardotatie opgetrokken tot een volledige jaardotatie.

Vergoeding voor het reinigen van het uniform
De personeelsleden die rechtstreeks met het publiek in contact komen en een gezags-, controle-, of toezichtsopdracht uitoefenen of de volledige dienstkledij moeten dragen, hebben recht op een zesmaandelijkse vergoeding voor het reinigen van het uniform.

Die bedraagt € 22,98 per jaar, in januari aanpasbaar aan het indexcijfer. De helft van die vergoeding wordt op 1 januari betaald en de andere helft op 1 juli.

Er wordt een premie van € 8,37 toegekend voor het afzomen van een broek (uniform).

Meer weten?
 
button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.