Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig:  de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 202.01 - Middelgrote levensmiddelenbedrijven

Looncategorie

 • De lonen die je werkgever je dient te betalen moeten minstens dezelfde zijn als de bedragen die zijn vastgelegd in een sectorbarema. Maar dat barema bestaat uit meerdere looncategorieën. In welke looncategorie hoor jij thuis
 • Om te bepalen welk loon jij minstens moet ontvangen op het eind van de maand, moet je rekening houden met volgende indeling:
Cat. 1
 • Bediende met minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming. 
Cat. 2
 • Bediende met 6 maanden anciënniteit in de onderneming. 
Cat. 2 bis
 • De kassier(ster) die 5 jaar in de onderneming is en al minstens 4 jaar werkervaring heeft als kassier(ster) of als verko(o)p(st)er.
Cat. 3
 • Eerste verkoper, 
 • Helper-etalagist-decorateur,
 • Meer gekwalificeerde verkoper met méér dan 3 jaar werkervaring die grondige kennis bezit van de verkooptechnieken en die die kennis ook moet gebruiken bij de verkoop van de producten in een gespecialiseerde afdeling of winkel,
 • Handelsvertegenwoordiger met minder dan 3 jaar ervaring
Cat. 4
 • Gekwalificeerde eerste verkoper, 
 • Handelsvertegenwoordiger met meer dan 3 jaar ervaring.
Cat. 5
 • Verkoopchef
De filiaalleider
 • Het loon van de filiaalleider wordt opgebouwd uit een minimumloon, aangevuld met variabele vergoedingen en eventueel nog andere voordelen.
 • Blijft het baremaloon van de filiaalhouder lager dan het loon van de bediende categorie 4 met dezelfde ervaring als de filiaalleider, dan heeft die filiaalleider recht op dat bedrag vermeld bij de bediende categorie 4.
Belangrijk om weten:
 • In een winkel waar het personeel werkt zonder dat er steeds een werkgever of een filiaalleider aanwezig is, moet minstens één van de verkopers geklasseerd zijn in categorie 3 of hoger.
 • Soms is de kennis van een vreemde taal een voorwaarde bij aanwerving. Dit betekent niet automatisch dat je recht hebt op een hogere categorie. Wel beveelt de CAO aan dat er rekening mee wordt gehouden bij het vaststellen van het loon.

Wat is jouw baremaloon?

 • In de kolom van jouw categorie, is het bedrag dat overeenstemt met 100% van het loon het aanvangsloon. Dat is het loon dat overeenstemt met 0 jaren ervaring.
 • Voor de categorie 1 en 2, krijg je het bedrag dat overeenstemt met 100% vanaf de leeftijd van 21 jaar. In de categorie 3 moet je daarvoor 23 zijn en in de categorie 4 of 5, moet je zelfs al 25 jaar zijn.
 • Telkens 12 maanden na je vorige baremieke verhoging, stijg je een stapje in de beroepservaringscurve. Na 14 ervaringsjaren in het barema te hebben bereikt, wordt iedere volgende stap pas om de twee jaar gezet.
 • Bij aanwerving kan de werkgever voor de duurtijd van de proefperiode, en dat enkel maar voor zij die geen jaar ervaring hebben, het loonbarema van de categorie net onder de normale categorie toepassen. Dit mag uiteraard alleen maar als je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
 • Hoewel de meeste werkgevers je onmiddellijk het loon betalen waar je recht op hebt, rekening houdend met de ervaring die je elders hebt opgedaan, is hij niet verplicht je onmiddellijk het loon te betalen dat met je elders opgedane ervaringsjaren overeenstemt. Betaalt hij je niet onmiddellijk op basis van je reële ervaring, dan moet hij op een beperkte periode, en met gelijke schijven het verschil goedmaken.
  Dat moet uiterlijk:
  • Na 1 jaar indien je bij aanwerving minder dan 10 ervaringsjaren hebt
  • Na 2 jaar indien je bij aanwerving minder dan 15 ervaringsjaren hebt
  • Na 3 jaar indien je bij aanwerving 15 jaar ervaring of meer hebt.
 • Bovendien moet de werkgever bij aanwerving, maar ook telkens er een verandering van categorie plaatsvindt, dat schriftelijk aan de werknemer laten weten.
Voorbeelden:
 • Anneke is 23, en werkt al sinds 4 jaar bij de BVBA Extraversmarkt als winkelbediende/kassierster. Zij hoort het loon te krijgen dat overeenstemt met: Cat. 2, ervaringsjaar 2. Dit omdat de ervaring maar vanaf haar 21e wordt geteld.
 • Sandra is 29, en werkt als meer gekwalificeerd verkoopster in de visafdeling van de NV Supersuperette. Zij werkt er intussen 6 jaar. Zij ontvangt het loon van de Cat.3, ervaringsjaar 6, Sandra was 23 toen zij in de visafdeling is beginnen werken, en dus telt haar ervaring meteen vanaf het begin mee.

Minimumloon

 • Naast het baremaloon is er ook een algemeen minimumloon vastgelegd. Minder mag de werkgever je niet betalen.
 • Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) per 1 augustus 2017: 

Leeftijd

%

- 6 maand anciënniteit

+ 6 maand anciënniteit

+ 12 maand anciënniteit

22

     

1697,62

21

100%

1609,24

1650,73

1697,62

20

94%

1551,86

1592,50

1610,57

19

88 %

1551,86

1592,50

1592,50

18

82 %

1551,86

1551,86

1551,86

17

76 %

1227,82

1259,34

1294,99

≤ 16

70 %

1132,47

1161,50

1194,34

 • Werknemers jonger dan 21 jaar krijgen een percentage van dit minimumloon gewaarborgd: 
  • 94% vanaf 20 jaar
  • 88% vanaf 19 jaar
  • 82% vanaf 18 jaar
  • 76% vanaf 17 jaar
  • 70% vanaf 16 jaar
 • De som van je loon over de voorbije 12 maand, verhoogd met de eindejaarspremie mag niet lager zijn dan het gemiddeld minimumloon over dezelfde periode.
 • Vooral wanneer je geen recht zou hebben op de eindejaarspremie, is het verstandig om na te rekenen of je met je loon het GGMMI bereikt. Je kan hiervoor een beroep doen op het ACV Puls secretariaat.
 • De cao zegt dat de werkgever deze berekening eind december moet maken. Het eventuele loontekort moet samen met de eindejaarspremie worden uitbetaald. Als je in de loop van het jaar de onderneming verlaat, moet dezelfde afrekening worden gemaakt in verhouding tot de geleverde prestaties.

Toeslag late uren

 • In de ondernemingen met meer dan 30 personeelsleden is een loontoeslag voorzien van 25% voor de uren die je presteert na 19 uur. Voor de berekening van de personeelssterkte wordt een deeltijdse werknemer voor 50 of 100% geteld naargelang zijn arbeidsduur lager of hoger dan halftijds ligt.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.