Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar.

Handig: de loontest!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoe zit het met de sectorlonen?

Word nu lid van het ACV!

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 201-Zelfstandige kleinhandel

Hieronder vind je de afspraken voor PC 201 die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Andere afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van de cao.

Met onze handige loontool zie je meteen hoeveel je maandelijks brutoloon minimaal moet bedragen. Of:

Onze loontool

 

 

Je werkt in een onderneming met minder dan 20 werknemers

Dit soort bedrijven wordt in de sectorindeling aangeduid als ‘ondernemingen die tot de tweede groep behoren’. Voor deze ondernemingen geldt een specifiek barema.

Looncategorie

De lonen die je werkgever je dient te betalen, moeten minstens dezelfde zijn als de bedragen die zijn vastgelegd in het sectorbarema. Maar dat barema bestaat uit meerdere looncategorieën. Om te bepalen hoeveel loon jij minstens moet ontvangen op het eind van de maand, moet je rekening houden met volgende indeling:

Cat. 1
 • Bediende met minder dan 12 maanden anciënniteit in de onderneming. 
Cat. 2
 • Bediende met 12 maanden anciënniteit in de onderneming. 
Cat. 2 bis
 • De kassier(ster) of verko(o)p(st)er die 5 jaar in de onderneming is en al minstens 4 jaar werkervaring heeft als kassier(ster) of als verko(o)p(st)er.
 • Opgelet: deze categorie geldt alleen als je werkt in een onderneming die slechts één verkooppunt heeft, en waar in dat verkooppunt meer dan 10 personeelsleden in de verkoop of aan de kassa staan; of voor een onderneming die meerdere verkooppunten uitbaat, en waar in totaal meer dan 15 personeelsleden in de verkoop en aan de kassa staan; of voor een leurhandel met méér dan 15 mensen in de verkoop.
Cat. 3
 • Eerste verkoper, 
 • Helper-etalagist-decorateur, 
 • Meer gekwalificeerde verkoper met méér dan 3 jaar werkervaring die grondige kennis bezit van de verkooptechnieken en die kennis ook moet gebruiken bij de verkoop van producten in een gespecialiseerde afdeling of winkel.
 • Handelsvertegenwoordiger met minder dan 3 jaar ervaring
Cat. 4
 • Gekwalificeerde eerste verkoper
 • Handelsvertegenwoordiger met meer dan 3 jaar ervaring.
Cat. 5
 • Verkoopchef
 • Opgelet: deze categorie geldt alleen als je werkt in een onderneming die slechts één verkooppunt heeft, en waar in dat verkooppunt meer dan 10 personeelsleden in de verkoop of aan de kassa staan; of voor een onderneming die meerdere verkooppunten uitbaat, en waar in totaal meer dan 15 personeelsleden in de verkoop en aan de kassa staan; of voor een leurhandel met méér dan 15 mensen in de verkoop.
Belangrijk om weten:
 • In een winkel waar het personeel werkt zonder dat er steeds een werkgever of een filiaalleider aanwezig is, moet minstens één van de verkopers geklasseerd zijn in categorie 3 of hoger.
 • Soms is de kennis van een vreemde taal een voorwaarde bij aanwerving. Dit betekent niet automatisch dat je recht hebt op een hogere categorie. Wel beveelt de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aan dat er rekening mee wordt gehouden bij het vaststellen van het loon.
Baremaloon
 • In de kolom van jouw categorie, is het bedrag dat overeenstemt met 100% van het loon het aanvangsloon. Dat is het loon dat overeenstemt met 0 jaren ervaring.
 • Voor de categorie 1 en 2, krijg je het bedrag dat overeenstemt met 100% vanaf de leeftijd van 21 jaar. In de categorie 3 moet je daarvoor 23 zijn en in de categorie 4 of 5, moet je zelfs al 25 jaar zijn. 
 • Telkens 12 maanden na je vorige baremieke verhoging, stijg je een stapje in de beroepservaringscurve. Na 14 ervaringsjaren in het barema te hebben bereikt, zitten de personeelsleden van ondernemingen die tot de eerste groep behoren, aan het maximum. Vanaf dan stijgt hun loon enkel nog bij een indexaanpassing of wanneer een loonsverhoging wordt afgesproken.
 • De personeelsleden van firma’s die tot de tweede groep behoren, maken wel nog evolutie in het barema. Maar voor hen wordt voortaan iedere volgende stap pas om de twee jaar gezet.
 • Bij aanwerving kan de werkgever voor de duurtijd van de proefperiode, en dat enkel maar voor werknemers die geen jaar ervaring hebben, het loonbarema van de categorie net onder de normale categorie toepassen. Dit mag uiteraard alleen maar als je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
 • Hoewel de meeste werkgevers je onmiddellijk het loon betalen waar je recht op hebt, rekening houdend met de ervaring die je elders hebt opgedaan, is je werkgever niet verplicht je onmiddellijk dat loon te betalen. Betaalt hij je niet onmiddellijk op basis van je reële ervaring, dan moet hij op een beperkte periode, en met gelijke schijven het verschil goedmaken.
  Dat moet uiterlijk:
 • Bovendien moet de werkgever bij aanwerving, maar ook bij elke verandering van categorie, dat schriftelijk aan de werknemer laten weten.
  • Na 1 jaar indien je bij aanwerving minder dan 10 ervaringsjaren hebt;
  • Na 2 jaar indien je bij aanwerving minder dan 15 ervaringsjaren hebt;
  • Na 3 jaar indien je bij aanwerving 15 jaar ervaring of meer hebt.
Voorbeeld
 • Anneke is 23, en werkt al sinds 4 jaar bij de bvba Extrashoeshop, een firma van de groep 1, als winkelbediende/kassierster. In het barema voor het verkooppersoneel van de ondernemingen die tot de eerste groep behoren, vinden we haar minimumloon terug in het vak dat overeenstemt met Cat. 2, ervaringsjaar 2. Dit omdat de ervaring maar vanaf haar 21e wordt geteld.
 • Sandra is 29, en werkt als meer gekwalificeerd verkoopster in een winkel voor ceremonie- en feestkleding, de nv Glossy Superchique Clothing. Een firma met 18 werknemers waarvan er 12 in de verkoop staan. Zij werkt er intussen 6 jaar. Zij ontvangt het loon dat overeenstemt met de Cat.3, ervaringsjaar 6, van het barema voor de bedienden in de verkoop van de ondernemingen die tot de tweede groep behoren. Sandra was 23 toen zij er aan de slag ging. Haar ervaring telt meteen vanaf het begin mee.
Ancienniteit
 • Alle periodes binnen een professioneel milieu (o.a. interims, stages, bepaalde duurcontracten, zelfstandig werk, ambtenaar, vrijwilligerswerk,..) met uitzondering van de tewerkstelling in het kader van een studentenovereenkomst, gelden als gelijkgestelde periodes. De in de overige lidstaten van de Europese Unie voor de werknemer toepasselijke periodes van gelijkstelling zullen op dezelfde manier erkend worden.
  • De eventuele jaren van legerdienst;
  • Alle periodes van contractschorsing (tijdskrediet, moederschapsverlof, thematische verloven,.);
  • evenals de periodes die gedekt zijn door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving (werkloosheid, ziekte-invaliditeit.);
  • Alle studieperiodes vanaf 21 jaar.
  HET LOON VAN DE FILIAALLEIDER
  • Het loon van de filiaalleider wordt opgebouwd uit een minimumloon, aangevuld met variabele vergoedingen en eventuele andere voordelen.
  • Blijft het baremaloon van de filiaalhouder lager dan het loon van de bediende categorie 4 met dezelfde ervaring als de filiaalleider, dan heeft die filiaalleider recht op dat bedrag vermeld bij de bediende categorie 4. 
  • Aarzel niet om bij twijfel over de juiste looncategorie contact op te nemen met de ACV Puls-dienstverleners.
  • Het barema wordt op geregelde tijdstippen aangepast, ondermeer dankzij de aanpassing van de lonen aan de index of door bij het sectoroverleg door de vakbond afgedwongen loonsverhogingen. 

  Je werkt in een onderneming met 20 of meer werknemers

  Dit soort bedrijven wordt in de sectorindeling aangeduid als ‘ondernemingen die tot de tweede groep behoren’. Voor deze ondernemingen geldt een specifiek barema.

  Looncategorie

  De lonen die je werkgever je dient te betalen, moeten minstens dezelfde zijn als de bedragen die zijn vastgelegd in het sectorbarema. Maar dat barema bestaat uit meerdere looncategorieën. Om te bepalen hoeveel loon jij minstens moet ontvangen op het eind van de maand, moet je rekening houden met volgende indeling:

  Cat. 1
  • Bediende met minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming. 
  Cat. 2
  • Bediende met 6 maanden anciënniteit in de onderneming. 
  Cat. 2 bis
  • De kassier(ster) of verko(o)p(st)er die 5 jaar in de onderneming is en al minstens 4 jaar werkervaring heeft als kassier(ster) of als verko(o)p(st)er.
  • Opgelet: deze categorie geldt alleen als je werkt in een onderneming die slechts één verkooppunt heeft, en waar in dat verkooppunt meer dan 10 personeelsleden in de verkoop of aan de kassa staan; of voor een onderneming die meerdere verkooppunten uitbaat, en waar in totaal meer dan 15 personeelsleden in de verkoop en aan de kassa staan; of voor een leurhandel met méér dan 15 mensen in de verkoop.
  Cat. 3
  • Eerste verkoper, 
  • Helper-etalagist-decorateur, 
  • Meer gekwalificeerde verkoper met méér dan 3 jaar werkervaring die grondige kennis bezit van de verkooptechnieken en die die kennis ook moet gebruiken bij de verkoop van de producten in een gespecialiseerde afdeling of winkel.
  • Handelsvertegenwoordiger met minder dan 3 jaar ervaring
  Cat. 4
  • Gekwalificeerde eerste verkoper
  • Handelsvertegenwoordiger met meer dan 3 jaar ervaring.
  Cat. 5
  • Verkoopchef
  • Opgelet: deze categorie geldt alleen als je werkt in een onderneming die slechts één verkooppunt heeft, en waar in dat verkooppunt meer dan 10 personeelsleden in de verkoop of aan de kassa staan; of voor een onderneming die meerdere verkooppunten uitbaat, en waar in totaal meer dan 15 personeelsleden in de verkoop en aan de kassa staan; of voor een leurhandel met méér dan 15 mensen in de verkoop.
  Belangrijk om weten:
  • In een winkel waar het personeel werkt zonder dat er steeds een werkgever of een filiaalleider aanwezig is, moet minstens één van de verkopers geklasseerd zijn in categorie 3 of hoger.
  • Soms is de kennis van een vreemde taal een voorwaarde bij aanwerving. Dit betekent niet automatisch dat je recht hebt op een hogere categorie. Wel beveelt de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aan dat er rekening mee wordt gehouden bij het vaststellen van het loon.
  Baremaloon
  • In de kolom van jouw categorie, is het bedrag dat overeenstemt met 100% van het loon het aanvangsloon. Dat is het loon dat overeenstemt met 0 jaren ervaring.
  • Voor de categorie 1 en 2, krijg je het bedrag dat overeenstemt met 100% vanaf de leeftijd van 21 jaar. In de categorie 3 moet je daarvoor 23 zijn en in de categorie 4 of 5, moet je zelfs al 25 jaar zijn.
  • Telkens 12 maanden na je vorige baremieke verhoging, stijg je een stapje in de beroepservaringscurve. Na 14 ervaringsjaren in het barema te hebben bereikt, zitten de personeelsleden van ondernemingen die tot de eerste groep behoren, aan het maximum van het barema. Vanaf dan stijgt hun loon enkel nog wanneer er een indexaanpassing wordt doorgevoerd of wanneer een loonsverhoging wordt afgesproken.
  • De personeelsleden van firma’s die tot de tweede groep behoren, maken wel nog evolutie in het barema. Maar voor hen wordt voortaan iedere volgende stap pas om de twee jaar gezet.
  • Bij aanwerving kan de werkgever voor de duurtijd van de proefperiode, en dat enkel maar voor zij die geen jaar ervaring hebben, het loonbarema van de categorie net onder de normale categorie toepassen. Dit mag uiteraard alleen maar als je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur.
  • Hoewel de meeste werkgevers je onmiddellijk het loon betalen waar je recht op hebt, rekening houdend met de ervaring die je elders hebt opgedaan, is hij niet verplicht je onmiddellijk het loon te betalen dat met je elders opgedane ervaringsjaren overeenstemt. Betaalt hij je niet onmiddellijk op basis van je reële ervaring, dan moet hij op een beperkte periode, en met gelijke schijven het verschil goedmaken.
  • Dat moet uiterlijk:
   • Na 1 jaar indien je bij aanwerving minder dan 10 ervaringsjaren hebt
   • Na 2 jaar indien je bij aanwerving minder dan 15 ervaringsjaren hebt
   • Na 3 jaar indien je bij aanwerving 15 jaar ervaring of meer hebt.
  • Bovendien moet de werkgever bij aanwerving, maar ook telkens er een verandering van categorie plaatsvindt, dat schriftelijk aan de werknemer laten weten.
  Voorbeelden
  • Anneke is 23, en werkt al sinds 4 jaar bij de BVBA Extrashoeshop, een firma van de groep 1, als winkelbediende/kassierster. In het barema voor het verkooppersoneel van de ondernemingen die tot de eerste groep behoren, vinden we haar minimumloon terug in het vak dat overeensteemt met Cat. 2, ervaringsjaar 2. Dit omdat de ervaring maar vanaf haar 21e wordt geteld.
  • Sandra is 29, en werkt als meer gekwalificeerd verkoopster in een winkel voor ceremonie- en feestkleding, de NV Glossy Superchique Clothing. Een firma met 38 werknemers waarvan er 23 in de verkoop staan. Zij werkt er intussen 6 jaar. Zij ontvangt het loon dat overeenstemt met de Cat.3, ervaringsjaar 6, van het barema voor de bedienden in de verkoop van de ondernemingen die tot de tweede groep behoren.  Sandra was 23 toen zij er aan de slag ging. Haar ervaring telt meteen vanaf het begin mee.
  ANCIENNITEIT
  • Alle periodes binnen een professioneel milieu (o.a. interims, stages, bepaalde duurcontracten, zelfstandig werk, ambtenaar, vrijwilligerswerk,..) met uitzondering van de tewerkstelling in het kader van een studentenovereenkomst, gelden als gelijkgestelde periodes. De in de overige lidstaten van de Europese Unie voor de werknemer toepasselijke periodes van gelijkstelling zullen op dezelfde manier erkend worden.
   • De eventuele jaren van legerdienst;
   • Alle periodes van contractschorsing (tijdskrediet, moederschapsverlof, thematische verloven,.);
   • evenals de periodes die gedekt zijn door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving (werkloosheid, ziekte-invaliditeit.);
   • Alle studieperiodes vanaf 21 jaar.
   Het loon van dE FILIAALLEIDER
   • Het loon van de filiaalleider wordt opgebouwd uit een minimumloon, aangevuld met variabele vergoedingen en eventueel nog andere voordelen.
   • Blijft het baremaloon van de filiaalhouder lager dan het loon van de bediende categorie 4 met dezelfde ervaring als de filiaalleider, dan heeft die filiaalleider recht op dat bedrag vermeld bij de bediende categorie 4. 
   Extra voor late werkuren
   • In de ondernemingen met meer dan 30 personeelsleden is een loontoeslag voorzien van 25% voor de uren die je presteert na 19 uur. Voor de berekening van de personeelssterkte wordt een deeltijdse werknemer voor 50 of 100% geteld naargelang zijn arbeidsduur lager of hoger dan halftijds ligt.

   Op zoek naar meer sectorale informatie?

   • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 201.

   Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.