Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Sectorlonen

In de meeste sectoren bestaan aparte regelingen en afspraken over loon– en arbeidsvoorwaarden. Die verschillen vaak erg van elkaar. Check onze loonwijzer!

Ontdek hier alles over je sectorloon

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 321-Groothandel en verdelers van geneesmiddelen

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 321, het paritair comité van de groothandelaars en verdelers van geneesmiddelen, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Wat zijn barema's (minimumloonschalen)?

 • De lonen in paritair comité 321 zijn gebaseerd op minimumbarema's. Die worden voor de hele sector onderhandeld door vakbonden en werkgevers. Werkgevers kunnen nooit minder betalen dan wat in de barema's wordt afgesproken. Hogere lonen zijn uiteraard wel toegestaan.
 • Om deze loonschalen goed te kunnen lezen, moet je op de hoogte zijn van je functie en je ervaring. Daarnaast worden de lonen regelmatig geïndexeerd.
 • De meeste ondernemingen uit de sector werken met bedrijfseigen barema's. Wil je meer weten, vraag dan gerust info aan je lokale ACV Puls-afgevaardigden.
Functie
 • Om je loon goed te kunnen nakijken moet je weten welke functie je uitoefent, en dus in welke categorie je zit.
 • De barema’s zijn onderverdeeld in 4 categorieën voor de bedienden en 4 voor de arbeiders.
Ervaring
 • Voor de bedienden werken we sinds 2009 niet langer met leeftijdsbarema’s, maar met ervaringsbarema’s.
 • Voor de arbeiders werken we met anciënniteitsbarema’s (gebaseerd op je tewerkstelling in het bedrijf)
 • Voor bedienden wordt het minimumloon bepaald op basis van het aantal jaren beroepservaring, verhoogd met de periodes van niet werken die gelijkgesteld worden met arbeidsprestaties.
 • Deeltijdse prestaties worden gelijkgesteld met voltijdse prestaties.
 • Wat wordt beperkt gelijkgesteld met arbeidsprestaties?
  • Elk beroepservaring binnen of buiten de sector, met een maximum van 20 jaar;
  • Volledig tijdskrediet met motief en thematische verloven met een maximum van 3 jaar;
  • Het volledige tijdskrediet (zonder motief) voor 1 jaar, indien uitkeringen;
  • Voltijdse werkloosheid voor 3 jaar.
 • Wat wordt onbeperkt gelijkgesteld?
  • Ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, klein verlet, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof, borstvoedingsverlof;
  • De periodes van deeltijdse schorsing wegens tijdskrediet, thematische verloven en arbeidsongeschiktheid.

Je loon nakijken

 • Als je functie en ervaring vastliggen, kan je je loon aflezen in één van de loonschalen. Het zijn bruto minimumlonen per maand.
 • Bij aanwerving moet je als bediende aan de werkgever alle informatie over je beroepsverleden en over de gelijkgestelde perioden overmaken, zodat het juiste startloon kan worden vastgelegd.
 • Voor arbeiders is het criterium dus de anciënniteit in het bedrijf.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 321.