Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Functieclassificatie

Functieclassificatie is een manier om de verschillende jobs (functies) binnen een onderneming of sector te analyseren en te evalueren.

Sommige functies worden beter betaald dan andere

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 201-Zelfstandige kleinhandel

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 201, het paritair comité van de zelfstandige kleinhandel, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

In de sector zijn er 4 of 5 verschillende categorieën (afhankelijk van het aantal winkels en het aantal personeelsleden). Je wordt ingedeeld in een categorie afhankelijk van je functie en je ervaring. Hieronder vind je een volledig overzicht van welke functies bij welke categorie horen.  Je functie heeft een impact op je loon. Controleer hieronder wat jouw functiecategorie is, en raadpleeg daarna je barema.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het administratief personeel en het verkooppersoneel. Ook filiaalhouders en geranten worden apart ingeschaald.

Administratief personeel

Eerste categorie:
 • Bediende belast met het klassement en andere kleine werkjes;
 • Facturist (gewoon afschrijven);
 • Telefonist (één enkele post);
 • Enz.
 • Voor zover de bediende minder dan zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft.
Tweede categorie:
 • Bediende van de eerste categorie met zes maanden of meer anciënniteit in de onderneming;
 • Magazijnbediende;
 • comptometer”-bediende;
 • Inventarisbediende;
 • Facturist en verificateur;
 • Typist;
 • Winkelkassier;
 • Telefonist-standardist of telefonist belast met het verstrekken van technische inlichtingen;
 • Enz.
Tweede categorie bis (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep):
 • Winkelkassier met 4 jaar werkervaring zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen, en met vijf jaar anciënniteit in de onderneming in de functies van verkoper of winkelkassier.
Derde categorie:
 • Bediende voor de lonen;
 • hulpboekhouder;
 • Bediende aan de boekhoudmachine;
 • Stenotypist;
 • Enz.
Vierde categorie:
 • Boekhouder;
 • directiesecretaris;
 • etalagist-decorateur;
 • Enz.
Vijfde categorie (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep):
 • aankoper verantwoordelijk voor de bevoorrading van een afdeling;
 • boekhouder-kassier;
 • hoofdetalagist-decorateur;
 • Enz.

Verkooppersoneel

Eerste categorie:
 • beginnende-verkoper jonger dan achttien jaar;
 • verkoper van achttien jaar en ouder;
 • bediende belast met het aanvullen van de “rayons” in de zelfbediening in opdracht van de werkgever, de filiaalhouder of de verkoper en die toevallig de functie van verkoper of kassier waarneemt;
 • enz.
 • voor zover de bediende minder dan zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft.
Tweede categorie:
 • bediende van de eerste categorie met zes maanden of meer anciënniteit in de onderneming;
 • verkoopadviseur van achttien jaar en ouder in de afdelingen van de zelfbediening voor zover hij zes maanden anciënniteit in de onderneming heeft;
 • helper-etalagist;
 • enz.
Tweede categorie bis (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep):
 • verkoper met 4 jaar werkervaring, zoals bepaald in de artikelen 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen, en met vijf jaar anciënniteit in de onderneming in de functies van verkoper of winkelkassier.
Derde categorie:
 • Eerste verkoper: (andere dan deze voorzien in de vierde categorie) : onder “eerste verkoper” wordt verstaan: de verkoper die de werkgever, de filiaalhouder of de afdelingschef regelmatig bijstaat in de organisatie van de verkoop door namelijk het werk van het verkooppersoneel te coördineren;
 • helper-etalagist-decorateur;
 • meer gekwalificeerde verkoper: onder meer “gekwalificeerde verkoper” moet worden verstaan: de verkoper met drie jaar verkoopervaring in de branche en in dezelfde onderneming en die tegelijkertijd aan volgende vereisten beantwoordt: de verkoper die een grondige kennis bezit van de verkooptechnieken en die artikelen verkoopt waarbij een uitgebreide verkoopargumentatie moet worden aangevoerd in een gespecialiseerde winkel of afdelingen met diensten waar de handelsactiviteit onder meer bestaat uit de verkoop van niet alledaagse artikelen zoals:
  • woon- en kantooruitrusting;
  • vrijetijdsbesteding;
  • fotografie en optiek;
  • juwelierskunst, edelsmederij en juwelenmakerij;
  • huishoudelijke apparaten;
  • kunstvoorwerpen;
  • delicatessen;
  • muziekinstrumenten;
  • uurwerkmakerijen;
  • speelgoed;
  • kleding;
  • schoenen;
  • radio, T.V. en hi-fi;
  • schoonheidsproducten;
  • de handelsvertegenwoordiger met minder dan drie jaar ervaring;
  • enz.
Vierde categorie:
 • gekwalificeerde eerste verkoper : de gekwalificeerde eerste verkoper is de verkoper die tegelijkertijd beantwoordt aan de vereisten van de eerste verkoper en de meer gekwalificeerde verkoper;
 • de handelsvertegenwoordiger met meer dan drie jaar ervaring;
 • enz.
Vijfde categorie (slechts in de ondernemingen uit de tweede groep zoals beschreven in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017 betreffende de lonen):
 • Verkoopschef.

Filiaalhouders

 • De filiaalhouder is de bediende die, zonder bestendig toezicht noch dagelijkse controle van de werkgever, de verantwoordelijkheid draagt van het dagelijks beheer van een winkel, wat tegelijkertijd inhoudt administratieve taken, organisatie van het werk, verantwoordelijkheid van de tekorten in voorraad en kas en de algemene organisatie van de verkoop (voorraad, assortiment, klanten).
 • Onder “bestendig toezicht” moet worden verstaan de regelmatige aanwezigheid in de verkoopplaats, van de werkgever of van een lid van het kaderpersoneel belast met bedoeld toezicht.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 201.