Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. 

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇 Of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

  PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

  Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 202, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Andere afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van de cao. 

  Eindejaarspremie

  Bedrag van de eindejaarspremie 
  • Voor het administratief en verkoopspersoneel, met uitzondering van de filiaalhouder, is de premie gelijk aan het bruto maandloon van december.
  • Voor de filiaalhouder wordt de premie berekend als het gemiddelde van alle maandlonen die in aanmerking worden genomen voor het vakantiegeld. Deze premie is echter beperkt tot 1.487,36 euro.
   Belangrijk om te vermelden is dat de filiaalhouder geen recht heeft op deze premie als zijn gemiddelde maandomzet minder is dan 14.163,69 euro, aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen van 104,67 (spil van de stabilisatieschijf 103,63 – 104,67 – 105,72, basis 2004 = 100).
  Voorwaarden
  • Bedienden die op 31 december in dienst zijn en gedurende minstens drie maanden in het afgelopen jaar in de onderneming hebben gewerkt, krijgen een premie op basis van de effectief gewerkte maanden (pro rata).
   Deze premie geldt ook voor bedienden in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van een ernstig ziek familielid, of ouderschapsverlof, op voorwaarde dat ze gedurende het hele jaar werkzaamheden hebben verricht. Bedienden in een situatie die gelijkgesteld is met effectieve arbeid volgens de wetgeving op jaarlijkse vakantie komen ook in aanmerking.
  • Let op: de premie wordt niet toegekend als de bediende in de loop van het kalenderjaar disciplinaire straffen heeft gekregen volgens de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement, of als hij de onderneming verlaat door zelf ontslag te nemen of ontslagen te worden, behalve bij pensionering of blijvende invaliditeit.
  • Als je om economische of technische redenen wordt ontslagen, ontvang je een kerstpremie die evenredig is met de tijd dat je in dienst was.

  Jaarlijkse premie

  Naast de eindejaarspremie wordt er in PC 202 een extra premie uitgekeerd:

  • Jaarlijkse premie van 250 EUR: CAO 4 september 2017 tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 (registratienummer 141987/CO/202)
  • Jaarlijkse premie van 70 EUR: CAO 4 september 2017 tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 (registratienummer 141989/CO/202)
  • Jaarlijkse premie van 148,74 EUR: CAO 5 november 2002 tot toekenning van een jaarlijkse premie

  Op zoek naar meer sectorale informatie?

  • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 202.