Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of dertiende maand? En hoeveel bedraagt de premie in mijn sector? Je ontdekt het hier!

Hoe zit dat met de 13e maand of eindejaarspremie en hoeveel krijg je?

Niet alle werknemers krijgen een eindejaarspremie. Of je er recht op hebt wordt bepaald in de sector of onderneming waar je werkt. En hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Wat als je als interim werkt? En wat is dat nu eigenlijk precies, een eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

  Eindejaarspremie/13e maand

  Toekenningsvoorwaarden
  • Een kerstpremie, betaalbaar in geld, wordt pro rata volgens de effectief gepresteerde maanden tijdens dat jaar toegekend aan de bedienden die in dienst zijn op 31 december en op diezelfde datum tijdens het beschouwde kalenderjaar minstens drie al dan niet opeenvolgende maanden in de onderneming werkzaam zijn.
  • De kerstpremie wordt ook toegekend aan de bedienden die op 31 december:
   • in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof zijn en die tijdens het beschouwde kalenderjaar arbeidsprestaties hebben uitgevoerd;
   • zich in een toestand bevinden die gelijkgesteld is met effectieve arbeid in toepassing van de wetgeving op de jaarlijkse vakantie.
  • De kerstpremie is niet verschuldigd wanneer de bediende gestraft is geweest met één van de straffen daartoe voorzien in de arbeidsovereenkomst voor bedienden of in het arbeidsreglement of wanneer hij in de loop van het kalenderjaar weggaat uit de onderneming ingevolge ontslag dat hij heeft gegeven of gekregen, behalve indien hij weggaat wegens pensionering of wegens bestendige invaliditeit. De kerstpremie wordt evenwel pro rata temporis toegekend aan de wegens economische of technische redenen ontslagen bediende.
  Het bedrag van de premie 
  •  Voor het administratief en verkoopspersoneel, de filiaalhouder uitgezonderd, is het bedrag gelijk aan de tegenwaarde van het bruto maandloon van december.
  • Voor de filiaalhouder beloopt de premie een bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde van de maandlonen die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van het vakantiegeld; het is begrensd tot 1.487,36 euro. De filiaalhouder die de gemiddelde maandomzet van ten minste 14.163,69 euro aan het indexcijfer der consumptieprijzen 104,67 (spil van de stabilisatieschijf 103,63 – 104,67 – 105,72, basis 2004 = 100) niet haalt, heeft geen recht op deze premie.
  Jaarlijkse premie

  Naast de eindejaarspremie wordt er in PC 202 een extra premie uitgekeerd:

  • Jaarlijkse premie van 250 EUR: CAO 4 september 2017 tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 (registratienummer 141987/CO/202)
  • Jaarlijkse premie van 70 EUR: CAO 4 september 2017 tot toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 (registratienummer 141989/CO/202)
  • Jaarlijkse premie van 148,74 EUR: CAO 5 november 2002 tot toekenning van een jaarlijkse premie

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.