Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of dertiende maand? En hoeveel bedraagt de premie in mijn sector? Je ontdekt het hier!

Hoe zit dat met de 13e maand of eindejaarspremie en hoeveel krijg je?

Niet alle werknemers krijgen een eindejaarspremie. Of je er recht op hebt wordt bepaald in de sector of onderneming waar je werkt. En hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Wat als je als interim werkt? En wat is dat nu eigenlijk precies, een eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 201-Zelfstandige kleinhandel

  Eindejaarspremie

  Bedrag van de premie
  • Voor de bedienden van wie het loon vast is, wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van al de geleverde prestaties van het betrokken jaar.
  • Voor de filiaalhouders en de bedienden die volledig of gedeeltelijk met commissieloon worden beloond, wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke brutolonen die werden betaald tijdens het betrokken jaar.
  Toekenningsvoorwaarden
  • Volledige premie: in dienst zijn op 31/12 en het hele jaar gewerkt hebben.
   • Voor de bedienden die op 31/12 ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben, wordt de premie herleid tot 1/12 per volledige maand tewerkstelling.
  • Ook naar effectieve prestaties (pro rata) toegekend als men op het ogenblik van de betaling met tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof is.
  • De premie kan worden verminderd met afwezigheden wegens ziekte, ongeval of zwangerschap (behalve de eerste 30 dagen).
  • Bij het einde van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op een (gedeelte van de) eindejaarspremie, tenzij wanneer de werknemer met een anciënniteit van tenminste 6 maanden zelf ontslag neemt of ontslagen wordt om dringende redenen.
   • Sinds 01/01/2022: Wanneer je het bedrijf verlaat voor de uitbetaling van de eindejaarspremie, heb je recht op de premie in functie van de reëel gepresteerde en gelijkgestelde dagen in het refertejaar en mits een anciënniteit van ten minste 6 maanden.
  Tijdstip van betaling
  • Tussen 15 en 31 december.

  Jaarlijkse premie

  Opgelet, in PC 201 bestaat er daarnaast ook nog een jaarlijkse premie! Sommige werkgevers durven weleens te 'vergeten' om deze uit te betalen.

  Bedrag en toekenningsvoorwaarden
  • Aan elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode (van 1 augustus van voorafgaand jaar tot 31 juli van lopend jaar) wordt jaarlijks een premie toegekend van 188 euro bruto.
  • Deeltijdse werknemers hebben recht op een premie volgens hun arbeidsduur
  • Bedienden met een onvolledige referteperiode hebben recht op 1/12e van de jaarpremie per volledig gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand.
  • Ook werknemers die uit dienst gaan hebben recht een pro rata premie, te betalen bij de uitdiensttreding
  • Deze premie kan omgezet worden in een verhoging (met 1 euro/cheque ten laste van werkgever) maaltijdcheque.
  Tijdstip van betaling
  • De jaarlijkse premie wordt uitbetaald samen met het loon van de maand augustus.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.