Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoe zit het met mijn eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of 13e maand? Hoe wordt de premie berekend en hoeveel krijg ik?

Check je eindejaarspremie

Of je recht hebt op een eindejaarspremie of 13e maand en hoe de premie berekend wordt, hangt af van de sector of onderneming waar je werkt. Helaas krijgt niet elke werknemer dus die 13e maand salaris op het eind van het jaar. En is er dus ook een verschil tussen de premies voor arbeiders en bedienden.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🔎 Tools loonwijzer

Gebruik onze bruto-nettocalculator en check of jij correct uitbetaald wordt!

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. 

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇 Of check het overzicht eindejaarspremies per sector.

  PC 201-Zelfstandige kleinhandel

  Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 201, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Andere afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepaling zijn van de cao. 

  Eindejaarspremie

  Datum van uitbetaling eindejaarspremie
  • Tussen 15 en 31 december.
  Bedrag berekenen
  • Heb je een vast loon, dan wordt je eindejaarspremie berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van alle geleverde prestaties van het betrokken jaar.
  • Word je volledig of gedeeltelijk met commissieloon beloond, bijvoorbeeld omdat je een filiaalhouder bent, dan wordt je eindejaarspremie berekend op basis van het maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke brutolonen die werden betaald tijdens het betrokken jaar.
  Voorwaarden
  • Je ontvangt de volledige premie als je op 31 december in dienst bent en het hele jaar hebt gewerkt.
  • Je ontvangt een gedeeltelijke premie als je op 31 december minstens 6 maanden anciënniteit hebt. Je premie bedraagt dan 1/12e per volledige maand tewerkstelling. LET OP: Dit geldt niet als je zelf ontslag neemt of wordt ontslagen om dringende redenen.
   Je premie wordt ook naar evenredigheid toegekend (pro rata), op basis van je effectieve prestaties, als je op het moment van de premiebetaling in tijdskrediet, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van een ernstig ziek familielid of ouderschapsverlof bent.
  • Er is in de sector sprake van gelijkgestelde periodes. Het bedrag van je eindejaarspremie mag niet worden verminderd voor afwezigheden wegens het opnemen van vakantieverlof, wettelijke feestdagen, in de collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde dagen van inactiviteit, arbeidstijdverkorting, verlof om dwingende redenen, beroepsziekte of arbeidsongeval.
   Het bedrag van je eindejaarspremie mag ook niet worden verlaagd voor een maximum van 60 dagen per jaar afwezigheid wegens volgende redenen: ziekte of ongeval, bevallingsverlof, of vaderschapsverlof als de vrouw van de werknemer geen bevallingsverlof kan opnemen.

  Jaarlijkse premie

  Opgelet, in PC 201 bestaat er naast de eindejaarspremie ook nog een jaarlijkse premie! Sommige werkgevers durven weleens te 'vergeten' om deze uit te betalen.

  Datum van uitbetaling jaarlijkse premie
  • De jaarlijkse premie wordt samen met het loon van de maand augustus uitbetaald.
  Bedrag
  • Werk je voltijds? Elke voltijds tewerkgestelde bediende met een volledige referteperiode ontvangt jaarlijks een premie van 188 euro bruto. De referteperiode loopt van 1 augustus van voorafgaand jaar tot 31 juli van lopend jaar.
  • Deeltijdse werknemers hebben recht op een premie in verhouding tot hun arbeidsduur.
  • Voor bedienden met een onvolledige referteperiode geldt het recht op 1/12e van de jaarpremie per volledig gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand.
  • Werknemers die uit dienst gaan hebben recht op een premie gebaseerd op hun effectieve prestaties (pro rata), te betalen bij de uitdiensttreding.
  • OPGELET: Als alternatief kan deze premie worden omgezet in een verhoging (met 1 euro per cheque, ten laste van de werkgever) van de maaltijdcheque.

  Koopkrachtpremie

  Goed nieuws voor werknemers in sectorondernemingen die in 2022 een mooie winst boekten! Er komt een eenmalige koopkrachtpremie in de vorm van consumptiecheques. Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat van start op 1 januari 2023 en loopt tot 30 juni 2024.

  Datum van uitbetaling koopkrachtpremie
  • De eenmalige premie wordt samen met de eindejaarspremie uitbetaald, maar telt niet mee in de berekening ervan.
  Bedrag van de premie
  • Hoge Winst: Als de bedrijfswinst in 2022 positief is en met 5% tot minder dan 25% is gestegen ten opzichte van het gemiddelde over de jaren 2019-2021, ontvangen werknemers in non-foodbedrijven, gespecialiseerde voedingsbedrijven en bakkerijen een premie van €75. Voor supermarktmedewerkers bedraagt de premie zelfs €150.
  • Uitzonderlijk Hoge Winst: Bij een stijging van minstens 25% van de bedrijfswinst in 2022 ten opzichte van het gemiddelde van 2019-2021, ontvangen werknemers in non-foodbedrijven, gespecialiseerde voedingsbedrijven en bakkerijen een premie van €150. Supermarktmedewerkers krijgen €250.
  • Met referentiejaar 2022 bedoelen we het boekjaar waarvan de meeste maanden in 2022 vallen. Als het boekjaar eindigt op 30 juni, verwijzen we naar het boekjaar dat in 2022 sluit.
  • Bedrijven die niet bestonden gedurende 2019-2021 berekenen het gemiddelde over hun bestaande boekjaren.
  Voorwaarden voor toekenning
  • De premie wordt toegekend als je op 31 oktober 2023 en op het moment van uitbetaling van de premie een arbeidsovereenkomst had.
  • De premie wordt uitbetaald in verhouding tot de effectieve of gelijkgestelde arbeidsprestaties tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023.  
  • Werk je deeltijds? De premie wordt aan de deeltijdse werknemers uitbetaald in verhouding tot de effectieve gepresteerde en gelijkgestelde uren tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023.

   

  Op zoek naar meer sectorale informatie?

  • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 201.