Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

Heb ik recht op een eindejaarspremie of dertiende maand? En hoeveel bedraagt de premie in mijn sector? Je ontdekt het hier!

Hoe zit dat met de 13e maand of eindejaarspremie en hoeveel krijg je?

Niet alle werknemers krijgen een eindejaarspremie. Of je er recht op hebt wordt bepaald in de sector of onderneming waar je werkt. En hoe zit het met je eindejaarspremie als je ontslagen wordt? Wat als je als interim werkt? En wat is dat nu eigenlijk precies, een eindejaarspremie

Hoeveel bedraagt je eindejaarspremie?

Ook dat hangt af van de sector en/of het bedrijf waar je werkt. De beroepscentrales berekenen per sector hoeveel de eindejaarspremie bedraagt.   

  💡 Kies daarom nu je sector. De regeling voor de eindejaarspremie in jouw sector zal hieronder verschijnen. 👇

  PC 312-Warenhuizen

  De eindejaarspremie wordt ook wel dertiende maand of kerstpremie genoemd. De eindejaarspremie wordt meestal in december betaald. Je hebt recht op deze premie als je aan een aantal voorwaarden voldoet:

  Voorwaarden

  • je bent in de loop van het kalenderjaar aan de slag geweest.
   tijdens het kalenderjaar heb je ten minste 3 maanden dienst (opeenvolgend of niet) in de onderneming.
  • je werd niet ontslagen om dringende reden.
  • je hebt de onderneming niet vrijwillig verlaten (bv. door zelf je opzeg te geven).
   Let op!
  • Als je de onderneming verlaat om met pensioen of brugpensioen (SWT) te gaan, krijg je de eindejaarspremie wel.

  Bedrag

  Wie een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds werkt met een vast loon krijgt een eindejaarspremie gelijk aan het brutoloon van december. Dat is een brutobedrag waar nog sociale bijdrage en belastingen van worden afgehouden. Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar.

  Voorbeeld:

  Emmy werkt al twee jaar voltijds in de onderneming. Haar brutowedde voor de maand december bedraagt € 1.400. Emmy krijgt een eindejaarspremie van € 1.400.

  Kelly startte dit jaar haar werkzaamheden in de firma op 15 april. Haar brutowedde voor de maand december bedraagt € 1.400. Ze krijgt een eindejaarspremie van € 1.400 x 8,5/12 = € 991,66 bruto.

  Berlinde kwam voor het eerst op 1 november in dienst. Ze krijgt geen eindejaarspremie dit jaar omdat ze geen 3 maanden in dienst is.

  Yolande werkte van 1 januari tot en met 15 februari en nadien (bij dezelfde werkgever) van 15 september tot en met 30 november. Haar maandwedde is € 1.400. Ze heeft recht op een eindejaarspremie van 4/12 of € 1.400 x 4/12 = € 466,66.

  Variabel loon

  Voor personeelsleden die met een variabele bezoldiging worden betaald, gelden specifieke regels. Meestal wordt een gemiddelde berekend van de lonen die in het kalenderjaar werden betaald. Als je variabel wordt betaald raadpleeg je best je ACV PULS contactpersoon.

  Aanvullende eindejaarspremie

  Daarnaast heb je recht op een aanvullende premie van € 297,47. Als je geen volledig jaar gewerkt hebt, wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar. Deeltijdse werknemers krijgen een gedeelte van de € 297,47, in verhouding tot hun arbeidsduur.

  Afwezigheden

  De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen in verhouding tot een aantal afwezigheden die NIET gelijkgesteld zijn met effectieve prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: verlof zonder wedde, onwettige afwezigheid en voltijdse loopbaanonderbreking. Andere afwezigheden (zoals wettelijke verlofdagen, feestdagen, arbeidsongeval, klein verlet, familiaal verlof, educatief verlof, anciënniteitverlof, eerste 30 dagen van ziekte…) hebben geen invloed op het bedrag van de eindejaarspremie.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.