Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Opzegtermijn

©Shutterstock

Als je ontslag neemt of ontslagen wordt, dan moet je nog een bepaalde periode bij je werkgever blijven. Dat is de opzegperiode.

Tijdens je opzeg gelden een aantal andere regels. Lees hier meer over:

Duur van je opzegtermijn

De duur van de opzegtermijn, uitgedrukt in weken, wordt bepaald op grond van je anciënniteit.

Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang het een opzegging door de werkgever dan wel door de werknemer betreft. Voor de tegenopzegging, gelden kortere opzegtermijnen. Dat is een opzegging door een ontslagen werknemer die tijdens de opzegtermijn werk heeft gevonden.

Bereken zelf je opzegperiode met onze tool opzeg of ga in de tabel na welke termijn je dient uit te doen:

Opzegtermijn tabel
Nieuwe regeling

Sinds 1 mei 2018 is deze regeling van toepassing op alle werknemers en in alle sectoren. In tegenstelling tot wat vaak het geval was voor arbeiders is het niet langer mogelijk opzegtermijnen te bepalen die van sector tot sector verschillen. Zo is er bijvoorbeeld geen verkorte opzegtermijn meer wanneer je minder dan 6 maanden anciënniteit hebt.  

Ook het proefbeding bestaat niet meer. Dus is er niet langer sprake van een specifieke opzegtermijn voor die periode.

De opzegging door de werknemer of werkgever begint op de maandag na de betekening.  

Uitzonderingen
 • Wanneer de opzegging wordt gegeven door de werkgever om ten einde te lopen de 1ste dag van de maand na die waarin je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (d.i.  65 jaar), kan de opzegtermijn niet langer zijn dan 26 weken.
 • De opzegtermijn kan worden teruggebracht tot 26 weken indien het ontslag wordt gegeven in het vooruitzicht van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) door een werkgever in moeilijkheden of in herstructurering.
 • Als je bent tewerkgesteld in een programma tot opslorping van de werkloosheid kan je de arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 7 dagen.
 • Tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan je ontslag nemen zonder opzegtermijn. Dat geldt ook bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer langer dan een maand.

Sollicitatieverlof

Tijdens je opzegtermijn mag je je afwezig melden om ander werk te zoeken met behoud van loon. Dit is je sollicitatieverlof. Je hebt hier altijd recht op: als je ontslagen wordt, maar ook als je zelf ontslag neemt.  

Wel is er een termijn op geplakt, afhankelijk van de duur van je opzegtermijn:

 • Opzeg van minder dan 26 weken: je mag 1 volle dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn
 • Opzeg van meer dan 26 weken:
  • in de laatste 26 weken kan je je sollicitatieverlof van 1 volle of 2 halve dagen per week opnemen
  • in de periode daarvoor mag je 1 halve dag per week afwezig zijn
  • volg je outplacementbegeleiding dan kan je gedurende de volledige opzeg sollicitatieverlof opnemen (1 volle dag of 2 halve dagen per week)

Moet de opzegtermijn altijd worden gepresteerd?

Neen. De werkgever en werknemer kunnen het contract stopzetten zonder een (gedeeltelijke) opzegtermijn.

Als één van hen beslist dat er geen opzegtermijn wordt gepresteerd, moet wel een verbrekingsvergoeding betaald worden. De de partijen kunnen ook overeenkomen om de arbeidsovereenkomst te stoppen zonder dat die vergoeding moet betaald worden.

Verbrekingsvergoeding

De verbrekingsvergoeding komt overeen met het loon voor een periode die overeenkomt met de opzegtermijn of met het gedeelte ervan voor de periode dat er niet gewerkt werd.

De verbrekingsvergoeding wordt in principe in één keer betaald op het moment van de verbreking.

Ontslagcompensatievergoeding

Je werkt als arbeider en bouwde een deel van je anciënniteit op vóór 2014? Dan zijn er volgens de nieuwe regeling bij ontslag  nadeligere opzegtermijnen voor jou van toepassing.

Onder bepaalde voorwaarden kan je hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd worden via de de RVA. Je kan op de website van de RVA nalezen of je in aanmerking komt en een aanvraag indienen.

Als je aan de voorwaarden voldoet, zal er toch met je anciënniteit rekening gehouden worden. De RVA zal de opzegtermijn of -vergoeding die je normaal van je werkgever ontvangt, aanvullen tot de vergoeding van de opzegtermijn of -vergoeding waarop je recht zou hebben. Deze aanvulling noemen we de ontslagcompensatievergoeding.

De vergoeding is gelijk aan het nettoloon. Ze is niet belastbaar, niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdrage en niet combineerbaar met een werkloosheidsuitkering. De vergoeding wordt gelijkgesteld met een verbrekingsvergoeding.

Ontslagen na een faillissement of bij collectief ontslag én lid van het ACV? 

Ga naar het contactformulier faillissement en collectief ontslag.

More Info

Tool bereken je opzeg

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.