Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Outplacement

Outplacement is begeleiding naar nieuw werk door een gespecialiseerde dienstverlener. Je kan na je ontslag dus begeleiding volgen.

Wat je moet weten over outplacement

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

Bereken zelf je opzegtermijn

Ontslag genomen of ontslagen?  Dan is er een opzegtermijn voorzien.  Benieuwd hoe lang die in jouw geval duurt?  Bereken je opzegtermijn zelf met onze handige tool!

Ontslagen na een faillissement of bij collectief ontslag én lid van het ACV? 

Het ACV staat je bij!  Ga te rade bij je ACV-vertegenwoordigers of meld je aan via contactformulier faillissement en collectief ontslag.

Op zoek naar andere info over ontslag?

More Info

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 121 - Schoonmaak

Outplacement in de sector schoonmaak

De outplacementbegeleiding wordt toegewezen aan het Opleidingscentrum voor de schoonmaak (OCS).

Werknemers met opzegtermijn van minstens 30 weken

De werkgever doet binnen de 4 weken na de aanvang van de opzeggingstermijn schriftelijk een door het OCS georganiseerd outplacementaanbod aan de werknemer.

Indien de werkgever binnen de termijn van 4 weken geen outplacementaanbod doet, kan de werknemer hem binnen de 4 weken na het verstrijken van bovenstaande termijn in gebreke stellen.

Na de ingebrekestelling heeft de werkgever opnieuw 4 weken de tijd om aan de werknemer schriftelijk een geldig outplacementaanbod te doen.

De werknemer beschikt over 4 weken, te rekenen vanaf het aanbod door de werkgever, om zijn schriftelijke instemming te geven (gericht aan het OCS).

De werknemer mag ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, zijn goedkeuring geven om de outplacementbegeleiding aan te vatten. Het geschrift, waarbij de werknemer zijn instemming geeft, mag enkel betrekking hebben op outplacement als dusdanig.

Werknemers met verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken

De werkgever doet binnen de 15 kalenderdagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk een door het OCS georganiseerd outplacementaanbod aan de werknemer.

Indien de werkgever binnen de termijn van 15 dagen geen outplacementaanbod doet, kan de werknemer hem binnen de 39 weken na het verstrijken van bovenstaande termijn in gebreke stellen.

Na de ingebrekestelling heeft de werkgever opnieuw 4 weken de tijd om aan de werknemer schriftelijk een geldig outplacementbod te doen.

De werknemer beschikt over 4 weken, te rekenen vanaf het aanbod door de werkgever, om zijn schriftelijke instemming te geven (gericht aan het OCS)

De werknemer mag ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, zijn goedkeuring geven om de outplacementbegeleiding aan te vatten. Het geschrift, waarbij de werknemer zijn instemming geeft, mag enkel betrekking hebben op outplacement als dusdanig.

Werknemers die ten minste 45 jaar zijn

De werknemer die gebruik wenst te maken van het recht op outplacement, brengt het OCS hiervan schriftelijk op de hoogte uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen.

De werknemer voegt bij zijn aanvraag een getuigschrift waarin bevestigd wordt dat hij als werkzoekende is ingeschreven.

Het OCS dient binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van de aanvraag, aan de werknemer schriftelijk een outplacementaanbod aan te bieden.

De werknemer beschikt over een termijn van 1 maand om zijn schriftelijke instemming aan het OCS voor de aangeboden begeleiding te geven.

Indien de werknemer niet ingaat op het aanbod van het OCS, vervalt het recht op outplacement na herinnering aan de betrokkene.

Werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst een einde na door de werkgever ingeroepen overmacht

De werkgever doet binnen de 15 kalenderdagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk een door het OCS georganiseerd outplacementaanbod aan de werknemer.

De werknemer beschikt over 4 weken, te rekenen vanaf het aanbod door de werkgever, om zijn schriftelijke instemming te geven (gericht aan het OCS).

Het geschrift, waarbij de werknemer zijn instemming geeft, mag enkel betrekking hebben op outplacement als dusdanig.

De adviserend geneesheer wordt binnen de 15 dagen na de aanvang van de outplacementbegeleiding geïnformeerd over de aanvang en inhoud. De werknemer kan de resultaten ervan bespreken met de adviserend geneesheer van het ziekenfonds in het kader van een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie.

Wanneer de werknemer, die een betrekking bij een nieuwe werkgever heeft gevonden, deze betrekking verliest binnen drie maanden na de indiensttreding, kan op zijn verzoek de outplacementbegeleiding hervat worden. Die hervatting vangt aan in de fase waarin het outplacementprogramma werd onderbroken en voor de nog overblijvende uren en neemt in elk geval een einde bij het verstrijken van de periode van zes maanden nadat de outplacementbegeleiding werd aangevat.