Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Ontslag en opzegging

Zowel werkgever als werknemer kunnen een contract stopzetten door opzegging.

Wat je moet weten over ontslag en opzegging

Zowel jij als je werkgever kunnen je arbeidsovereenkomst of contract stopzetten.  Je kan ontslagen worden of zelf ontslag geven. In beide gevallen geldt dat bepaalde regels gevolgd moeten worden.  Ontdek hier hoe de opzegging moet gebeuren en wanneer je opzegtermijn bijvoorbeeld begint.

Bereken zelf je opzegtermijn

Ontslag genomen of ontslagen?  Dan is er een opzegtermijn voorzien.  Benieuwd hoe lang die in jouw geval duurt?  Bereken je opzegtermijn zelf met onze handige tool!

Ontslagen na een faillissement of bij collectief ontslag én lid van het ACV? 

Het ACV staat je bij!  Ga te rade bij je ACV-vertegenwoordigers of meld je aan via contactformulier faillissement en collectief ontslag.

Op zoek naar andere info over ontslag?

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer

PC 201-Zelfstandige kleinhandel

 • Ontslag is aan een aantal regels gebonden. De werkgever moet in de meeste gevallen een opzegtermijn of een opzegvergoeding respecteren.
 • In het geval van een ontslag neem je best contact op met de vakbondsafgevaardigde in de onderneming of als er geen vakbond in jouw onderneming is met de ACV Puls-contactpersoon.
Ontslag bij ziekte
 • Ziekte is in principe geen reden om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst.
 • Het is evenwel mogelijk dat het verder zetten van prestaties niet meer mogelijk is om medische redenen.
  • Dit moet vastgesteld worden door de arbeidsgeneesheer van de werkgever.
  • De arbeidsgeneesheer zal in het kader van een re-integratieprocedure oordelen dat het definitief onmogelijk is om nog prestaties te leveren.
  • De werkgever kan op basis hiervan een einde maken aan de overeenkomst omwille van definitieve arbeidsongeschiktheid en dit zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding.
Medische controle
 • De werkgever heeft steeds de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te laten controleren door een controlearts. De werknemer is verplicht deze controle te ondergaan.
 • De wet voorziet dat bij collectieve arbeidsovereenkomst (op sectorniveau of op vlak van de onderneming) of via het arbeidsreglement een zogenaamde beschikbaarheidsperiode kan bepaald worden.
 • De ‘beschikbaarheidsperiode’ is een periode tijdens de dag gedurende dewelke de werknemer zich verplicht op zijn verblijfplaats ter beschikking moet houden voor de controlearts. Deze periode omvat maximum 4 aaneengesloten uren tussen 07.00 u. en 20.00 u.
 • Deze verplichting moet beperkt zijn in de tijd en in het begin van de ziekteperiode worden vastgelegd.
 • In de sector grote kleinhandelszaken werd geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten die zo’n beschikbaarheidsperiode vastlegt. Zonder collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of bepalingen in het arbeidsreglement, is het dus toegelaten om de woonst te verlaten voor zover dit zo op het geneeskundig getuigschrift voorzien is.
 • Indien jouw werkgever bepalingen in het arbeidsreglement wil invoeren aangaande deze problematiek, is het raadzaam om contact op te nemen met jouw plaatselijk secretariaat van het ACV dat je de nodige informatie zal verstrekken.