Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Deeltijds werken

Als werknemer in de privé kan je een vol- of deeltijds contract afsluiten. Je leest hier meer over de gevolgen van deeltijds werken.

Deeltijds werken verschilt op enkele manieren van een fulltime job. Je leest hier na wat de gevolgen zijn van een halftime:

Wat is voltijds werk? 

In principe wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten voor voltijds werk. Dat wil zeggen: voor het maximale aantal arbeidsuren dat van toepassing is in je onderneming en rekening houdend met de maximale arbeidsduur. Deze is vastgelegd voor je sector (paritair comité) waaronder je onderneming valt. 

Wat is deeltijds werk? 

Deeltijds werk is arbeid die je regelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan de normale verricht. Een deeltijds contract moet individueel en schriftelijk worden opgemaakt, uiterlijk op het ogenblik dat de overeenkomst start.

Daarin moet de werkgever de arbeidsregeling en het dienstrooster vermelden. Dat wil zeggen: de uren waarop gewerkt zal worden. Beide kunnen vast of variabel zijn.  

Als deeltijdse werknemer geniet je dezelfde bescherming als voltijdse werknemers. Mits uitzonderingen moet de arbeidsregeling ten minste 1/3 van de voltijdse arbeidsduur bereiken. In principe is het ook verboden om je werkperiodes te laten presteren van minder dan 3 uur. 

Het loon van deeltijdse werknemers

Ook qua loon heb je als deeltijdse werknemer dezelfde rechten als de voltijdse werknemer. Je loon moet in verhouding tot je arbeidsprestaties staan. Is je werkrooster variabel, dan heb je als werknemer recht op de betaling van het normale loon, berekend op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.  

Krijg je als deeltijdse werknemer feestdagen betaald? 

Als de feestdag op een dag valt waarop je als deeltijdse werknemer niet zou hebben gewerkt, maar een voltijdse werknemer wel, dan hoeft hij niet te worden betaald.

Je hebt als werknemer die onderworpen is aan variabele arbeidstijden wel recht op een loon dat gelijk is aan datgene dat je geïnd hebt gedurende de 4 laatste weken, gedeeld door het aantal werkdagen die tijdens die periode gepresteerd zijn in je onderneming.  

Meer info over wettelijke feestdagen.

Vacante betrekkingen: prioriteit voor deeltijdse werknemers 

Als deeltijdse werknemer heb je prioriteit voor de arbeidsplaatsen die door je werkgever vacant worden verklaard. Deze prioriteit betreft niet alleen de voltijdse arbeidsplaatsen, maar ook de deeltijdse arbeidsplaatsen die, afzonderlijk of gecombineerd met andere, een hoger aantal arbeidsuren kunnen opleveren.

Deeltijds werk en betaald educatief verlof

Deeltijdse werknemers die werken in de privésector hebben recht op betaald educatief verlof. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Je moet de beroepsopleiding tijdens de normale werkuren kunnen volgen en

 • je moet minstens 4/5 werken
 • of 1/3 met een variabel werkrooster
 • of halftijds in een vast werkrooster

Lees meer over betaald educatief verlof

Werkloosheid: behoud van rechten en inkomensgarantie-uitkering

Werknemers die deeltijds werk aanvaarden om te ontsnappen aan de werkloosheid, vragen best hun ‘behoud van rechten’ aan.

Een werknemer die recht heeft op volledige werkloosheidsuitkeringen bij het begin van zijn deeltijdse activiteit, vraagt zijn behoud van rechten aan. Hij behoudt zo zijn recht op het volledige statuut en de uitkeringen wanneer hij zijn deeltijdse job verliest of wanneer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld.  

Onder sommige voorwaarden kan de werknemer met behoud van rechten tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling een uitkering blijven ontvangen. Die uitkering wordt ‘inkomensgarantie-uitkering’ (IGU) genoemd. De aanvraag van het behoud van rechten en de IGU doe je bij jouw uitbetalingsinstelling van werkloosheid. 

Lees meer over deeltijdse werkloosheid.

 

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

De werkgever heeft de mogelijkheid om contracten te sluiten voor één dag per week.

Die uitzondering daargelaten, moeten alle deeltijdse contracten bestaan uit ten minste 20 uur per week en 3 uur per dag. 

Mogelijkheden tot contractuitbreiding

In samenspraak tussen werkgever en werknemer kunnen alle deeltijdse contracten steeds worden uitgebreid, hetzij voor een bepaalde tijd, maar ook voor onbepaalde tijd.

Los daarvan werden ook een paar vormen van contractuitbreiding afgesproken en bij cao vastgelegd als een individueel recht op contractuitbreiding! Deze contractuitbreiding kan in twee gevallen, of ook in twee stappen (als er tussen de beide voldoende tijd wordt gelaten).

STAP 1

Voorwaarden:

 • minstens 18 maanden dienst in de onderneming 
 • contract van onbepaalde duur hebben van 20 of 21 uur per week.

Hoe: 

Deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Hier vind je een modelformulier. Je stuurt de brief best aangetekend op of je overhandigt hem persoonlijk aan de werkgever. Laat dan wel een kopie van deze brief door de directie tekenen ‘voor ontvangst'.

Wat: 

De betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 20 of 21 naar 22 uur per week) mits zij bereid zijn in een variabel uurrooster te werken.

STAP 2

Voorwaarden:

 • minstens 3 jaar dienst in de onderneming
 • contract van onbepaalde duur hebben van 22 of 23 uur per week.

Als je eerder al een contractuitbreiding kreeg van 20 of 21 uur naar 22 uur per week moeten er minstens 18 maanden verstreken zijn tussen de aanpassing naar 22 uur en de aanpassing naar 24 uur.

Hoe:

Deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Hier vind je een modelformulier. Je stuurt de brief best aangetekend op of je overhandigt hem persoonlijk aan de werkgever. Laat dan wel een kopie van deze brief door de directie tekenen ‘voor ontvangst'.

Wat: 

De betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 22 of 23 naar 24 uur per week mits zij bereid zijn in te stappen in een arbeidsregime waarin de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld.

De wekelijkse prestatie kan niet lager zijn dan 22u en niet hoger dan 26u.  Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 28u mogelijk.

In winkels met minder dan 12 werknemers is de werkgever niet verplicht om méér dan 3 van deze contractuitbreidingen toe te staan per periode van 12 maanden.

In de regel mag de deeltijdse werknemer niet méér worden tewerkgesteld dan de overeengekomen arbeidstijd. Als je toch bijkomende uren verricht, kan dat aanleiding geven tot een aanpassing van de overeenkomst als je daar tenminste zelf om vraagt. Als de arbeidsprestaties gedurende zes maanden voorafgaand aan de aanvraag de contractuele arbeidsduur gemiddeld met één uur of meer overschrijden, heb je recht op zo’n aanpassing. 

Let wel

De prestaties in de maanden juli, augustus en december tellen niet mee! 

En nogmaals, je moet er zelf om vragen!

Uurroosters

De uurroosters van de deeltijdse werknemers moeten worden vermeld in het arbeidsreglement. De roosters moeten worden uitgehangen. Ze mogen slechts worden gewijzigd na voorafgaand akkoord van de betrokkene.

Goed om te weten

Als je 24 uur of minder werkt, kun je in het systeem van de vierdagenweek stappen. Je moet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de werkgever indienen. 

De LBC-NVK-vakbondsafgevaardigden ontvangen driemaandelijks actuele informatie over de tewerkstellingsmogelijkheden in je onderneming, de verschillende arbeidsovereenkomsten, in- en uitdiensttredingen, enz.

Je kunt je over deze laatste nieuwtjes altijd bij hen informeren.De minimale dagprestatie moet minstens 4 uur bedragen van zodra je 5 jaar anciënniteit telt.

Overuren

Ook deeltijdsen kunnen in bepaalde gevallen overuren presteren en hebben dan ook recht op overurentoeslag. Voor meer uitleg hierover kan je terecht bij ACV Puls vakbondsafgevaardigde in de onderneming of bij onze dienstverleners op het ACV Puls secretariaat van je regio. 

e-learning-AOV

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.