Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
e-learning-AOV

Deeltijds werken

Als werknemer in de privé kan je een vol- of deeltijds contract afsluiten. Je leest hier meer over de gevolgen van deeltijds werken.

Deeltijds werken verschilt op enkele manieren van een fulltime job. Je leest hier na wat de gevolgen zijn van een halftime:

Wat is voltijds werk? 

In principe wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten voor voltijds werk. Dat wil zeggen: voor het maximale aantal arbeidsuren dat van toepassing is in je onderneming en rekening houdend met de maximale arbeidsduur. Deze is vastgelegd voor je sector (paritair comité) waaronder je onderneming valt. 

Wat is deeltijds werk? 

Deeltijds werk is arbeid die je regelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan de normale verricht. Een deeltijds contract moet individueel en schriftelijk worden opgemaakt, uiterlijk op het ogenblik dat de overeenkomst start.

Daarin moet de werkgever de arbeidsregeling en het dienstrooster vermelden. Dat wil zeggen: de uren waarop gewerkt zal worden. Beide kunnen vast of variabel zijn.  

Als deeltijdse werknemer geniet je dezelfde bescherming als voltijdse werknemers. Mits uitzonderingen moet de arbeidsregeling ten minste 1/3 van de voltijdse arbeidsduur bereiken. In principe is het ook verboden om je werkperiodes te laten presteren van minder dan 3 uur. 

Het loon van deeltijdse werknemers

Ook qua loon heb je als deeltijdse werknemer dezelfde rechten als de voltijdse werknemer. Je loon moet in verhouding tot je arbeidsprestaties staan. Is je werkrooster variabel, dan heb je als werknemer recht op de betaling van het normale loon, berekend op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.  

Krijg je als deeltijdse werknemer feestdagen betaald? 

Als de feestdag op een dag valt waarop je als deeltijdse werknemer niet zou hebben gewerkt, maar een voltijdse werknemer wel, dan hoeft hij niet te worden betaald.

Je hebt als werknemer die onderworpen is aan variabele arbeidstijden wel recht op een loon dat gelijk is aan datgene dat je geïnd hebt gedurende de 4 laatste weken, gedeeld door het aantal werkdagen die tijdens die periode gepresteerd zijn in je onderneming.  

Meer info over wettelijke feestdagen.

Vacante betrekkingen: prioriteit voor deeltijdse werknemers 

Als deeltijdse werknemer heb je prioriteit voor de arbeidsplaatsen die door je werkgever vacant worden verklaard. Deze prioriteit betreft niet alleen de voltijdse arbeidsplaatsen, maar ook de deeltijdse arbeidsplaatsen die, afzonderlijk of gecombineerd met andere, een hoger aantal arbeidsuren kunnen opleveren.

Deeltijds werk en betaald educatief verlof

Deeltijdse werknemers die werken in de privésector hebben recht op betaald educatief verlof. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Je moet de beroepsopleiding tijdens de normale werkuren kunnen volgen en

 • je moet minstens 4/5 werken
 • of 1/3 met een variabel werkrooster
 • of halftijds in een vast werkrooster

Lees meer over betaald educatief verlof

Werkloosheid: behoud van rechten en inkomensgarantie-uitkering

Werknemers die deeltijds werk aanvaarden om te ontsnappen aan de werkloosheid, vragen best hun ‘behoud van rechten’ aan.

Een werknemer die recht heeft op volledige werkloosheidsuitkeringen bij het begin van zijn deeltijdse activiteit, vraagt zijn behoud van rechten aan. Hij behoudt zo zijn recht op het volledige statuut en de uitkeringen wanneer hij zijn deeltijdse job verliest of wanneer hij tijdelijk werkloos wordt gesteld.  

Onder sommige voorwaarden kan de werknemer met behoud van rechten tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling een uitkering blijven ontvangen. Die uitkering wordt ‘inkomensgarantie-uitkering’ (IGU) genoemd. De aanvraag van het behoud van rechten en de IGU doe je bij jouw uitbetalingsinstelling van werkloosheid. 

Lees meer over deeltijdse werkloosheid.

 

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.

PC 312-Warenhuizen

Deeltijds werk in PC 312

In principe moet de wekelijkse arbeidsduur voor een deeltijdse werknemer minstens 18 uur per week bedragen. Toch is het mogelijk om – onder strikte voorwaarden – van deze algemene regel af te wijken.

 • 12 uren contracten
  • Deze medewerkers werken enkel op vrijdag en zaterdag, of op de vooravond van een feestdag zijnde: 2 dagen van 6 uren of 1 dag van 8 uren en 1 dag van 4 uren.
  • De mogelijkheid bestaat tevens om op woensdagnamiddag te werken, maar dit kan enkel na toestemming van de syndicale afvaardiging. In dit geval werk je: woensdag en vrijdag of woensdag en zaterdag.
 • 8 uren contracten
  • Deze medewerkers werken op vrijdag en/of zaterdag en eventueel de vooravond van een feestdag. Dus ofwel 2 x 4 uren per week ofwel 1 maal 8 uren per week.
  • Bij de Markets bestaan ook dagcontracten van 8 uur per week.

Binnen de Carrefour Markets kunnen 12 en 8 uren contracten worden tewerkgesteld van maandag t.e.m. zaterdag.

Recht op een vierdagenweek
 • Deeltijdse werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor maximaal 24 u/week, hebben recht op een vierdagenweek. De werknemer moet hiertoe een schriftelijk verzoek aan de werkgever richten. Als lid kan je een modelformulier ontvangen.
Minimale dagelijkse arbeidsduur
 • De werknemers met 4 jaar dienst in de onderneming hebben recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur. Voor wie nog geen 4 jaar dienst heeft bedraagt de minimale dagelijkse arbeidsduur 3 uur.

Contractuitbreiding hypermarkten Carrefour / Cora / HEMA

De voorbije jaren werden er verschillende cao’s afgesloten waarbij de werknemers het recht hebben om hun deeltijds contract op te trekken naar 20, 22 zelfs 24 uur per week.

Verhoging naar 20 uur

 • 18 maanden anciënniteit
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 18 of 19 uur per week

Verhoging naar 22 uur

 • drie jaar anciënniteit
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week.
 • Bereid zijn om in een flexibel arbeidsregime te werken:
  • de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld.
  • afwijking ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 22u van :
   naar boven toe: maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren
   naar beneden toe: maximum twee uren.
  • de arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 20u en maximum 24u of, met akkoord van de werknemer, maximum 26u.
 • Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen.

Verhoging naar 24 uur

 • vijf jaar anciënniteit
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van minstens 22 uur per week
 • Bereid zijn om in een flexibel arbeidsregime te werken:
  • de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld
  • afwijking ten opzichte van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 24u van :
   naar boven toe: maximum twee uren of, met akkoord van de werknemer, vier uren
   naar beneden toe: maximum twee uren
  • de arbeidsprestaties worden dus geleverd door middel van uurroosters van minimum 22u en maximum 26u of, met akkoord van de werknemer, maximum 28u.
 • Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen.

Loon

 • Er wordt een constant maandelijks salaris uitbetaald op basis van een wekelijkse arbeidsduur van 22u / 24u.

Opmerking: Tussen de overstap naar 20 uur en deze overstap naar 22 uur dient minstens 18 maanden verstreken te zijn.

Ook wanneer je gedurende 6 maanden meer uren gewerkt hebt dan je contract voorziet (dit worden bijkomende uren genoemd) kan je om een aanpassing van je contract vragen. (bij Carrefour noemen zit dit een Racagnac)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.