Somers sluit de ogen voor de bescherming van de Vlaamse burger

De vaste benoeming is een doorn in het oog van de huidige Vlaamse regering. Contractuele tewerkstelling wordt de norm en personeelsleden moet je vooral vlot kunnen ontslaan. Dat is de starre visie van onze Vlaamse regering en niet het minst van minister Somers. Flexibiliteit - voor de werkgever – voorop. Maar wat met de burger? Dient dit echt het algemeen belang? Intussen weten we beter, veel beter! 

De dienstverlening van de Vlaamse overheid moet correct, objectief en vooral onafhankelijk kunnen gebeuren. Verhalen over politieke druk zijn niet uit de lucht gegrepen. Dagelijks moeten ambtenaren zich weren tegen politici die zaken erdoor willen duwen om hun politieke achterban te paaien. En het gaat daarbij zeker niet enkel over functies m.b.t. handhaving. Die druk komt op alle niveaus én in een veelheid aan functies voor. Ambtenaren worden onder druk gezet, en de burger is het slachtoffer. De plannen van de Vlaamse regering zullen de kwetsbaarheid van de eigen personeelsleden, en dus ook van de burger, nog vergroten. Onaanvaardbaar! 

Onze eis is duidelijk: behoud van de vaste benoeming en een degelijke bescherming tegen ontslag voor statutaire én contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid. De bestaande systemen, zoals de bescherming voor klokkenluiders, zijn ruim onvoldoende. Versterk uw eigen personeelsleden in plaats van hen monddood te maken.

Personeelsleden die de moed hebben om, tegen politieke druk in, hun job zorgvuldig uit te voeren, moeten beschermd worden. De Vlaamse regering heeft de plicht een onafhankelijke en correcte dienstverlening te garanderen. Enkel zo kunnen Vlaamse burgers rekenen op de bescherming waar ze in een regio als Vlaanderen recht op hebben.

Waarom wordt op deze eis niet ingegaan? Wat maakt het zo moeilijk om ongeoorloofde politieke inmenging tegen te gaan én de onafhankelijkheid van ambtenaren te respecteren? Of gebruikt minister Somers de Vlaamse burger liever als pasmunt in het politieke schouwspel?

Beste politici, beste ministers, waar zijn jullie bang voor? Stel de juiste prioriteiten! Vlaanderen verdient beter!

Personalization