Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

ACV Puls blij met resultaten sociale verkiezingen

ACV Puls is blij met de behaalde resultaten bij de sociale verkiezingen. “We zijn en blijven de grootste vakbond in heel wat sectoren en bedrijven,” legt algemeen secretaris Lieveke Norga uit. In de dienstensector, de financiën, de retail en de non-profit blijft ACV Puls ook de komende vier jaar de grootste vakbond, met uitschieters tot meer dan 70% van de stemmen.

Groot succes in verschillende sectoren

Algemeen sectorcoördinator Elke Maes van de sector diensten en financiën noemt het verkiezingsresultaat verheugend en motiverend. “Doorheen deze zeer diverse verzamelsector, met zeer uiteenlopende activiteiten en ondernemingen zijn we met gemiddeld ruim 50% van de stemmen opnieuw de belangrijkste vertegenwoordiger van het personeel. Dat verheugt ons, en motiveert ons om verder aan de slag te gaan in het belang van al die collega’s die ons hun vertrouwen schenken.”

“In de retail blijven Puls en onze Franstalige tegenhanger CNE afgetekend de grootste personeelsvertegenwoordiger, legt algemeen sectorcoördinator Kristel Van Damme uit. “We halen ook bijzonder goede resultaten bij de jongeren. Dat is natuurlijk goed nieuws, want die zijn niet altijd even goed te bereiken. Maar de voorbije jaren hebben we sterk ingezet om ook hen bij onze werking te betrekken. En dat rendeert.”

“In de non-profitsectoren scoren we met een gemiddelde van 70% opnieuw erg hoog,” stelt ook algemeen non-profitcoördinator Olivier Remy. “Het doet deugd dat het harde werk van de personeelsvertegenwoordigers tijdens de coronapandemie beloond wordt door onze collega’s. In de traditionele zorgsectoren, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra, halen die zelfs tot bijna 75% van de stemmen.” Een oorzaak van die sterke cijfers is ongetwijfeld ook de vernieuwing. “Liefst 1.612 kandidaten op onze lijsten kwamen voor het eerst op. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de vorige keer,” aldus Olivier Remy.

Ook bij het kaderpersoneel stellen we vast dat we nog altijd veruit de grootste vakbond zijn, met bijna de helft van alle verkozenen. Ook het aandeel van vrouwen en jongeren neemt toe. “Op die groepen hebben we de voorbije jaren extra ingezet. We merken dan ook tevreden op dat het aantal vrouwelijke verkozenen is toegenomen. En ook bij de jongeren zien we een stevige groei in de resultaten. De toekomst is dus verzekerd!”

Tevreden vakbond

“We zijn blij met het vertrouwen dat de meerderheid van de werknemers in ons stelt,” aldus Lieveke Norga. “Dat betekent dat onze wervende aanpak van betrokkenheid en dialoog met zowel de achterban als de werkgever, door veel werknemers wordt geapprecieerd. Werknemers waarderen onze inspanningen om stappen vooruit te zetten in overleg. Maar tegelijk merken we dat ze ook van ons verwachten dat we in moeilijke dossiers kordaat opkomen voor hun belangen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten bij Delhaize, waar we hard getrokken hebben aan het herstructureringsdossier en nog vooruitgaan in stemmental. Gesterkt door de resultaten van de verkiezingen, blijven we ook in de toekomst verder dat evenwicht opzoeken.”

Meer informatie?

 

Je centrale op sociale netwerken