Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Je centrale op sociale netwerken

Syndicale premie

©Shutterstock

Algemene regeling openbare diensten

De vakbondspremie in de openbare diensten wordt jaarlijks uitbetaald.

De regeling is als volgt:

Was je in 2023 personeelslid van een overheidsdienst, dan krijg je vóór 31 maart 2024 een aanvraagformulier van je werkgever. Vul het formulier in en bezorg het ons vóór 1 juli 2024, zodat onze diensten de betaling kunnen regelen. We doen dat zo snel mogelijk. Hou er rekening mee dat we veel premies op korte termijn moeten verwerken, het kan dus eventjes duren voordat het geld op je rekening staat, maar we doen ons uiterste best.

De syndicale premie is wettelijk geregeld. Die wetgeving schrijft voor dat de betaling van de vakbondspremie alleen kan gebeuren als je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel én je voldoende bijdrage hebt betaald:

Bijdrage die je minimaal betaalde in 2023 € 177,60
€ 133,20  € 88,80  € 44,40
Premie die je ontvangt in 2024  € 90
(volledige premie)
€ 67,50
(3/4 premie)
€ 45
(1/2 premie)
€ 22,50
(1/4 premie)

Het bedrag en de voorwaarden kunnen verschillen afhankelijk van de sector waarin je werkt.

 

Let goed op bij het invullen van je aanvraagformulier! 

Om je syndicale premie te ontvangen, is het erg belangrijk dat je het document correct aan ons bezorgt.

HOE DOE JE DAT?

Het document bestaat uit 4 vakken: A, B, C en D. Je ziet ook een voorbeeld hieronder.

  • VAK A is al ingevuld en moet de volgende gegevens bevatten: je naam, voornaam en adres, je geboortedatum, een QR-code en een administratief nummer dat uit 4 cijfers bestaat. Controleer deze gegevens goed! Als deze gegevens correct zijn, ga dan naar vak C. Zijn de gegevens niet correct? Ga dan naar vak B en vul de correcte gegevens in. Ga nadien naar vak C.
  • VAK B: Zijn de gegevens in vak A niet correct, vul ze dan hier correct in. Zijn de gegevens wel correct, dan vul je niets in.
  • VAK C: vul je IBAN-rekeningnummer in. Controleer zeker dat je geen foutje maakte, dit is namelijk de rekening waarop je premie zal gestort worden.
  • VAK D: Schrijf in het linkervak ‘gelezen en goedgekeurd’, vul in het middenste vakje de datum in en vergeet zeker je handtekening niet in het rechtervakje.

Zijn alle gegevens correct of heb je ze gecorrigeerd? Heb je het bankrekeningnummer juist ingevuld? Is je document ondertekend?
Dan kan je het afgeven aan je ACV-afgevaardigde op het werk, opsturen naar een Gewestelijk kantoor van ACV Openbare Diensten of opsturen naar ons hoofdkantoor, ACV Openbare Diensten, tav. Syndicale Premies, Helihavenlaan 21 in 1000 Brussel. Bezorg ons het formulier zeker vóór 1 juli 2024.

LET OP:
Je kan het formulier digitaal bezorgen via centraleopenbarediensten@acv-csc.be. Zorg er in dat geval wel voor dat het document een scan in PDF-formaat is (digitale handtekening via Itsme is toegelaten). We aanvaarden geen foto’s van de aanvraagformulieren.  

Specifieke regeling voor De Lijn en MIVB

De premie bedraagt € 143 voor een voltijdse werknemer.

Als je in de loop van het jaar werd aangeworven en sinds je aanwerving je vakbondsbijdrage betaald hebt, kan je aanspraak maken op een gedeeltelijke premie.

 

Specifieke regeling autobus-autocar

Vanaf begin maart stuurt het Sociaal Fonds 'Autobus-Autocar' de legitimatieformulieren aan de rechthebbenden toe.

Opgelet: Je krijgt geen kaart, maar een formulier (A4) dat je ingevuld en ondertekend aan ons moet bezorgen. Vergeet je rekeningnummer niet te vermelden!

De premie voor voltijdse werknemers bedraagt € 145 en voor deeltijdse werknemers € 72,5. 

Als je het formulier niet ontvangen hebt, kan je ons contacteren. Wij checken het bij het Sociaal Fonds.