Syndicale premie

Algemene regeling openbare diensten

De vakbondspremie in de openbare diensten (ministeries, parastatalen, lokale overheidsdiensten, ...) wordt jaarlijks uitbetaald.

 

De regeling is als volgt:

Als je in 2019 personeelslid was in een overheidsdienst, krijg je vóór 31 maart 2020 een aanvraagformulier van je werkgever. Als personeelslid moet je dat formulier verder invullen en zo spoedig mogelijk bezorgen aan onze secretariaten. Om te kunnen instaan voor de betaling moet dat gebeuren vóór 1 juli. Onze diensten regelen dan de betaling. We doen dat altijd zo snel mogelijk. Hou in gedachten dat het gaat om tienduizenden leden. Pas rond het einde van het jaar zijn alle betalingen rond.

De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van een strikte wetgeving die nauwgezet moet worden nageleefd. Die wetgeving schrijft voor dat de betaling van de vakbondspremie alleen kan gebeuren als je in de loop van het jaar waarop de premie betrekking heeft, was aangesloten bij een representatieve vakbond van het overheidspersoneel en je een voldoende bijdrage hebt betaald.

Om recht te hebben op de syndicale premie moet je voldoen aan de volgende minimumbijdrage: 

Bijdrage die je betaalde in 2019€ 157,61
€ 118,21 € 78,81 € 39,40
Premie die je ontvangt in 2020 € 90 
(volledige premie)

€ 67,50

(3/4 premie) 

€ 45

(1/2 premie)

€ 22,50

(1/4 premie)

Het bedrag en de modaliteiten van de syndicale premie zijn verschillend naargelang de sector waarin je werkt.

 

Regeling De Lijn en MIVB

De premie bedraagt €137 voor een voltijdse werknemer.

Als je in de loop van het jaar werd aangeworven en sinds je aanwerving je vakbondsbijdrage betaald hebt, kan je aanspraak maken op een gedeeltelijke premie, waarvan het bedrag ongeveer evenredig is met het aantal maanden dat je gewerkt hebt.

 

Regeling autobus-autocar

Vanaf begin maart stuurt het Sociaal Fonds 'Autobus-Autocar' de legitimatieformulieren aan de rechthebbenden toe.

Opgelet: Je krijgt geen kaart, maar een formulier (A4) dat u ingevuld en ondertekend aan ons moet bezorgen. Vergeet je rekeningnummer niet te vermelden!

De premie voor voltijdse werknemers bedraagt € 145 en voor deeltijdse werknemers € 72,5. 

Als je het formulier niet ontvangen hebt, kan je ons contacteren. Wij checken het bij het Sociaal Fonds.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.