Pandemieplan voor volgend schooljaar

Minister van Onderwijs Ben Weyts communiceerde op woensdag 24 juni zijn pandemieplan voor volgend schooljaar. Dat gebeurde na overleg met de GEES, de sociale partners en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen. Met het plan kunnen alle onderwijsniveaus zich voorbereiden op verschillende scenario's voor volgend schooljaar. COC reageerde op dit plan op Radio 1.

Het centrale uitgangspunt van het plan is om in elk mogelijk scenario het recht van leren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid van het onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen. Het plan hanteert 4 mogelijke pandemieniveaus: van nul risico (niveau Groen), over laag (niveau Geel) en matig (niveau Oranje) risico tot hoog risico (niveau Rood).

De Veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing is. Op 1 september wordt er gestart op niveau Geel, onder voorbehoud van de evolutie van de besmettingen. Vanaf niveau Geel maakt elke onderwijsinstelling een lokale risicoanalyse op.

Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld met betrekking tot het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, derden op school, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, extra-murosactiviteiten, mondmaskers, social distancing, gebruik van infrastructuur, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens ...

Je kan het plan nu al bekijken in tabelvorm. In de loop van de volgende weken plaatst Onderwijs Vlaanderen nieuwe draaiboeken online. 

 

Personalization