Pandemieplan Weyts: verdere afspraken zijn nodig

©Shutterstock

'Het onderwijspersoneel staat voor een stevige koers volgend schooljaar. Het fietskader is er al, het stuur en de wielen ontbreken nog', aldus Koen Van Kerkhoven in een reactie op het pandemieplan van minister Weyts. Aan de hand van vier kleurcodes wordt duidelijk hoe er moet lesgegeven worden. COC vraagt om de ervaringen van de afgelopen maanden goed te evalueren. Als er nood is aan alternatieve vormen van lesgeven, moeten de leraren ook over alle materiaal beschikken om dit tot een goed resultaat te brengen. 

Personalization