Jaarlijkse vakantie

Vakantie: zalig toch? Maar heeft iedereen zomaar recht op verlof? Hoeveel verlofdagen krijg je en hoe wordt het vakantiegeld bepaald?

Je kan hierna de algemene regeling nalezen voor het aantal verlofdagen waar je recht op hebt en de berekening van je vakantiegeld.  In heel wat sectoren zijn er specifieke regelingen.  Op zoek naar informatie op maat?  Kies dan hierna je sector en regio.

Hoeveel verlofdagen heb ik?

Het aantal vakantiedagen in 2019 wordt berekend op basis van het aantal dagen dat je in 2018 gewerkt hebt. 

  • Voor arbeiders wordt het aantal dagen vakantie berekend op basis van een formule. Vanaf 231 gewerkte dagen heb je als arbeider recht op het maximum aantal vakantiedagen (20).
  • Voor bedienden is het aantal dagen vakantie in 2019 gelijk aan twee keer het aantal gewerkte maanden in 2018. Voor 6 maanden werken in 2018 mag je dus 12 dagen vakantie nemen in 2019. De vakantiewet rekent hier echter nog altijd in het zesdagenstelsel. Elke 6 dagen moet er daarom 1 dag afgetrokken worden. 12 dagen worden er dus in feite maar 10 en 24 dagen worden er 20 in de vijfdagenweek.

Hoeveel vakantiegeld krijg ik?

Het vakantiegeld bestaat uit enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld vervangt het ‘normale loon’ dat je niet krijgt tijdens je vakantiedagen. Het dubbel vakantiegeld komt daarbovenop.

Ook hier geldt een aparte regeling voor arbeiders en bedienden:

  • Arbeiders:  heb je recht op het volledige aantal vakantiedagen? Dan heb je ook recht op het volledige vakantiegeld. Het vakantiegeld is gelijk aan 15,38 % van 108 % van de lonen van het vakantiedienstjaar (2018) waarop RSZ-bijdragen regeling jaarlijkse vakantie zijn ingehouden, vermeerderd met een fictief loon (100 % van het gemiddeld dagbedrag) voor de gelijkgestelde dagen.
  • Bedienden:  neem je vakantie als bediende, dan ontvang je van je werkgever voor die dagen je normale wedde. Dit is het ‘enkel vakantiegeld’. Je hebt ook recht op ‘dubbel vakantiegeld’. Per gewerkte en/of ermee gelijkgestelde maand in 2018 ontvang je 1/12 van 92 % van de wedde van de maand waarin de vakantie ingaat. Voor 12 maanden tewerkstelling of ermee gelijkgestelde dagen is dit 92 % van de maandwedde.

Wat als ik dit jaar niet genoeg heb gewerkt?

Geen nood. Er zijn drie mogelijkheden om toch van een fijne vakantie te kunnen genieten:

  • Ben je jonger dan 25 jaar op 31 december van vorig jaar en stopte je dat jaar met studeren? Check dan de afspraken rond jeugdvakantie.
  • Ben je minstens 50 jaar op 31 december van vorig jaar en heb je geen recht op vier weken betaalde vakantie? Dan kan je een beroep doen op seniorvakantie.
  • Kom je niet in aanraking voor jeugd- of seniorvakantie, dan kan je misschien gebruik maken van aanvullende vakantie.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.