Betaald educatief verlof

Betaald educatief verlof geeft je het recht om een erkende opleiding te volgen. Hierbij mag je met behoud van je loon afwezig blijven van je werk.

Wat is betaald educatief verlof?

Werken en studeren tegelijkertijd? Of ben je van plan om een opleiding te volgen in het volwassenenonderwijs via Syntra, een sectorfonds, een hogeschool of universiteit? Check of de opleiding in aanmerking komt voor betaald educatief verlof (BEV). Opgelet: vanaf 01 september 2019 geldt het Vlaams opleidingsverlof (VOV).  

Het BEV geeft je als werknemer het recht om erkende opleidingen te volgen waarbij je met behoud van loon afwezig mag blijven van je werk. Je moet je aanvraag elk schooljaar indienen vóór 31 oktober. Betaald educatief verlof heeft als bedoeling werknemers uit de privésector de mogelijkheid te bieden tijdens of buiten de werkuren opleidingen te volgen met behoud van hun loon.

Betaald educatief verlof is een recht voor wie in de privésector werkt.  Als je BEV aanvraagt, kan de werkgever kan dit niet weigeren. Hij moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof.

Wie heeft recht op betaald educatief verlof?

Het recht op betaald educatief verlof (BEV) geldt voor alle werknemers uit de privésector die minstens 4/5 werken.

Als je minder dan 4/5 maar met variabele uurroosters werkt, heb je recht op BEV in verhouding tot je tewerkstelling. Werk je deeltijds en met een vast uurrooster (1/2 tot 4/5), dan heb je enkel recht op BEV voor het volgen van een beroepsopleiding tijdens je werktijd.

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je je werkgever tijdig inlichten en moet je de cursussen nauwgezet volgen. 

Over hoeveel uur betaald educatief verlof gaat het?

Het aantal uren waarop je recht hebt, is per schooljaar of van september tot augustus beperkt.

Voor algemene opleidingen en taalcursussen gaat het om 80 uren. Voor andere opleidingen is het krediet vastgesteld op 100, 120 of 180 uren.

Je bepaalt in overleg met je werkgever wanneer je afwezig mag zijn. Tijdens het school- of academiejaar bezorg je je werkgever elke 3 maanden een 'getuigschrift van nauwgezetheid' dat je van de instelling krijgt als aanwezigheidsbewijs.

En wat met je loon?

Wanneer je BEV neemt, betaalt je werkgever je normale loon uit, eventueel tot een bepaalde loongrens. Voor het schooljaar 2018-2019 is dit bedrag vastgelegd op 2.928 euro bruto.  De werkgever kan van de Vlaamse overheid een terugbetaling krijgen van de werkelijk opgenomen uren. Daar hoef jij als werknemer niets voor te doen.

Vlaams opleidingsverlof vanaf 1 september 2019

In het kader van de zesde staatshervorming werd deze materie toegewezen aan de Gewesten. Het stelsel betaald educatief verlof wordt in Vlaanderen momenteel hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof (VOV).

Tot augustus 2019 geldt de regeling van het betaald educatief verlof zoals die vastligt in de federale wetgeving. De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof wordt van kracht op 1 september 2019.

More Info

Personalization