Vakbondspremie

Dankzij een syndicale premie krijg je een deel van je lidgeld aan de vakbond terug.

Een syndicale premie wordt ook wel ‘vakbondspremie', ‘syndicale waarborg' of een 'korting op syndicale bijdrage' genoemd.

Een deel van het lidgeld dat je aan de vakbond betaalt, krijg je onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. Of je een vakbondspremie krijgt en hoeveel die bedraagt, wordt bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Algemene informatie over bijdragen en premies, kan je nalezen in de rubriek lidmaatschap.  Wil je weten of en hoe dit voor je sector geregeld, is, kies hierna dan je regio en sector voor informatie op maat.

Sociaal fonds

Het geld van de syndicale premie komt van de werkgevers die het doorgaans via een sociaal fonds of fonds voor bestaanszekerheid aan de bonden betalen. De vakbonden kunnen dat geld alleen maar krijgen als ze kunnen aantonen dat ze die bedragen (op een beperkte administratiekost na) effectief gebruiken om de premie aan hun leden uit de betreffende sector of onderneming te betalen.

Sociale vrede

Werkgevers betalen die bijdrage natuurlijk niet zomaar. In veel sectoren staat er namelijk tegenover dat de vakbonden zich aan de andere afspraken van die cao's houden en dus geen bijkomende eisen stellen of geen acties ondernemen om gedurende de duur van zo'n cao.

Men spreekt dan over de 'sociale vrede'. Hoe streng die sociale vrede is, kan erg verschillen per sector of onderneming.  Er zit dus aan het aanvaarden van zo’n syndicale premie ook een principiële kant. Dat is meteen ook de reden waarom er in heel wat sectoren en ondernemingen vaak geen akkoorden zijn over zo’n premie. Ofwel wensen de werkgevers er geen akkoord rond te sluiten, ofwel wensen wij als vakbond dat niet omdat de 'tegeneisen' van de werkgevers veel te zwaar wegen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.