Krijg jij je loon op tijd?

©Shutterstock

Je werkgever moet je loon tijdig uitbetalen. Je leest hier welke regeling er geldt.

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Wanneer moet je loon uitbetaald worden?

Je salaris moet altijd ten laatste uitbetaald worden op de 4e werkdag die volgt op de maand waarin je gewerkt hebt en waarvoor je dus loon krijgt.

Een voorbeeld: je werkte in januari, en je laatste effectieve werkdag van de maand is vrijdag 30 januari. Ten laatste op donderdag 5 februari moet je loon uitbetaald worden.

Soms staat er in het arbeidsreglement een andere termijn. Sowieso mag je loon niet later dan 7 werkdagen na het einde van de maand betaald worden. Het loon moet de zevende werkdag na het einde van de maand effectief op je rekening staan. Wordt je loon te laat betaald, dan moet je werkgever intrest betalen.

Hoe vaak moet het loon betaald worden?

Voor arbeiders moet het loon minstens 2 maal per maand betaald worden. Tussen de momenten van uitbetaling mogen maximum 16 dagen zitten. Meestal is de eerste betaling een voorschot en de tweede betaling de definitieve loonafrekening van de voorbije maand.

Voor bedienden en kaderleden moet het loon minstens elke maand betaald worden.

Hoe wordt het loon betaald?

Het loon moet in giraal geld worden uitbetaald. Dit wil zeggen: overgeschreven op een rekening. Voor werknemers die geen rekeningnummer hebben, moet het betaald worden via een circulaire cheque. De werknemer kan die cheque dan laten uitbetalen in het postkantoor.

In de regel mag het loon niet in cash geld - biljetten en muntstukken – worden. Uitzonderingen hierop zijn de seizoens- en gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, en de werknemers uit de diamantsector.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.