Wat moet er op je loonbrief staan?

©Shutterstock

Wat er op een loonbrief moet staan, is wettelijk bepaald. Je kan het document op papier ontvangen, maar het mag ook digitaal verstuurd worden.

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

Wat moet er op de loonbrief staan?

Op je loonbrief staan volgende gegevens verplicht vermeld:

 • naam en adres van de werkgever
 • naam en initialen van de voornaam van de werknemer
 • inschrijvingsnummer bij de werkgever
 • periode waarop de berekening van je loon betrekking heeft (bijvoorbeeld van 1 tot 31 maart 2018)
 • prestaties die je leverde (aantal gewerkte dagen, uren, …)
 • basisverloning (uurloon, maandloon, ...)
 • totaal brutoloon. Als dit van toepassing is ook een analyse van het brutoloon: gepresteerde uren, overuren, loon voor gelijkgestelde dagen, voordeel in natura
 • inhoudingen voor de RSZ-bijdrage (sociale zekerheid)
 • bedragen waarop geen RSZ-bijdrage wordt ingehouden
 • belastbaar deel van je salaris
 • bedrijfsvoorheffing
 • niet-belastbaar deel
 • netto uitgekeerd bedrag
 • af te trekken bedragen (voorschotten, loonbeslag, boetes, …)
 • contant te betalen nettoloon.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

 • Lees er meer over het in het artikel 'Je loonbriefje' uit Ons Recht, het ledenblad van LBC-NVK (pdf).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.