Maaltijd- en ecocheques

Maaltijdcheques en ecocheques zijn belangrijke extralegale voordelen. Ze verhogen rechtstreeks de koopkracht voor heel wat werknemers.

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

In heel wat sectoren heb je recht op maaltijd- en ecocheques. Lees hier algemene regeling na:

Wil je nagaan of en welke specifieke regeling er geldt voor je sector, kies hierna je regio en sector voor informatie op maat.

 

Maaltijdcheques

Wat is een maaltijdcheque?

Per effectief gepresteerde werkdag krijg je één maaltijdcheque. Ben je afwezig van het werk door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, krijg je er voor die dagen geen. Als werknemer betaal je zelf een deel van je maaltijdcheque, minimum 1,09 euro per dag. Afhankelijk van het bedrag dat de werkgever zelf oplegt, kan een maaltijdcheque variëren in waarde tot maximum 8 euro. De maaltijdcheques zijn 12 maanden geldig.

Elektronische maaltijdcheques

De tijd van de papieren maaltijdcheques is gelukkig voorbij: maaltijdcheques bestaan enkel nog in elektronische vorm.

Je werkgever heeft hiervoor een contract met Edenred, Monizze of Sodexo die de cheques opladen op een elektronische rekening. Betalen doe je met een kaart of via een app. De oudste elektronische maaltijdcheques worden eerst gebruikt. Ben je je kaart kwijt, dan mag de uitgever maximaal de waarde van 1 maaltijdcheque aanrekenen voor de vervanging van je kaart.

Bedrijfsrestaurant

Maaltijdcheques kunnen gebruikt worden in bedrijfsrestaurants. Wanneer een maaltijd in je bedrijfsrestaurant minder kost dan de effectieve kostprijs van de maaltijd kan je betalen met een maaltijdcheque en krijg je het eventuele resterende bedrag niet terug. Betaal je voor de maaltijd evenveel of meer dan de totale kostprijs van de maaltijd? Dan krijg je het eventuele verschil wel terugbetaald.

Een voorbeeld: je hebt maaltijdcheques van 7 euro. Je bedrijfsrestaurant verkoopt maaltijden aan 5,50 euro. De maaltijd kost het restaurant echter méér dan dat bedrag. Je kan betalen met een maaltijdcheque, maar je krijgt het verschil tussen je maaltijdcheque en de geafficheerde prijs van de maaltijd niet terug. Je bedrijfsrestaurant verkoopt maaltijden aan 5,50 euro. Dit is de totale kost van die maaltijd voor het restaurant. Je kan betalen met een maaltijdcheque en krijgt 1,5 euro terug.

 

Ecocheques

Wat is een ecocheque?

Een ecocheque is net als de maaltijdcheque een extralegaal voordeel dat je van je werkgever krijgt. Je kan ze gebruiken voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Deze cheques zijn belastingsvrij en je betaalt er ook geen sociale zekerheidsbijdragen op. Anders dan bij de maaltijdcheques betalen de werknemers geen eigen bijdrage op de ecocheque.

Een ecocheque is 2 jaar geldig.

Wie krijgt ecocheques?

Ecocheques worden geregeld via cao op sector- of bedrijfsvlak. Als er in het bedrijf geen vakbondsafvaardiging is of wanneer het voor de betrokken personeelscategorie niet de gewoonte is dat er bij cao wordt gewerkt, kunnen de invoering van ecocheques ook bij individuele, schriftelijke overeenkomst ingevoerd worden.

De waarde van de ecocheque en het aantal keren dat er tijdens het jaar ecocheques worden toegekend, wordt eveneens vastgelegd in de cao of de individuele overeenkomst.

Wat kan je met ecocheques kopen?

De cheques kunnen gebruikt worden voor de aankoop van ecologische producten en diensten. Welke dat precies zijn, is vastgelegd in een lijst die beheerd wordt door de nationale arbeidsraad (NAR).

De lijst is opgebouwd rond 3 pijlers:

  • ecologische producten en diensten, zoals biologische voedingswaren en energiezuinige elektrische huishoudtoestellen
  • duurzame mobiliteit en vrije tijd, zoals fietsen en toebehoren en producten voor duurzaam tuinieren
  • hergebruik, recyclage en afvalpreventie, zoals tweehandsproducten, gerecycleerde producten en herstellingen

De lijst werd in september 2021 aangepast. Consulteer de actuele lijst, die geldt vanaf 1 september 2021.

Je kunt niet in elke winkel terecht met ecocheques. Sodexo en Edenred voorzien op hun website overzichten van welke winkels je met ecocheques kan betalen.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.