Ontslag en opzegging

©Shutterstock

Zowel werkgever als werknemer kunnen een contract stopzetten door opzegging.

Wat is opzegging?

Als je een contract van onbepaalde duur hebt, dan kan zowel je werkgever als jijzelf dat stopzetten door opzegging. Dat is een melding waarin de andere partij ervan verwittigd wordt dat de overeenkomst zal stoppen. 

De normale uitvoering van de overeenkomst moet dan voorlopig worden voortgezet. De periode tussen de melding van opzegging en het effectief vertrek van de werknemer is de opzegtermijn. De duur van de opzegtermijn hangt af van je anciënniteit of de periode dat je in de onderneming hebt gewerkt.  

Hoe moet de opzegging gebeuren?

De opzegging moet schriftelijk gebeuren. In de opzeg- of ontslagbrief moet de start en de duur van de opzegtermijn vermeld worden.  

Opzegging door de werkgever: de werkgever moet je opzegging meedelen met een aangetekend schrijven of een deurwaardersexploot.

Opzegging door de werknemer: als werknemer kan je de opzegging aan je werkgever bezorgen:

  • met een aangetekende brief
  • door de brief persoonlijk af te geven
  • via een deurwaardersexploot

Start opzegtermijn

Als je de opzegbrief persoonlijk afgeeft, gaat de opzegtermijn in de volgende maandag

Bij een aangetekende zending wordt de brief verondersteld om 3 werkdagen na de verzending de bestemmeling te bereiken. Je opzegtermijn gaat in op de eerstvolgende maandag.

Concreet: je moet de aangetekende brief ten laatste op woensdag versturen om je opzegtermijn de maandag van de volgende week te kunnen laten starten.

Opzegbrief

Geef je zelf je ontslag, dan moet je je opzegbrief aangetekend versturen.

Wanneer? Bij aangetekende zending wordt de brief verondersteld om 3 werkdagen na de verzending de bestemmeling te bereiken. Je opzegtermijn gaat in op de eerstvolgende maandag. Concreet: je moet de aangetekende brief ten laatste op woensdag versturen om je opzegtermijn de maandag van de volgende week te kunnen laten starten.

Wat moet allemaal in je opzegbrief staan? 

Maak gebruik van ons voorbeeld van opzegbrief (word).

Ontslagen na een faillissement of bij collectief ontslag én lid van het ACV? 

Ontdek hoe het ACV je bijstaat of ga meteen naar het contactformulier faillissement en collectief ontslag.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.