Deeltijds werk en werkloosheid

Hoe zit dat met deeltijds werk en werkloosheidsuitkeringen? Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 categorieën van deeltijdse werknemers.

We onderscheiden 3 categorieën van deeltijdse werknemers:

Gelijkgesteld met voltijdse werknemers

Dit zijn werknemers die deeltijds werken maar waarvan het loon een referteloon bereikt.

Ze zijn daarom gelijkgesteld met voltijdse werknemers. Op basis van hun tewerkstelling en onder bepaalde voorwaarden kunnen zij het recht op normale werkloosheidsuitkeringen verwerven.

Deeltijds aan het werk

Dit zijn werknemers die tijdens hun werkloosheid een deeltijdse activiteit zijn gestart.  Voor deze werknemers geldt dat zij kunnen genieten van een statuut 'behoud van rechten' en, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een inkomensgarantie-uitkering (IGU).

 • Statuut 'behoud van rechten':  
  • Om dit stelsel te genieten moet de werknemer een ‘aanvraag voor behoud van rechten’ indienen binnen een termijn van 2 maanden vanaf het begin van de tewerkstelling.
  • De aanvraag die moet worden ingediend bij de RVA bestaat uit een elektronische aangifte van de werkgever en van een document C131A-werknemer, beschikbaar bij het ACV of via de site van de RVA.
  • Als hij zijn deeltijdse job verliest of tijdelijk werkloos wordt, dan krijgt de werknemer die dit statuut heeft gekregen, opnieuw recht op ‘volledige’ werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen zoals het geval was vóór zijn tewerkstelling. 
 • Inkomensgarantie-uitkering (IGU):  onder bepaalde voorwaarden kan de werknemer met behoud van rechten ook een uitkering bovenop het loon krijgen.
  • Om deze uitkering te krijgen, moet hij een aanvraag doen bij het ACV. Bovendien moet hij ook zijn gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling informeren.
  • Aan het eind van elke maand bezorgt hij het ACV een controledocument C3-deeltijds. Nadien zal de uitkering worden berekend op basis van een aangifte van de werkgever.
  • Deze aanvraag is onderworpen aan een aantal verplichtingen. Wil je van deze IGU genieten, dan ga je best meteen langs bij je plaatselijke ACV-dienstencentrum.  

Vrijwillig deeltijdse werknemers

Vrijwillig deeltijdse werknemers hebben recht op werkloosheidsuitkeringen onder bepaalde voorwaarden. Ze krijgen ‘halve’ uitkeringen waarvan de hoogte wordt berekend op basis van de prestaties en in zover toegelaten is in dit stelsel.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.