Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Kinderopvang

Als je werkt en kinderen hebt, is kinderopvang onontbeerlijk.

Heb je recht op een tegemoetkoming?

Als je werkt en kinderen hebt, is kinderopvang onontbeerlijk. In veel sectoren wordt een financiële tegemoetkoming uitgekeerd aan werknemers in de vorm van een premie. Vaak kan je die premie aanvragen via het sociaal fonds van je sector.

 

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 202, het paritair comité van de bedienden kleinhandel voedingswaren, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Kinderopvang

 • Als je werkt in een winkelketen van PC 202 heb je recht op een tussenkomst in de kosten van kinderopvang.
 • Op grond van het sectorakkoord 2021-2022 komt het sociaal Fonds tussen in de kosten van de kinderopvang die in 2021-2022 plaatsvond. In de regel wordt de aanvraag tot tussenkomst ingediend bij de werkgever.
 • De aanvraag mag echter rechtstreeks naar het Fonds worden gestuurd aan de hand van het formulier aan de keerzijde in de volgende specifieke gevallen:
  • Als de werknemer niet meer in dienst is op het ogenblik dat hij het fiscaal attest ontvangt
   waarop de dagen opvang worden vermeld waarvoor hij een tegemoetkoming voor
   kinderopvang wil aanvragen;
  • Als de werknemer geen aanvraag bij zijn werkgever heeft ingediend voor de deadline van
   31/08/2022-2023.
Welke werknemer heeft recht op de premie?
 • Gecumuleerde anciënniteit van 12 opeenvolgende maanden in ondernemingen van de paritaire
  comités 202, 311 en/of 312 op 31/12 van het opvangjaar ;
 • Ouder zijn (wettelijke afstammingsband) van een kind dat jonger dan 6 jaar was op het moment van de opvang.
 • Als de 2 ouders in de paritaire comités 202, 311 en/of 312 werkten in 2020-2021 heeft elk van de 2 ouders recht op de tussenkomst.
Hoe groot is de premie?
 • Het Sociaal Fonds komt tussen voor een bedrag van 3 EUR per effectieve opvangdag, in een
  opvanginstelling die een fiscaal attest mag afgeven.
 • De tussenkomst beloopt maximaal 600 EUR per kind per jaar, voor elke gerechtigde werknemer.
Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
 • De aanvragen aan de hand van het formulier op de keerzijde kunnen vanaf 1 september 2022-2023
  worden ingediend indien u nog tewerkgesteld bent in de sector. Voor die datum moet uw aanvraag
  via uw werkgever ingediend worden. Indien u niet meer in dienst bent in de sector kunt u uw aanvraag
  op elk moment indienen.
Wanneer gebeurt de betaling?
 • Het sociaal Fonds zal de betalingen uitvoeren naarmate de dossiers worden behandeld voor 31 maart
  2021-2022. Ter herinnering, de dossiers ingediend via de werkgevers worden prioritair behandeld voor 31 december 2022-2023.

Meer info kan je vinden op de website van het sociaal fonds pc202.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 202.