Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Klein verlet

Moet je naar een huwelijk of een begrafenis? Door klein verlet kan je geldig afwezig zijn van het werk.

Wat is klein verlet?

Bij specifieke gebeurtenissen mag je afwezig blijven van het werk: 'klein verlet'. Je verwittigt je werkgever vooraf (of toch zo spoedig mogelijk) en krijgt je loon doorbetaald. Je moet je afwezigheidsdagen wel gebruiken voor het doel waarvoor ze werden toegestaan. Als je wettelijk samenwoont, heb je dezelfde rechten als gehuwde werknemers. Bij rouwverlof is er geen onderscheid tussen feitelijk en wettelijk samenwonen. Werk je deeltijds, dan mag je afwezig zijn met behoud van loon op dagen dat je normaal zou hebben gewerkt. 

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

Voor welke gebeurtenissen krijg je klein verlet?

En hoe zit de algemene regeling precies in elkaar? Hoeveel dagen krijg je bij welke gebeurtenis en wat zijn de voorwaarden? 👇

Vakantieboekje 2024

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2024 en krijg een antwoord op al je vragen!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

Militant?  Download ook de vakantie-affiche!

 

Extra beeldmateriaal vakantieboekje

Maak het vakantieboekje mee bekend in je e-mailhandtekening, of gebruik de banners.

Document Type Grootte
Facebook banner

Type: png Grootte: 2061 kb

Download

png 2061 kb Download
E-mailhandtekening

Type: png Grootte: 561 kb

Download

png 561 kb Download
Banner algemeen

Type: png Grootte: 993 kb

Download

png 993 kb Download

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 201-Zelfstandige kleinhandel

Hieronder vind je de sectorafspraken voor PC 201, het paritair comité van de zelfstandige kleinhandel, die via een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn afgesloten. Aanvullende afspraken zijn mogelijk op ondernemingsniveau, maar moeten minstens gelijk zijn aan de bepalingen van de sectorafspraken.

Huwelijk
 • Als je trouwt, heb je recht op 2 dagen klein verlet, te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsvindt of tijdens de daaropvolgende week.
 • Goed om te weten: als je in het huwelijksbootje stapt en lid bent van ACV Puls heb je recht op een huwelijkspremie. Je kan deze aanvragen op een ACV-kantoor.
  • Na 1 jaar lidmaatschap bedraagt de premie €25.
  • Na 2 jaar lidmaatschap gaat het om €75.
 • Huwelijk van je kind, of van je echtgeno(o)t(e), van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer: 1 dag, de dag van het huwelijk.
Geboorte en adoptie
 • Geboorte van je kind: je hebt recht op 10 dagen ‘buitengewoon verlof’ bij de geboorte. Die 10 dagen zijn op te nemen binnen de 4 maanden na de geboorte. 3 van de 10 dagen worden betaald door je werkgever, de overige 7 vallen ten laste van het ziekenfonds.
 • Adoptie van een kind: je hebt recht op 4 weken verlof (6 weken indien het kind bij het begin van het adoptieverlof jonger is dan 3 jaar).
  Die verlofperiodes worden verdubbeld in duur wanneer je kind gehandicapt is (minstens 66% of 4 punten op pijler 1 van de medisch-sociale schaal gebruikt inzake kinderbijslag).
  Het verlof moet worden opgenomen binnen 2 maanden na de inschrijving van je kind als deel uitmakend van het gezin.
  Het verlof moet niet noodzakelijk voor het maximum aantal dagen opgenomen worden. Het moet wél in één keer opgenomen worden, en moet minstens één week, of een meervoud van weken, omvatten. Het recht vervalt wanneer je kind 8 jaar wordt.
Religie
 • Priesterwijding of intrede in het klooster van je kind of dat van je echtgeno(o)t(e), een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van de werknemer: de dag van de plechtigheid.
 • Plechtige communie van je kind of dat van je echtgeno(o)t(e): de dag van de plechtigheid (wanneer deze samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
 • Deelneming aan het feest van de vrijzinnige jeugd van je kind of dat van je echtgeno(o)t(e): 1 dag, de dag van het feest. (Wanneer het feest samenvalt met een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag: de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt).
Overlijdens
 • Overlijden van je echtgenoot of echtgenote, van je kind of dat van je echtgeno(o)t(e), van je vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder: 3 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die bij jou inwoont: 2 dagen, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
 • Overlijden van een broer, zuster, schoonzuster, schoonbroer, grootvader, grootmoeder, kleinkind, van een overgrootvader, een overgrootmoeder, van een achterkleinkind, van een schoonzoon of schoondochter die niet bij je inwoont: 1 dag, de dag van de begrafenis.
Leger
 • Verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair hospitaal ten gevolge van zijn verblijf in een rekruterings- of selectiecentrum: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.
 • Verblijf als gewetensbezwaarde op de administratieve Gezondheidsdienst of in een van de verplegingsinrichtingen, die overeenkomstig de wetgeving over het statuut van de gewetensbezwaarden door de Koning zijn aangewezen: de nodige tijd, met een maximum van 3 dagen.
Juridisch en politiek
 • Bijwonen van een bijeenkomst van de familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter: de nodige tijd, met een maximum van 1 dag.
 • Deelneming aan een jury, oproeping als getuige vóór de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen;
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen: de nodige tijd.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een van de hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europese Parlement: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.
 • Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteverkiezingen: de nodige tijd, met een maximum van 5 dagen.

Op zoek naar meer sectorale informatie?

 • Je kan alle sectorafspraken raadplegen via de sectorpagina van PC 201.