Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld

Hier ontdek je alles wat je moet weten over je jaarlijks verlof en vakantiegeld.

Hoe zit het met het jaarlijks verlof?

Heeft iedereen recht op verlof?  Hoe worden je verlofdagen berekend en wat als je niet kon werken, bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid?  Hoe zit het met het vakantiegeld?  En wat is het verschil tussen enkel en dubbel vakantiegeld?  Je ontdekt het hier.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🆕 Nieuw vanaf 1 januari 2024:

 • Ziek tijdens je vakantie?  Je kan je wettelijke vakantiedagen voortaan recupereren!  Op reis?  Maak gebruik van onze modelformulieren (NL-FR-DE-ENG-SP-GR_AR-TU).  Lees verder.
 • Vakantie niet op tijd kunnen opnemen door arbeidsongeschiktheid, een (arbeids)ongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorte- of adoptieverlof? Je kan niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen onder bepaalde omstandigheden tot 2 jaar na het vakantiejaar opnemen. Lees verder!
witte lijn

Vakantieboekje 2024

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2024 (pdf) en krijg een antwoord op al je vragen!

Militant?  Download ook de vakantie-affiche!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

 
Extra beeldmateriaal vakantieboekje

Maak het vakantieboekje mee bekend in je e-mailhandtekening, of gebruik de banners.

Document Type Grootte
Banner algemeen

Type: png Grootte: 993 kb

Download

png 993 kb Download
E-mailhandtekening

Type: png Grootte: 561 kb

Download

png 561 kb Download
Facebook banner

Type: png Grootte: 2061 kb

Download

png 2061 kb Download

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

More Info

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Ancienniteitsverlof
 • Bovenop de wettelijke jaarlijkse vakantie, heeft elke bediende recht op bijkomende vakantiedagen naargelang het aantal dienstjaren in de onderneming. Deze bijkomende vakantiedagen zijn als volgt verdeeld:
  • Na 5 jaar dienst in de onderneming: 1 dag;
  • Na 10 jaar dienst in de onderneming: 2 dagen;
  • Na 15 jaar dienst in de onderneming: 3 dagen;
  • Na 20 jaar dienst in de onderneming: 4 dagen;
  • Na 25 jaar dienst in de onderneming: 5 dagen;
  • Na 30 jaar dienst in de onderneming: 6 dagen.
 • Let op! Voor sommige ondernemingen bestaan er gunstigere regelingen. In de ondernemingen met een gunstigere regeling inzake anciënniteitsverlof, hebben de bedienden met tenminste vijf jaar anciënniteit recht op één bijkomende dag verlof ten opzichte van de regeling die van kracht was vóór 1 april 1991.
Beurtrolverlofdagen
 • Het verkooppersoneel van de filialen, waar minstens vier personen tewerkgesteld zijn die ten minste 20 uren per week werken, heeft recht op één beurtrolverlofdag per week. Als je al minstens één jaar in de onderneming werkt, mag je deze beurtrolverlofdag zevenmaal per jaar op een zaterdag nemen. In de weken waarin een feestdag valt op vrijdag of op maandag en tevens in de maanden juli, augustus en december, is er echter geen automatisch recht op een beurtrolverlofdag op zaterdag.
 • In weken met een feestdag, heb je uiteraard wel recht op de beurtrolverlofdagen. Valt deze dag samen met de feestdag, dan kan de beurtrolverlofdag op een andere dag genomen worden.
Vakantiegeld
 • Het vakantiegeld wordt rechtstreeks door de werkgever aan de bediende betaald. Wie vorig kalenderjaar een volledig jaar werkte, zal dit jaar recht hebben op enkel en dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het loon dat doorbetaald wordt als je vakantie neemt. Het dubbel vakantiegeld wordt door de werkgever betaald in de maand waarin je je hoofdvakantie neemt. Het bedrag stemt overeen met 92% van je brutomaandwedde.
 • Een aanvullend vakantiegeld van 74,37 EUR wordt voorzien voor administratief, winkelpersoneel en de filiaalhouder wanneer de gemiddelde maandomzet van het filiaal 12.590,69 EUR bedraagt. (bedrag onderworpen aan indexering)