Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Jaarlijkse vakantie en vakantiegeld

Hier ontdek je alles wat je moet weten over je jaarlijks verlof en vakantiegeld.

Hoe zit het met het jaarlijks verlof?

Heeft iedereen recht op verlof?  Hoe worden je verlofdagen berekend en wat als je niet kon werken, bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid?  Hoe zit het met het vakantiegeld?  En wat is het verschil tussen enkel en dubbel vakantiegeld?  Je ontdekt het hier.

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

🆕 Nieuw vanaf 1 januari 2024:

 • Ziek tijdens je vakantie?  Je kan je wettelijke vakantiedagen voortaan recupereren!  Op reis?  Maak gebruik van onze modelformulieren (NL-FR-DE-ENG-SP-GR_AR-TU).  Lees verder.
 • Vakantie niet op tijd kunnen opnemen door arbeidsongeschiktheid, een (arbeids)ongeval, beroepsziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, geboorte- of adoptieverlof? Je kan niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen onder bepaalde omstandigheden tot 2 jaar na het vakantiejaar opnemen. Lees verder!
witte lijn

Vakantieboekje 2024

Welke soorten vakantie bestaan er? Hoeveel vakantiedagen heb je? En hoe wordt je vakantiegeld eigenlijk berekend? Download het vakantieboekje 2024 (pdf) en krijg een antwoord op al je vragen!

Militant?  Download ook de vakantie-affiche!

💡 Dankzij de interactieve pdf klik je eenvoudig door in de inhoudstafel!

 
Extra beeldmateriaal vakantieboekje

Maak het vakantieboekje mee bekend in je e-mailhandtekening, of gebruik de banners.

Document Type Grootte
Banner algemeen

Type: png Grootte: 993 kb

Download

png 993 kb Download
E-mailhandtekening

Type: png Grootte: 561 kb

Download

png 561 kb Download
Facebook banner

Type: png Grootte: 2061 kb

Download

png 2061 kb Download

💡 Bereken nu zelf je vakantiedagen!

Met deze handige tool bereken je zelf op hoeveel dagen vakantie je recht hebt! 

More Info

💡 Veel van de regels hangen af van de sector waarin je werkt.  Kies daarom nu je sector om meteen informatie op maat te krijgen. 👇

PC 312-Warenhuizen

Vakantiegeld
 • Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld voor de periode van tewerkstelling of gelijkgestelde periodes. Het vakantiegeld wordt rechtstreeks door de werkgever aan de werknemer betaald.
 • Dubbel vakantiegeld: Als je vorig kalenderjaar een volledig jaar werkte, heb je dit jaar recht op volledig dubbel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld wordt betaald in de maand juni. Het bedrag stemt overeen met 92% van je maandwedde.
 • LET OP Aanvullend vakantiegeld: Naast het gewoon vakantiegeld betaalt de sector warenhuizen je nog een aanvullend vakantiegeld.
  • Dit bedraagt minimum 347,05 euro bruto.
  • Het kan maximaal 520,57 euro bruto bedragen.
  • Voor de deeltijdse werknemers wordt de hoogte van dit bedrag in verhouding tot hun arbeidsduur berekend.
Vakantie bij Carrefour
 • De vakantiedagen moeten worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december. Vervaldata mogelijke afwezigheden bij Carrefour
 • Je hebt recht op zomerverlof van minimum drie tot maximum vier opeenvolgende weken. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de winkels aan de kust, waar het maximum aantal verlofdagen in de maanden juli of augustus 10 dagen of 2 weken bedraagt.
 • Bij het vastleggen van de zomervakantie moet er rekening worden gehouden met de goede werking van de dienst.
 • Er kan geen winterverlof worden genomen tussen 1 en 31 december (tenzij met het akkoord van de winkeldirecteur), de week van de jaarlijkse inventaris en de week die Pasen voorafgaat.
 • Voorrangsregels: 1. Collega’s met schoolgaande kinderen. 2. Collega’s wiens partner wordt verplicht op een welbepaald tijdstip vakantie te nemen, omwille van een bedrijfssluiting. 3. Collega’s met de meeste anciënniteit.
Vakantie bij HEMA

Werk jij bij HEMA? Dan worden je vakantiemogelijkheden bepaald volgens deze criteria

 1. Anciënniteit
 2. Schoolplichtige kinderen (tussen 5 en 18j)
 3. Sluiting van bedrijf van partner of echtgenoot