Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Tijdskrediet en landingsbanen

Wat is tijdskrediet en wanneer heb je er recht op? Hoe vraag je het aan? Hoe zit het met de uitkering of vergoeding?

Alles wat je moet weten over tijdskrediet en landingsbanen

Wil je tijdelijk volledig of gedeeltelijk stoppen met werken, dan kan je bekijken of je in aanmerking komt voor tijdskrediet. Tijdskrediet kan enkel nog 'met motief' of door in een landingsbaan te stappen. 

Ontdek alle voorwaarden en afspraken.👇

⚠️ Tijdskrediet wijzigt vanaf 1 februari 2023!  
 • Je krijgt dan als deeltijds werknemer geen uitkering meer voor halftijds tijdskrediet met motief.
 • Tijdskrediet met motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar wordt beperkt.
 • De verhoogde uitkeringen voor 50-plussers verdwijnen.

ℹ️ Meer info: Nieuwe regeling tijdskrediet vanaf 1 februari 2023

De regelingen thematisch verlof veranderen niet.

💡 Belangrijk:

  • Je kan ook van thematisch verlof gebruik maken. Je mag tijdskrediet en thematisch verlof cumuleren. Vaak wordt eerst thematisch verlof opgenomen, gevolgd door tijdskrediet.  Check daarom alle info over thematisch verlof als je denkt aan ouderschaps- of zorgverlof.

  Word lid van het ACV!

  Waarvoor wil je tijdskrediet nemen?

  Je kan tijdskrediet opnemen als landingsbaan, of met het motief opleiding of zorg:

  Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

  Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

  Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 

  Of check de brochure

  Je kan alle info ook rustig nalezen in onze meer uitgebreide brochure 'Tijdskrediet, landingsbanen en thematisch verlof' (pdf)!

  💡 Let op: de info in deze brochure is geldig voor aanvragen tijdskrediet bij de RVA die vóór 1 februari 2023 werden ingediend.

   

  Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?  

  PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

  Landingsbanen

  • Wetgevend ligt de basisleeftijd om in een landingsbaan te kunnen stappen op een leeftijd van 60j. Wanneer je voldoet aan de loopbaanvoorwaarde van 25j kan je op je 60ste – met bijpassing van een RVA premie en gelijkgestelde pensioenopbouw – je loopbaan verminderen met 1/5de, of zelfs de stap naar een halftijdse tewerkstelling zetten.
  • De wetgeving laat onder strikte voorwaarden (bestaan van een akkoord op nationaal niveau via het Interprofessioneel Akkoord & akkoord binnen het Paritair Comité) echter mogelijkheid om op lagere leeftijd in een landingsbaan in te kunnen stappen.
  • Zo is het binnen onze sector mogelijk (cao 156 en cao 157 (tot 30.06.2023)) om op leeftijd van 55j een loopbaanvermindering van 1/5de of ½ de op te nemen. Om aanspraak te kunnen maken op de RVA-premie (incl. gelijkstelling pensioenrechten) dien je hiervoor wel te beschikken over een loopbaan van 35j.
  • Bij een landingsbaan naar halftijdse tewerkstelling kan je via het sociaal fonds van het PC 202 dus een aanvullende premie aanvragen welke maximaal 148,74€ bruto per maand bedraagt (op voltijdse basis, pro rata berekening voor deeltijdse werknemers).

  Tijdskrediet

  Tijdskrediet kan je opnemen voor twee redenen of motieven: om voor een familielid of naaste te zorgen of om een voltijdse opleiding te volgen.

  Zorgmotief
  • Een belangrijke reden voor tijdskrediet is om de zorg voor een familielid op te nemen. Je spreekt dan van een zorgmotief. Het geeft je recht op een tijdskrediet van 51 maanden. Het zorgmotief kan om volgende redenen:
   • zorg voor een eigen kind tot de leeftijd van 8 jaar
   • zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind (jonger dan 18 jaar)
   • zorg voor een eigen kind met een handicap tot 21 jaar
   • palliatieve zorgen.
   • zorg voor een ernstig ziek gezins- of familielid.
    • Onder gezinslid valt iedereen die op jouw adres woont.
    • Familieleden zijn bloedverwanten tot de tweede graad: ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen. Aanverwanten tot de 1ste graad ziet men eveneens als familieleden: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen en de echtgenoten van de kinderen.  Woon je wettelijk samen, dan worden ook de ouders en de kinderen van je partner met wie je wettelijk samenwoont als familieleden beschouwd.
  Motief opleiding
  • Het motief opleiding geeft je recht op maximaal 36 maanden tijdskrediet. Nam je eerder al tijdskrediet met zorgmotief? Dan word je opleidingskrediet inkort met die periodes.
  • Opgelet: de opleiding moet aan 2 belangrijke voorwaarden voldoen:
   • ze telt minstens 360 uur of 27 studiepunten per jaar
   • ze is erkend door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap

  Komen ook in aanmerking: het onderwijs in een centrum voor basiseducatie of een opleiding om het diploma of attest van secundair onderwijs te behalen. Deze opleiding moet minstens 300 uren per jaar bedragen.

   Voorwaarden voor tijdskrediet
  • Je werkt in minstens 24 maanden bij dezelfde werkgever.
  • Wil je 1/5de tijdskrediet opnemen? Dan moet je in de 12 maanden voor de start van dat tijdskrediet minstens voltijds hebben gewerkt.
  • Wil je halftijds tijdskrediet opnemen? Dat moet je in de 12 maanden voor de start minstens 3/4e hebben gewerkt.
  Specifiek binnen PC 202
  • De wetgeving inzake tijdskrediet voorziet de mogelijkheid om categorieën werknemers uit te kunnen sluiten van bepaalde vormen opname tijdskrediet. Binnen onze sector staat een onderscheidt opgenomen tussen ‘uitvoerende werknemers’ & ‘niet-uitvoerende werknemers’. Met deze laatste categorie van werknemers doelt men op leidinggevend personeel en/of kaderpersoneel.
  • Daar waar de ‘uitvoerende’ gerechtigd is in de mogelijkheid van opname in de verschillende opnamevormen: voltijds, halftijds of 1/5de vermindering…..beschikt de ‘niet-uitvoerende’ enkel over het recht tot opname tijdskrediet met motief via een voltijdse onderbreking.
  • Uitzondering: Via ons sectoraal akkoord beschikken de ‘niet-uitvoerende’ werknemers vanaf de leeftijd 55j. Wel over het recht om een landingsbaan op te nemen in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering.
  Aanvraagprocedure
  • Stap 1: vraag het attest tijdskrediet aan
   Je vraagt eerst een attest tijdskrediet aan bij je plaatselijke RVA-kantoor.  Sinds januari 2019 kan dit online via Break@Work.
   Je ontvangt een attest dat vermeldt of en hoeveel tijdskrediet je in het verleden al opname
  • Stap 2: dien de aanvraag bij je werkgever in
   Met dat attest stap je naar je werkgever om de aanvraag in te dienen. Je voegt ook een bewijs van het motief toe. Het handigste is dat je daarvoor het formulier C61 gebruikt. Bij zorgmotieven moet de behandelende arts verklaren op dat formulier dat jouw bijstand nodig is voor de patiënt.
   Zorg ervoor dat je een schriftelijk bewijs hebt van de aanvraag bij jouw werkgever. Laat een dubbel van je aanvraag tekenen voor ontvangst of zend je aanvraag in via een aangetekende zending.
  • Stap 3: Bezorg formulier C61 aan de RVA
   Stuur het formulier C61 – dat door de werkgever werd aangevuld- op naar het RVA-kantoor van je woonplaats. Je kan dit ook online doen via Break@Work.
   De RVA zorgt voor de uitbetaling van je uitkering. Bezorg de formulieren ten vroegste 6 maanden voor, en ten laatste 2 maanden na de start van je tijdskrediet. Je hebt dus ruim de tijd, maar breng dit zeker in orde. Anders verlies je het recht op uitkeringen.
  RVA-bijpassing & mogelijkheid Vlaamse aanmoedigingspremie
  • In het kader opname tijdskrediet met motief beschik je over de mogelijkheid tot bijpassing via een RVA-premie. Aangezien deze premies op geregelde basis aangepast worden is het aangewezen om steeds contact op te nemen met je ACV Puls contactpersoon of een regionaal ACV Puls-kantoor om de meest recente bedragen te verkrijgen.
  • Inzake landingsbaan is er wel enkel toegang tot RVA-premie geregeld bij opname landingsbaan vóór 31 december 2020, voor een opname van 1/5de loopbaanvermindering vanaf 55j of opname van een halftijdse loopbaanvermindering vanaf 57j.

  Bij opname landingsbaan of tijdskrediet

  2. Bij opname Tijdskrediet – Algemeen stelsel
  Voltijds tijdskrediet
  Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit Werknemer met 5 jaar anciënniteit op meer
  Bruto 563,59 euro
  Netto 506,50 euro Bruto 657,53 euro
  Netto 590,93 euro
  Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

  1/2-tijdskrediet
  1) Werknemer van minder 50 jaar
  *Met minder dan 5 jaar anciënniteit
  Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
  Bruto 281,79 euro
  Netto 197,26 euro Bruto 281,79 euro
  Netto 233,47 euro

  *met 5 jaar anciënniteit of meer
  Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
  Bruto 328,76 euro
  Netto 230,14 euro Bruto 328,76 euro
  Netto 272,38 euro
  Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

  2) Werknemer van 50 jaar of meer
  *Met minder dan 5 jaar anciënniteit
  Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
  Bruto 281,79 euro
  Netto 183,17 euro Bruto 281,79 euro
  Netto 233,47 euro

  * *met 5 jaar anciënniteit of meer
  Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
  Bruto 328,76 euro
  Netto 213,70 euro Bruto 328,76 euro
  Netto 272,38 euro

  Tijdskrediet 1/5
  1) Samenwonende werknemer:
  Bruto 185,57 euro
  Netto 120,63 euro

  2) Alleenwonende werknemer (2):
  Helemaal alleenwonend Alleenwonend met kind(eren) ten laste
  Bruto 239,48 euro
  Netto 155,67 euro Bruto 245,23 euro
  Netto 203,18 euro

  3. Bij opname Landingsbanen
  Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken (voorafgaand aan uw pensioen), gelieve de bedragen van het “Algemeen stelsel” te raadplegen (onder punt 2).

  ½ Tijdskrediet
  Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
  Bruto 561,29 euro
  Netto 364,84 euro Bruto 561,29 euro
  Netto 465,03 euro

  1/5 Tijdskrediet
  Samenwonende werknemer (1):
  Brutobedrag: 260,72 euro
  Nettobedrag: 169,47 euro

  Alleenwonende werknemer (2):
  Zonder kinderen ten laste Met kind(eren) ten laste
  Bruto 314,63 euro
  Netto 204,52 euro Bruto 314,63 euro
  Netto 260,68 euro

  Knip in tijdskrediet

  • Per 1 januari 2023 zijn er enkele botte besparingsmaatregelen in het tijdskrediet ingegaan.
   • Werknemers die deeltijds werken, kunnen vanaf 1 januari 2023 geen uitkeringen meer aanvragen voor een tijdskrediet met motief.
   • Het tijdskrediet voor zorg voor een kind wordt ingeperkt.
   • En de verhoogde uitkeringen voor 50-plussers vallen weg.
   • Werknemers die deeltijds werken, kunnen vanaf 1 januari 2023 geen uitkeringen meer aanvragen voor een tijdskrediet met motief.
    • Vanaf 1 januari 2023 geldt de voorwaarde dat een werknemer minstens een jaar voltijds gewerkt moet hebben om recht te krijgen op een uitkering.
    • Voor werknemers die reeds een tijdskrediet of een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof opnemen, wordt bij een volgende aanvraag gekeken naar de tewerkstelling in het jaar voorafgaand aan het eerste tijdskrediet of voorafgaand aan het ouderschapsverlof. Met andere woorden: het opnemen van een deeltijds tijdskrediet of thematisch verlof, staat een nieuwe aanvraag nadien niet in de weg.
    • De voorwaarde van voltijdse tewerkstelling geldt vanaf 2023 voor alle vormen van het tijdskrediet: zowel voor het voltijdse tijdskrediet (volledige onderbreking), als voor de halftijdse en de één vijfde-vermindering.
  Inkorting op motief zorg voor een kind
  • Drie inkortingen, enkel voor tijdskrediet voor ouders die het motief zorg voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar gebruiken:
   • vooreerst wordt voor het voltijdse tijdskrediet, de leeftijd verlaagd van 8 naar 5 jaar. Het voltijdse tijdskrediet zal vanaf 2023 dus aangevraagd moeten worden vooraleer het kind effectief 5 jaar is.
   • Ten tweede zal dit motief nog maar voor maximaal 48 in plaats van 51 maanden gebruikt kunnen worden.
   • Ten derde: vanaf 2024 zal een werknemer minstens 3 jaar in dienst moeten zijn bij de werkgever om van dit motief gebruik te kunnen maken, in plaats van de 2 jaar dienst die tot op vandaag geldt.
   Deze tweede en derde maatregel gelden zowel voor het voltijdse tijdskrediet als voor de deeltijdse opnamevormen.
  Geen hogere uitkeringen meer voor 50-plussers
  • De verhoogde uitkeringen van 50-plussers in de thematische verloven alsook de hogere uitkeringen voor 50-plussers en werknemers met 5 jaar anciënniteit binnen het tijdskrediet komen te vervallen. Voor nieuwe aanvragen gelden voortaan de gewone, (lagere) uitkeringen.
  Landingsbanen buiten schot
  • Deze besparingen hebben geen impact op de landingsbanen. Zo blijven deeltijdse werknemers die ten minste 75% werken, hun rechten behouden op de halftijdse landingsbaan.
  • Hou er wel rekening mee dat ten gevolge van eerdere besparingsrondes, de instapleeftijd voor landingsbanen vanaf 1 juli 2023 wordt opgetrokken naar 60 jaar (nationale regelgeving), tenzij hierover alsnog een interprofessioneel akkoord gesloten zou kunnen worden en deze zo in de sectoronderhandelingen meegenomen kunnen worden.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.