Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Palliatief verlof en tijdskrediet (motief zorg)

Heb je tijd nodig om iemand bij te staan die palliatieve zorgen nodig heeft, dan kan palliatief verlof of tijdskrediet (motief zorg) opnemen.

Alles wat je moet weten over palliatief verlof en tijdskrediet (motief zorg)

Om je in moeilijke tijden extra ruimte te geven om voor een ernstig zieke naaste te zorgen, is er palliatief verlof.  Dat is een vorm van thematisch verlof.  Daarnaast kan je ook tijdskrediet met motief zorg opnemen. Je vindt hier de voorwaarden  voor beide types verlof, hoe je het aanvraagt en wat de impact op je inkomen is.

Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 

Of check de brochure

Je kan alle info ook rustig nalezen in onze meer uitgebreide brochure 'Tijdskrediet, landingsbanen en thematisch verlof' (pdf)!

Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?  

PC 201-Zelfstandige kleinhandel

 • Palliatieve verzorging is elke vorm van bijstand, dus zowel medische, sociale, administratieve als psychologische bijstand, en verzorging van personen die aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase lijden.
 • Elke werknemer het recht om de uitvoering van zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling zich te wijden aan de palliatieve verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Deze persoon hoeft geen familielid te zijn.
 • Het palliatief verlof kan op één van de volgende manieren worden opgenomen:
  • Elke werknemer (voltijds of deeltijds tewerkgesteld) kan, per patiënt, gedurende een periode van 1 maand de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met een duur van 1 maand.
  • Elke voltijdse of deeltijdse werknemer die minstens ¾-tijds is tewerkgesteld kan, per patiënt, gedurende een periode van 1 maand zijn arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of ½. Deze periode kan 1 keer worden verlengd met een duur van 1 maand.
  • Het verlof gaat in op de eerste dag van de week volgend op de week waarin een attest van de behandelende geneesheer door de werknemer aan de werkgever werd overhandigd of, mits akkoord van de werkgever, op een vroeger tijdstip.
  • Voor alle vormen van palliatief verlof kan je een uitkering van de RVA aanvragen. Je kan hiervoor de nodige documenten opvragen bij je ACV PULS contactpersoon.