Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Het ACV_opleiding-widget-educo

e-learning-VOV

Vlaams opleidingsverlof

©Shutterstock

Het Vlaams opleidingsverlof geeft je het recht om een erkende opleiding te volgen en met behoud van je loon afwezig te blijven van je werk.

Word nu lid van het ACV!

Wat is Vlaams opleidingsverlof?

Werk je in de privésector en in een onderneming in Vlaanderen? En wil je vorming volgen? Dan kan je Vlaams opleidingsverlof (VOV) opnemen. Opgelet: werk je in het Brussel Hoofdstedelijk gewest, dan geldt de regeling van het betaald educatief verlof (BEV). 

Het VOV geeft je als werknemer het recht om opleidingen te volgen waarbij je met behoud van loon afwezig mag blijven van je werk. Je kiest zelf welke opleiding je volgt, maar je moet rekening houden met volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een erkende arbeidsmarktgerichte of een loopbaangerichte opleiding. Een overzicht vind je terug in de Vlaamse opleidingsdatabank.  
 • Je werkgever moet je afwezigheid kunnen inplannen. Als je VOV wil opnemen, contacteer je dus best je vakbondsafgevaardigde of personeelsdienst.

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Om aanspraak te maken op Vlaams opleidingsverlof moet je:

 • Als werknemer tewerkgesteld zijn in Vlaanderen in de privésector. 
 • Een arbeidsovereenkomst hebben.
 • Minstens halftijds werken. 

Er wordt hierbij gekeken naar je werksituatie in de maand maart in het jaar voorafgaand aan het schooljaar.

Vlaamse opleidingsdatabank

Wil je een opleiding volgen? Raadpleeg de Vlaamse opleidingsdatabank. Naast een overzicht van erkende opleidingen, vind je meer informatie over de inhoud van de opleidingen en de andere aanmoedigingsmaatregelen.

Selecteer de gewenste opleiding en contacteer de opleidingsverstrekker, dit is de school of vormingsinstelling, om je in te schrijven. Je krijgt dan het inschrijvingsattest dat je bezorgt aan je werkgever.

Op hoeveel uren opleidingsverlof heb je recht?

Dat hangt af van je arbeidsregime:

  • Wie voltijds werkt, kan in principe jaarlijks tot 125 uur vormingsverlof opnemen. Stel je zelf een opleiding voor  en gaat je werknemer akkoord, dan heb je in het schooljaar 2023-2024 zelfs tot 250 uur opleidingsverlof opnemen! Je kan dus tot 125 uur afwezig zijn voor opleidingen die je zelf kiest en tot 125 uur voor opleidingen die je werkgever suggereert.

   

  • Werk je minstens halftijds, dan berekent men het aantal uur pro rata en op basis van je tewerkstelling in september. Werk je halftijds, dan heb je 62,5 uur vormingsverlof. Werk je 75 %, dan heb je recht op 93,75 uren VOV.

  Dit geldt voor een volledig schooljaar. Dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Je mag meerdere opleidingen combineren om zo je recht maximaal te gebruiken.  

  Hoe zit het met je loon als je kiest voor Vlaams opleidingsverlof?

  Dan heb je recht op je normale loon dat wel begrensd is.  Dat bedrag werd vastgelegd op 3.364 euro bruto.  Vanaf 2023-2024 wordt dit bedrag automatisch geïndexeerd.

  Goed om weten

  • Het Vlaams opleidingsverlof staat los van het betaald educatief verlof (BEV).  Per schooljaar kan je dus zowel VOV als BEV opnemen.
  • Als werknemer moet je op de hoogte zijn dat je werkgever opleidingsverlof voor jou heeft aangevraagd. En je moet de aanvraag ook goedkeuren.  Daarvoor krijg je via 'Mijn Burgerprofiel' een brief of bericht.   Ga je niet akkoord of heb je bezwaar, dan wordt de aanvraag stopgezet en is er geen terugbetaling.

  More Info

  • Nood aan loopbaanoriëntering

  Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?

  • Ga naar de militantensite www.acv-militanten.be! Je vind er de belangrijkste thema's, tools en publicaties voor militanten 👍
  • Log in op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles over sociale wetgeving. Met interessante modules over tijdskrediet, arbeidsovereenkomsten, interimwerk of het Vlaams opleidingsverlof! 

  PC 328.01 - Stads- en streekvervoer (Vlaamse gewest)

  Educatief verlof bij De Lijn

  De personeelsleden bij de Vlaamse Vervoermaatschappij mogen de volgende cursussen niet volgen in het kader van het betaald educatief verlof:

  • de cursussen toegepaste grafiek binnen het onderwijs in de plastische kunsten met beperkt leerplan
  • de opleidingen van het type A, B of C voor personen die in de landbouw werken
  • de cursussen georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties
  • de cursussen georganiseerd door de jeugd- en volwassenenorganisaties en de instellingen voor werknemersvorming opgericht binnen de representatieve werknemersorganisaties of door hen erkend
  • de opleidingen die voorkomen op de lijst van uitgesloten opleidingen

  De voorwaarde dat de cursus moet bijdragen tot het beroep of de beroepsvooruitzichten van het personeelslid bij de maatschappij geldt niet langer.

  Het educatief verlof kan worden opgenomen in voorbereiding van het examen. Het recht op educatief verlof gaat verloren:

  • bij het onderbreken van de cursus
  • bij frauduleus gebruik
  • bij meer dan 10% ongewettigde afwezigheid
  • bij herhaaldelijk niet slagen

  Toegekende uren

  Je kan maximaal 80 uren educatief verlof krijgen per jaar. 
   
  Als je minder dan 80 uren les hebt gevolgd, wordt het aantal effectief gevolgde uren toegekend.

  Als je deeltijds werkt, dan hangt het aantal uren educatief verlof af van hoeveel je werkt.

  Praktisch 

  Verplichtingen van het personeelslid
  Je moet binnen een maand nadat je cursus gestart is een getuigschrift van regelmatige inschrijving bezorgen aan de personeelsdienst van je entiteit. Dat getuigschrift moet je laten invullen door de directeur van onderwijsinstelling. 

  Elk document dat je tijdens je opleiding krijgt en dat bedoeld is voor je werkgever, moet je bezorgen aan de personeelsdienst van je entiteit. Dat kan bijvoorbeeld een attest van regelmatige aanwezigheid in de cursus zijn, dat uitgereikt wordt door de opleidingsinstelling. De Lijn heeft het recht het educatief verlof te weigeren zolang dat attest niet wordt voorgelegd. Alle documenten worden bewaard.
   
  Deeltijdse werknemers
  Als deeltijdse werknemer mag je betaald educatief verlof opnemen tijdens de uren waarop je gewoonlijk werkt. Het aantal uren dat je mag opnemen, hangt af van hoeveel uren je effectief werkt.  

  Modulaire opleidingen en educatief verlof

  Verschillende opleidingsmodules kunnen beschouwd worden als één opleiding in het kader van educatief verlof als je voldoet aan deze voorwaarden:

  • De modules behoren tot eenzelfde opleidingspakket
  • De modules worden gedoceerd in een zelfde opleidingsjaar/schooljaar

  Als de modules als één opleiding beschouwd worden, wordt slechts één pakket uren (max. 80 uur) toegekend in het kader van het educatief verlof voor de verschillende modules en kan het personeelslid de opname van die uren vrij plannen en verspreiden over de verschillende modules heen.

  Uitdienst tredend personeelslid
  Als je vóór de opname van het educatief verlof uit dienst gaat, dan wordt het aantal uren waarop je recht had bij De Lijn geprorateerd, rekening houdend met de duur van de opleiding en de periode daarvan in dienst bij De Lijn. Het teveel opgenomen uren worden gecompenseerd.

  Voorbeeld: Een voltijdse werknemer volgt een opleiding van 60 uur, die loopt tijdens de duur van het schooljaar. Eind december verlaat hij de onderneming. De opleiding heeft een duur van 10 maanden, waarvan de werknemer 4 maanden bij de onderneming heeft gewerkt. De werknemer heeft dan recht op 60 u × 4/10, zijnde 24 uur. Als hij al 30 uur had opgenomen, moeten de 6 uur die hij te veel heeft opgenomen, gecompenseerd worden.

  Meer weten?

  button-contactformulier
  button-contacteer-ons

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.