Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Syndicale premie

Dankzij een vakbondspremie krijg je een deel van je lidgeld aan de vakbond terug.

Hoe zit het met de vakbondspremie?

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

More Info

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 130.01 - Drukkerijen en grafische kunstbedrijven

Wanneer heb ik recht op een syndicale premie?

Je hebt recht op een volledige premie als je gedurende de volledige referteperiode gewerkt hebt in een onderneming die behoort tot de grafische sector en lid bent van een vakbond.

In volgende situaties heb je ook recht op een volledige premie:

 • Je was tijdelijk werkloos omwille van economische redenen;
 • Je werd tijdens de referteperiode volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, waardoor je minder dan 12 maanden gewerkt hebt;
  • Als bijkomende voorwaarden moet je 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben in de sector en minstens 3 maanden lid zijn van een vakbond op het ogenblik van het ontslag.
 • Je bleef ingeschreven in het personeelsregister (bv. ziekte).

Je krijgt een premie pro rata als je tijdens de referteperiode:

 • Minder dan 12 maanden gewerkt hebt.
  • Je krijgt dan per gewerkte maand 1/12de van de premie.
 • Met pensioen gaat.
 • Als jongere voor het eerst aan de slag ging in de sector.

In al deze gevallen geldt als bijkomende voorwaarden dat je minstens één maand moet gewerkt hebben en lid moet zijn van een vakbond. Heb je minder dan 12 maanden gewerkt, dan moet je 3 maanden lid zijn van een vakbond.

Je krijgt een bijzondere syndicale premie als je met SWT bent of werkloos en ouder dan 50 jaar bent.

 • Als bijkomende voorwaarden moet je minstens 10 jaar anciënniteit hebben in de sector en zonder onderbreking volledig werkloos gebleven zijn sinds je ontslag.

Heb je recht op deze premie, dan krijg je een premiekaart van jouw werkgever.

Hoeveel bedraagt de premie?

Vanaf de uitbetaling in 2023 worden de bedragen van de syndicale premie met € 10 verhoogd. Deze verhoging is er door onze vastberadenheid gekomen! 

 • Ben je actief, dan krijg je € 145 of € 12,08 per maand.
 • Geniet je van het SWT (brugpensioen) of ben je werkloos en ouder dan 50 jaar, dan krijg je € 95,20 of € 7,93 per maand.
 • Ben je volledig werkloos en jonger dan 50 jaar, dan krijg je € 76 of € 6,33 per maand tot en met het tweede jaar volledige werkloosheid.

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De uitbetaling gebeurt vanaf eind januari.