Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Vakbondspremie

©Shutterstock

Dankzij een syndicale premie krijg je een deel van je lidgeld aan de vakbond terug.

Twijfel niet en word nu lid van het ACV!

Een syndicale premie wordt ook wel ‘vakbondspremie', ‘syndicale waarborg' of een 'korting op syndicale bijdrage' genoemd.

Een deel van het lidgeld dat je aan de vakbond betaalt, krijg je onder bepaalde voorwaarden terugbetaald. Of je een vakbondspremie krijgt en hoeveel die bedraagt, wordt bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Algemene informatie over bijdragen en premies, kan je nalezen in de rubriek lidmaatschap. Of je recht hebt op een vakbondspremie, hoe je hem kan aanvragen of hoeveel die bedraagt: dat hangt af van de sector waarin je tewerkgesteld bent.

Kies daarom nu je sector en krijg hier meteen informatie op maat. 

Sociaal fonds

Het geld van de syndicale premie komt van de werkgevers die het doorgaans via een sociaal fonds of fonds voor bestaanszekerheid aan de bonden betalen. De vakbonden kunnen dat geld alleen maar krijgen als ze kunnen aantonen dat ze die bedragen (op een beperkte administratiekost na) effectief gebruiken om de premie aan hun leden uit de betreffende sector of onderneming te betalen.

Sociale vrede

Werkgevers betalen die bijdrage natuurlijk niet zomaar. In veel sectoren staat er namelijk tegenover dat de vakbonden zich aan de andere afspraken van die cao's houden en dus geen bijkomende eisen stellen of geen acties ondernemen om gedurende de duur van zo'n cao.

Men spreekt dan over de 'sociale vrede'. Hoe streng die sociale vrede is, kan erg verschillen per sector of onderneming. Er zit dus aan het aanvaarden van zo’n syndicale premie ook een principiële kant. Dat is meteen ook de reden waarom er in heel wat sectoren en ondernemingen vaak geen akkoorden zijn over zo’n premie. Ofwel wensen de werkgevers er geen akkoord rond te sluiten, ofwel wensen wij als vakbond dat niet omdat de 'tegeneisen' van de werkgevers veel te zwaar wegen.

Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom eerst je sector om meteen informatie op maat te krijgen.

Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

Laat je door de belangrijkste onderdelen van je loon gidsen en doe de loontest

More Info

PC 140.03 - wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

De syndicale premie is een tegemoetkoming die gedeeltelijk je kosten dekt van je lidmaatschap bij het ACV. In de sector transport en logistiek bedraagt deze premie momenteel 145 euro.

Voorwaarden voor de syndicale premie:
  • gedurende de referteperiode, van 01.07 van het jaar dat het voorgaande jaar voorafgaat tot en met 30.06 van het jaar waarvoor de premie wordt uitbetaald, lid zijn van het ACV.
    Bv.:  in  2018 wordt de syndicale premie 2017 uitbetaald. Je moet lid geweest zijn van 01.07.2016 tot 30.06.2017.
  • op het moment van de uitbetaling lid zijn van het ACV.
  • ofwel  ieder kwartaal van de referteperiode voorkomen op de RSZ-aangifte van een werkgever uit de sector met minstens volgende prestaties :

    • 42 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen in de 5-dagenweek
    • 50 arbeids- en/of gelijkgestelde dagen in de 6-dagenweek
  • ofwel in de referteperiode aan de RSZ aangegeven zijn met een brutoloon van minstens €3.718,40 door één of meerdere werkgevers uit de sector.
Betaling :

De syndicale premie wordt je rechtstreeks door ACV-Transcom uitbetaald. Als werknemer in de sector ontvang je jaarlijks (meestal samen met de documenten voor je eindejaarspremie) een legitimatieformulier voor de syndicale premie en dit vanwege het Sociaal Fonds Transport en Logistiek. Indien je aan alle voorwaarden voldoet kan je dit legitimatieformulier binnenbrengen op gelijk welk ACV-dienstencentrum. Van daaruit zal het naar je gewestelijk ACV-Transcom-secretariaat gestuurd worden, waar je gegevens voor de betaling door het administratief personeel in het nationaal computersysteem worden ingevoerd. In functie hiervan gebeurt de betaling zelf automatisch één of tweemaal per week.

 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.