Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Syndicale premie

Dankzij een vakbondspremie krijg je een deel van je lidgeld aan de vakbond terug.

Hoe zit het met de vakbondspremie?

💡 Je vindt hier eerst de meer algemene regels, de info voor je sector vind je helemaal onderaan.

More Info

💡 Veel van de regelgeving over loon is sectorgebonden.  Kies daarom je sector om hierna informatie op maat te krijgen.👇 Of ga naar de rubriek 'salaris en loon' gesubsidieerd basisonderwijs of  openbare sector

PC 118.15 - Kunstijs en koelhuizen

De vakbondspremie in de Voedingsnijverheid bedraagt €145.

Voorwaarden

De werknemers uit de voedingsnijverheid hebben recht op een syndicale premie wanneer aan volgende twee voorwaarden voldaan is:

  • zij moeten gedurende de referteperiode lid zijn geweest van één van de erkende vakbonden
  • daarnaast moeten zij ook gedurende de referteperiode arbeidsprestaties (of gelijkgestelde dagen) kunnen bewijzen

Bedragen

  • Bij onvolledige prestaties: 12,08 euro per schijf van 21 gewerkte dagen vanaf 11 dagen
  • Een reeks afwezigheden is gelijkgesteld aan gewerkte dagen

Werklozen

De volledig werklozen behouden het recht op een syndicale premie gedurende de vier referteperiodes die volgen op de referteperiode waarin men volledig werkloos werd.

Volledig tijdkrediet en langdurige ziekte

De eerste 12 maanden zijn gelijkgesteld. Na deze periode ontvangen zij gedurende 3 referteperiodes de premie van de werklozen (zie hierboven).

Bruggepensioneerden

Bruggepensioneerden ontvangen tot hun 65 jaar een syndicale premie van 95,59 euro of 7,97 euro per schijf van 25 dagen vanaf 13 dagen.